Stowarzyszenie cd.

Sprawy związane ze stowarzyszeniem okazały się bardziej absorbujące  niż zakładałem. Najważniejsze jest jednak to, że wkrótce zostanie rozpoczęta formalna procedura założycielska. Spotkanie, o którym wcześniej pisałem, miało trochę nieoczekiwany przebieg. Mimo mojego przekonania, że podobne wątpliwości mamy już za sobą, …

Czytaj dalej…Stowarzyszenie cd.

Stowarzyszenie

Sprawa stowarzyszenia astrologicznego nabrała wreszcie tempa. To zwłaszcza dzięki Margot, która nalegała na szybkie doprowadzenie do końca formalności. Statut więc już czeka na zatwierdzenie na spotkaniu, które ma się odbyć jutro, tj. 7 lutego 2009 r. Mnie zaś zaprząta głowę …

Czytaj dalej…Stowarzyszenie

100 rocznica urodzin Leszka Szumana

Leszek Szuman urodził się 18 listopada 1903 w Poznaniu, w rodzinie, w której popularne były zainteresowania różnymi słabo zbadanymi dziedzinami życia, zaniedbywanymi przejściowo przez naukę oficjalną.

Atmosfera taka sprawiła, że chłonny, a krytyczny umysł młodego człowieka nie był skłonny do przesądnego odrzucania niezweryfikowanych informacji wyłącznie z przyczyny, że nie były one dostosowane treścią, czy formą, do mało elastycznych ram aktualnego zakresu urzędowo i formalnie zatwierdzonej wiedzy podręcznikowej nawet, jeżeli nie były z tą wiedzą sprzeczne, a jedynie ją uzupełniały.