Descendent

Descendent

Zachodzący punkt ekliptyki w danej chwili. Punkt przecięcia się ekliptyki i horyzontu na zachodzie w danej chwili. Wierzchołek siódmego domu horoskopu. Nazwa pochodzenia łacińskiego (od: descendo – zstępować, schodzić. Punkt po przeciwnej stronie Ascendentu.