Fazy Księżyca i zaćmienia w 2013 roku

Wg cza­su GMT

 5.01.2013 3:57:45 GMT  14°58'29"Lib (Waga) Ostatnia Kwadra 
11.01.2013 19:43:36 GMT  21°45'38"Cap (Koziorożec) Nów   
18.01.2013 23:45:01 GMT  29°03'44"Ari (Baran) Pierwsza Kwadra 
27.01.2013 4:38:21 GMT   7°24'18"Leo (Lew) Pełnia  
 3.02.2013 13:56:17 GMT  14°54'12"Sco (Skorpion) Ostatnia Kwadra 
10.02.2013 7:20:06 GMT  21°43'06"Aqr (Wodnik) Nów   
17.02.2013 20:30:34 GMT  29°20'52"Tau (Byk) Pierwsza Kwadra 
25.02.2013 20:26:03 GMT   7°24'00"Vir (Panna) Pełnia  
 4.03.2013 21:52:47 GMT  14°29'02"Sgr (Strzelec) Ostatnia Kwadra 
11.03.2013 19:51:00 GMT  21°24'05"Psc (Ryby) Nów   
19.03.2013 17:26:33 GMT  29°16'18"Gem (Bliźnięta) Pierwsza Kwadra 
27.03.2013 9:27:18 GMT   6°52'25"Lib (Waga) Pełnia  
 3.04.2013 4:36:33 GMT  13°35'11"Cap (Koziorożec) Ostatnia Kwadra 
10.04.2013 9:35:17 GMT  20°40'41"Ari (Baran) Nów   
18.04.2013 12:30:51 GMT  28°38'06"Cnc (Rak) Pierwsza Kwadra 
25.04.2013 19:57:06 GMT   5°45'44"Sco (Skorpion) Pełnia Częściowe zaćmienie Księżyca
 2.05.2013 11:14:09 GMT  12°12'36"Aqr (Wodnik) Ostatnia Kwadra 
10.05.2013 0:28:22 GMT  19°31'26"Tau (Byk) Nów Obrączkowe zaćmienie Słońca
18.05.2013 4:34:31 GMT  27°24'35"Leo (Lew) Pierwsza Kwadra 
25.05.2013 4:24:55 GMT   4°08'05"Sgr (Strzelec) Pełnia Półcieniowe zaćmienie Księżyca
31.05.2013 18:58:07 GMT  10°28'21"Psc (Ryby) Ostatnia Kwadra 
 8.06.2013 15:56:20 GMT  18°00'48"Gem (Bliźnięta) Nów   
16.06.2013 17:23:41 GMT  25°43'06"Vir (Panna) Pierwsza Kwadra 
23.06.2013 11:32:14 GMT   2°09'53"Cap (Koziorożec) Pełnia  
30.06.2013 4:53:31 GMT   8°34'31"Ari (Baran) Ostatnia Kwadra 
 8.07.2013 7:14:16 GMT  16°17'53"Cnc (Rak) Nów   
16.07.2013 3:18:17 GMT  23°46'23"Lib (Waga) Pierwsza Kwadra 
22.07.2013 18:15:31 GMT   0°05'33"Aqr (Wodnik) Pełnia  
29.07.2013 17:43:20 GMT   6°45'27"Tau (Byk) Ostatnia Kwadra 
 6.08.2013 21:50:41 GMT  14°34'51"Leo (Lew) Nów   
14.08.2013 10:56:00 GMT  21°49'15"Sco (Skorpion) Pierwsza Kwadra 
21.08.2013 1:44:36 GMT  28°10'59"Aqr (Wodnik) Pełnia  
28.08.2013 9:34:56 GMT   5°14'50"Gem (Bliźnięta) Ostatnia Kwadra 
 5.09.2013 11:36:07 GMT  13°04'21"Vir (Panna) Nów   
12.09.2013 17:08:23 GMT  20°05'53"Sgr (Strzelec) Pierwsza Kwadra 
19.09.2013 11:12:50 GMT  26°40'50"Psc (Ryby) Pełnia  
27.09.2013 3:55:27 GMT   4°12'43"Cnc (Rak) Ostatnia Kwadra 
 5.10.2013 0:34:30 GMT  11°56'30"Lib (Waga) Nów   
11.10.2013 23:02:18 GMT  18°47'29"Cap (Koziorożec) Pierwsza Kwadra 
18.10.2013 23:37:39 GMT  25°45'10"Ari (Baran) Pełnia Półcieniowe zaćmienie Księżyca
26.10.2013 23:40:28 GMT   3°43'00"Leo (Lew) Ostatnia Kwadra 
 3.11.2013 12:49:56 GMT  11°15'51"Sco (Skorpion) Nów Hybrydowe zaćmienie Słońca
10.11.2013 5:57:10 GMT  18°00'05"Aqr (Wodnik) Pierwsza Kwadra 
17.11.2013 15:15:42 GMT  25°26'13"Tau (Byk) Pełnia  
25.11.2013 19:27:42 GMT   3°41'31"Vir (Panna) Ostatnia Kwadra 
 3.12.2013 0:22:21 GMT  10°59'30"Sgr (Strzelec) Nów   
 9.12.2013 15:11:43 GMT  17°42'40"Psc (Ryby) Pierwsza Kwadra 
17.12.2013 9:28:03 GMT  25°36'07"Gem (Bliźnięta) Pełnia  
25.12.2013 13:47:39 GMT   3°55'48"Lib (Waga) Ostatnia Kwadra 
 1.01.2014 11:14:09 GMT  10°57'25"Cap (Koziorożec) Nów

Obli­cze­nia wyko­na­no przy uży­ciu pro­gra­mu ZET

Komen­ta­rze FB

Dodaj komentarz