Fazy Księżyca i zaćmienia w 2014 roku

Wg cza­su GMT

 1.01.2014 11:14:09 GMT  16°01'15"Sgr Nów   
 8.01.2014 3:39:16 GMT  22°50'06"Psc Pierwsza kwadra 
16.01.2014 4:52:09 GMT   1°02'07"Cnc Pełnia  
24.01.2014 5:18:56 GMT   9°11'39"Lib Ostatnia kwadra 
30.01.2014 21:38:31 GMT  15°59'05"Cap Nów   
 6.02.2014 19:22:02 GMT  22°59'27"Ari Pierwsza kwadra 
14.02.2014 23:53:00 GMT   1°16'25"Leo Pełnia  
22.02.2014 17:15:14 GMT   9°03'43"Sco Ostatnia kwadra 
 1.03.2014 7:59:38 GMT  15°42'48"Aqr Nów   
 8.03.2014 13:26:43 GMT  22°57'23"Tau Pierwsza kwadra 
16.03.2014 17:08:19 GMT   1°05'30"Vir Pełnia  
24.03.2014 1:46:03 GMT   8°24'11"Sgr Ostatnia kwadra 
30.03.2014 18:44:39 GMT  15°02'36"Psc Nów   
 7.04.2014 8:30:36 GMT  22°30'37"Gem Pierwsza kwadra 
15.04.2014 7:42:16 GMT   0°19'34"Lib Pełnia i całkowite zaćmienie Księżyca
22.04.2014 7:51:40 GMT   7°10'18"Cap Ostatnia kwadra 
29.04.2014 6:14:19 GMT  13°55'21"Ari Nów i zaćmienie Słońca
 7.05.2014 3:14:51 GMT  21°33'46"Cnc Pierwsza kwadra 
14.05.2014 19:15:53 GMT  28°58'12"Lib Pełnia  
21.05.2014 12:59:09 GMT   5°27'35"Aqr Ostatnia kwadra 
28.05.2014 18:40:12 GMT  12°24'51"Tau Nów   
 5.06.2014 20:38:45 GMT  20°09'42"Leo Pierwsza kwadra 
13.06.2014 4:11:27 GMT  27°09'18"Sco Pełnia  
19.06.2014 18:38:42 GMT   3°27'31"Psc Ostatnia kwadra 
27.06.2014 8:08:26 GMT  10°40'30"Gem Nów   
 5.07.2014 11:58:47 GMT  18°27'27"Vir Pierwsza kwadra 
12.07.2014 11:24:53 GMT  25°06'28"Sgr Pełnia  
19.07.2014 2:08:19 GMT   1°24'53"Ari Ostatnia kwadra 
26.07.2014 22:41:44 GMT   8°55'05"Cnc Nów   
 4.08.2014 0:49:38 GMT  16°39'20"Lib Pierwsza kwadra 
10.08.2014 18:09:20 GMT  23°05'42"Cap Pełnia  
17.08.2014 12:25:45 GMT  29°35'10"Ari Ostatnia kwadra 
25.08.2014 14:12:44 GMT   7°21'49"Leo Nów   
 2.09.2014 11:11:08 GMT  14°58'25"Sco Pierwsza kwadra 
 9.09.2014 1:38:09 GMT  21°22'23"Aqr Pełnia  
16.09.2014 2:04:52 GMT  28°12'00"Tau Ostatnia kwadra 
24.09.2014 6:13:44 GMT   6°11'09"Vir Nów   
 1.10.2014 19:32:32 GMT  13°36'01"Sgr Pierwsza kwadra 
 8.10.2014 10:50:34 GMT  20°08'15"Psc Pełnia i całkowite zaćmienie Księżyca
15.10.2014 19:12:00 GMT  27°24'15"Gem Ostatnia kwadra 
23.10.2014 21:56:37 GMT   5°28'03"Lib Nów i częściowe zaćmienie Słońca
31.10.2014 2:48:17 GMT  12°39'19"Cap Pierwsza kwadra 
 6.11.2014 22:22:47 GMT  19°28'42"Ari Pełnia  
14.11.2014 15:15:29 GMT  27°13'05"Cnc Ostatnia kwadra 
22.11.2014 12:32:13 GMT   5°10'25"Sco Nów   
29.11.2014 10:06:16 GMT  12°09'13"Aqr Pierwsza kwadra 
 6.12.2014 12:26:43 GMT  19°20'53"Tau Pełnia  
14.12.2014 12:50:55 GMT  27°29'31"Leo Ostatnia kwadra 
22.12.2014 1:35:49 GMT   5°09'31"Sgr Nów   
28.12.2014 18:31:22 GMT  11°59'28"Psc Pierwsza kwadra 

Obliczenia wykonano przy użyciu programu ZET

Komen­ta­rze FB

Dodaj komentarz