Akroniczny

Akroniczny wschód — ostatni obserwowalny wschód gwiazdy/planety po zachodzie Słońca (gwiazda lub planeta znajduje się w opozycji do Słońca) po okresie widoczności w nocy. Następnego dnia wschód gwiazdy/planety już nie jest widoczny, ponieważ Słońce przesunęło się o jeden stopień i …

Czytaj dalej…

Akroniczny zachód

Akroniczny zachód — pierwszy obserwowalny zachód gwiazdy/planety przed wschodem Słońca (gwiazda lub planeta znajduje się w opozycji do Słońca) po okresie widoczności w nocy. Poprzedniego dnia zachód gwiazdy/planety jeszcze nie był widoczny, ponieważ Słońce było nad horyzontem i zachód następował w …

Czytaj dalej…

Antiochus

Antiochus z Aten (Antiochus Atheniensis) (II/III w. n.e.) Starogrecki astrolog, żyjący przypuszczalnie ok. 200 r. n.e., choć niektórzy badacze utożsamiają go z Antiochem Askalońskim, który uczył Cycerona w Atenach i żył w pierwszej połowie I w. p.n.e. Znane są dwie …

Czytaj dalej…

Aryabhata

(ur. 476 r. Kusumapura k. Patna, Indie – zm. ok. 550 r.) Staroindyjski astronom, astrolog i matematyk. Jako jeden z pierwszych stosował algebrę, dosyć dokładnie określił wartość liczby π jako 3,1416. W swojej wierszowanej pracy “Aryabhatia” (499 r.) Aryabhata wykazywał, …

Czytaj dalej…

Ascendent

Wscho­dzą­cy punkt eklip­ty­ki w danej chwi­li. Punkt prze­cię­cia się eklip­ty­ki i hory­zon­tu na wscho­dzie w danej chwi­li. Wierz­cho­łek pierw­sze­go domu horo­sko­pu. Czę­sto tą nazwą okre­śla się cały znak Zodia­ku wscho­dzą­cy w danej chwi­li, np. naro­dzin. Nazwa pocho­dze­nia łaciń­skie­go (od: ascen­de­re – wzno­sić się. Pier­wot­nie …

Czytaj dalej…

Astrolog

Osoba zajmująca się astrologią zawodowo lub hobbystycznie, posiadająca umiejętności sporządzenia horoskopu i jego interpretacji. Zawód astrolog znajduje się w oficjalnym wykazie zawodów Ministerstwa Pracy oznaczony kodem numer 516101.