Astrolog

Osoba zajmująca się astrologią zawodowo lub hobbystycznie, posiadająca umiejętności sporządzenia horoskopu i jego interpretacji. Zawód astrolog znajduje się w oficjalnym wykazie zawodów Ministerstwa Pracy oznaczony kodem numer 516101.