Andrzej Opejda

Zmień swoje zdjęcie w tle
Wyślij na serwer
Zmień swoje zdjęcie w tle
Z zawodu eko­no­mi­sta, zwią­zany z ban­ko­wo­ścią od 1988 roku. Astrologią zainteresował się w 1982 r., a zajmuje się nią od 1986 r. W 1993 r. założył i wydawał kwartalnik „Zodiak” (1993-1998) redagowany wspólnie z Margot Gra­ham. W 1995 roku utworzył "Almanach Astrologiczny", pierwszy astrologiczny serwis internetowy w polskim internecie, który nadal redaguje. 8 kwietnia 1998 założył na Yahoo astro­lo­giczną listę dys­ku­syjną "astrologia". Współzałożyciel Pol­skiego Towa­rzy­stwa Astro­lo­gicz­nego i jego przewodniczący w latach 2009-2012.
Status konta użytkownika to Zatwierdzono