Heliakalny wschód

Heliakalny wschód występuje wtedy, gdy gwiazdy/planeta po okresie niewidoczności pierwszy raz staje się widoczna na wschodzie tuż przed wschodem Słońca. Heliakalne wschody były jednym z najważniejszych zjawisk obserwowanych przez astrologów Babilonu i Egiptu. W Egipcie heliakalny wschód Syriusza oznaczał początek …

Czytaj dalej…

Heliakalny zachód

Heliakalny zachód ma miejsce wówczas, gdy po okresie widoczności w nocy, gwiazda/planeta jest widoczna po raz ostatni nad zachodnim horyzontem tuż po zachodzie Słońca. Następnego dnia Słońce przesunie się o jeden stopień i zachód gwiazdy lub planety nie będzie obserwowalny. …

Czytaj dalej…