Antiochus

Antiochus z Aten (Antiochus Atheniensis) (II/III w. n.e.) Starogrecki astrolog, żyjący przypuszczalnie ok. 200 r. n.e., choć niektórzy badacze utożsamiają go z Antiochem Askalońskim, który uczył Cycerona w Atenach i żył w pierwszej połowie I w. p.n.e. Znane są dwie …

Czytaj dalej…

Aryabhata

(ur. 476 r. Kusumapura k. Patna, Indie – zm. ok. 550 r.) Staroindyjski astronom, astrolog i matematyk. Jako jeden z pierwszych stosował algebrę, dosyć dokładnie określił wartość liczby π jako 3,1416. W swojej wierszowanej pracy “Aryabhatia” (499 r.) Aryabhata wykazywał, …

Czytaj dalej…

Bradley, Donald A.

Garth Allen (pseudonim) (ur. 16.05.1925, 8:04 GT, Grishem, st. Nebraska – zm. 25.04.1974, Tucson, st. Arizona). Jeden z czołowych astrologów USA XX w. Był liderem ruchu zwolenników astrologii syderycznej, kierownikiem badań Funduszu Badań Astrologicznych Llewellyn. Przeprowadził szereg badań statystycznych: miedzy innymi …

Czytaj dalej…

Czech, Henryk

(? – po 1440 r.) Polski astrolog. Uważa się, że był on najwybitniejszym astrologiem w Polsce w pierwszej połowie XV w. Według niektórych źródeł, Czech w 1423 r. poprowadził w Akademii Krakowskiej pierwszy kurs astrologii (choć katedra astrologii została tam utworzona …

Czytaj dalej…

Hephaestios Thebanus

(ur. 26.11.380, ok. 11:50, Aleksandria, Egipt> – zm. ?) Helleński astrolog pierwszej połowy V w. Mieszkał w Tebach. Z pochodzenia był chrześcijaninem. Ok. 415 r napisał wielką kompilacyjną pracę “Apotelesmatika” w trzech księgach, opartą na dziełach Ptolemeusza i Dorotheusa Sidoniusa. …

Czytaj dalej…

Manilius, Marek

Rzymski poeta i astrolog końca I w. p.n.e. i początku I w. n.e., autor składającego się z szeregu artykułów dzieła astrologicznego “Astronomica” w pięciu księgach, napisanego w czasach cesarza Tyberiusza (lata 14 – 37 n.e.) lecz pracę przy niej rozpoczął …

Czytaj dalej…

Maternus, Firmicus

Maternus Firmicus Juliusz Młodszy (łac. Firmicus Julius Maternus Junior) (ur. ok. 348 r. n.e. – zm. ?) Retor, chrześcijański apologeta i astrolog, żyjący w czasach cesarza Konstantyna (IV wiek n.e.), rodem z Syrakuz (Sycylia). Miał wysoką pozycję społeczną (senator, cesarski …

Czytaj dalej…

Ptolemeusz

Klaudiusz Ptolemeusz (Klaudios Ptolemaios; łac. Claudius Ptolemaeus) (ur. ok. 90 r. n.e. – zm. po 161 r. n e.). Helleński astronom, astrolog, matematyk, geograf i optyk, prawdopodobnie rodem z Ptolemaidy (Tebaidy) w północnym Egipcie. Kształcił się i pracował w Aleksandrii, prowadził tam …

Czytaj dalej…

Sar Skąpski, Jan

Jan Sar Skąpski — astrolog polsko-kanadyjski, urodzony w Krakowie, od kilkudziesięciu lat zamieszkały w Vancouver, w Kanadzie. Członek honorowy Stowarzyszenia Astrologów w Poznaniu; W latach 1977-1985 pełnił funkcje przewodniczącego British Columbia Astrological Society i redaktora kwartalnika astrologicznego The Ecliptic. W tym czasie powołał grupę badawczą Axiomatic …

Czytaj dalej…

Sidonius, Dorotheus 

(I w. n.e.) Jeden ze znanych antycznych astrologów działający w czasach rządów rzymskiego imperatora Kaliguli (12-41 r. n.e.). Z pochodzenia – zhellenizowany Fenicjanin, którego życie prawdopodobnie upłynęło w Egipcie. Autor poematu astrologicznego w pięciu księgach (tak zwany “Pentateuch” – “Pięcioksiąg”), przetłumaczonego …

Czytaj dalej…