Astrologia – wykład 15. Gwiazdy stałe.

Dzisiaj będziemy mówić o stopniach Zodiaku w powiązaniu z tematem Gwiazd Stałych. Najistotniejsze stopnie Zodiaku są w tej chwili podkreślone przez położenie 25 Gwiazd znajdujących się w pobliżu Ekliptyki. Aspekty do tych Gwiazd też mają ogromne znaczenie i w ten sposób robi się już wiele punktów na Zodiaku, które same w sobie mają znaczenie, niezależnie od położenia planet. Ale zanim do tego przystąpimy, trzeba przypomnieć jeden temat.

Istnieją dwa systemy podziału znaków Zodiaku na dekanaty. Jeden z nich jest systemem chaldejskim, a drugi europejskim, a w rzeczywistości hinduskim. W Europie pojawił się on dopiero w wieku XIX dzięki angielskiemu astrologowi Sefarialowi, który pracował w Indiach i zaobserwował, że Hindusi używają kilku sposobów podziału Zodiaku i jeden z nich sobie zaadaptował. Właśnie ten, gdyż wydawał mu się najlepiej sprawdzający się w praktyce. Współcześnie używa się obu systemów na raz, w określony sposób. Pierwszy system jest bardzo prosty. Jeżeli sobie wyobrazimy normalną kolejność planet, to pierwszy dekanat Barana jest rządzony przez Marsa, drugi przez Jowisza, trzeci przez Saturna, czwarty, czyli pierwszy Byka przez Słońce itd., wypisujemy sobie wszystko po kolei i otrzymujemy system chaldejski, najstarożytniejszy, liczący prawdopodobnie ok. 6 tys. lat. Drugi system polega na tym, że odcinki Zodiaku przyporządkowano nie planetom, a samym znakom w ten sposób, że pierwszy znak Barana podzielony jest na normalną dla Barana trzykrotność Ognia. A więc pierwszy dekanat ma charakter Barana, drugi Lwa i Barana, a trzeci Strzelca i Barana. W końcu wymyślono, że pierwszy dekanat podlega Marsowi, drugi Słońcu, a trzeci Jowiszowi. Jeżeli połączymy ze sobą oba systemy, to zobaczymy że pierwszym dekanatem Barana rządzi Mars, drugim koniunkcja Słońca z Jowiszem, a trzecim koniunkcja Jowisza z Saturnem. I od razu informuje to nas o charakterze człowieka, który ma Ascendent w określonym dekanacie. Przydaje się to do korekty, zwłaszcza tam, gdzie rozpatruje się położenie Asc. Popatrzmy sobie na znak Skorpiona: pierwszy odcinek rządzony jest przez Marsa i Plutona, czyli najsilniej skorpionowy, ale bardzo destrukcyjny. Drugi przez Jowisza i Neptuna – mamy obraz okultyzmu w przeciwieństwie do pierwszego odcinka stanowiącego wręcz patologię. Trzecim: odcinkiem zawiadują Saturn z Księżycem – jest to jakaś pesymistyczna wyobraźnia itd. W ten właśnie sposób możemy rozróżniać wpływy odcinków Zodiaku.

W niektórych systemach astrologicznych poszukuje się wyznacznika władców danego stopnia Zodiaku. Podział sięga dalej, już nie tylko na dekanaty, ale już na same stopnie. Puszcza się w ruch oba systemy. W systemie chaldejskim pierwszy stopień znaku Barana podlega Marsowi, drugi Jowiszowi, trzeci Saturnowi, czwarty – Słońcu i tak po kolei aż do końca znaku. Byka zaczyna się od Wenus, Bliźnięta od Merkurego itd. W drugim systemie pierwszy stopień Barana podlega Marsowi, drugi Słońcu, trzeci Jowiszowi i znowu Mars, Słońce, Jowisz itd. I okazuje się, że pierwszy stopień Barana podlega tylko Marsowi, drugi koniunkcji Jowisza ze Słońcem, trzeci Saturna z Jowiszem, czwarty Słońca z Marsem i powstają bardzo różne obrazki. Oczywiście będą one się powtarzały, ale teraz przez połączenie władców znaków, władców dekanatów i władców stopni powstaje obraz bardzo różnorodny, który właściwie nie powtarza się nigdy i każdy stopień ma dzięki temu inną konfigurację. Uzyskuje się pewien obraz indywidualny, z którego można już coś wydedukować .

Jeżeli popatrzymy na ten system połączony , to okaże się, że przez “czystego” Marsa rządzony jest tylko pierwszy dekanat Barana i trzeci Lwa, a np. Saturn rządzi tylko drugim dekanatem Panny. Układa się to dość różnorodnie, a w praktyce bardzo się taka informacja przydaje, bo nawet nie robiąc horoskopu a znając dokładne położenie Słońca można wydedukować wiele trafnych uwag. Astrologia taka jest nieracjonalna, nazywamy ją ezoteryczną i bardzo wyraźnie odróżniamy od astrologii racjonalnej, który wnioskuje tylko z rysunku horoskopu. Teraz przejdziemy do głównego tematu dzisiejszego spotkania.

Dwadzieścia pięć Gwiazd Stałych znajdujących się na Ekliptyce uważa się za szczególnie ważne dla astrologii od czasów Ptolomeusza, który był zwolennikiem rozważania położenia Gwiazd Stałych. Temat ten był również faworyzowany w astrologii arabskiej i w astrologii Odrodzenia. Teraz trochę zapomniany, przypominany jest od czasu do czasu w astrologii politycznej. Gwiazdy te operują tylko wtedy, gdy są w bardzo dokładnym aspekcie do planety, MC lub Ascendentu w horoskopie (orb 1). Najsilniej działają w koniunkcji, ale należy również rozważać kwadraturę, opozycję i trygon. Położenie tych Gwiazd podaję w przybliżeniu, a jest ono typowe tylko dla obecnego okresu. Gwiazdy bowiem poruszają się z szybkością 1° na 70 lat czyli 50,3 sek. na rok. Powstaje w ten sposób ruch tzw. precesji, spowodowany przesuwaniem się Słońca wokół centralnego Słońca Galaktyki PROCJONA. Czyli związane jest to z rokiem słonecznym Saros.

Pierwszą szczególnie ważną gwiazdą jest ALGOL. Jest to gwiazda zmienna, podwójna, znajdująca się obecnie w 25° Byka. Wg Ptolomeusza ma charakter zbliżony do koniunkcji Saturna i Marsa. Uważana jest za jedną z najbardziej złoczynnych gwiazd i kojarzona jest z wypadkami gardła, szyi, śmiercią przez uduszenie, ścięcie, powieszenie i temu podobne przyjemności. Naraża na rany gardła i szyi. Naraża także na gwałt, pobicie itd. ALGOL często jest zaznaczona złymi aspektami w horoskopach ofiar napadów kryminalnych, morderstw. Bardzo często pojawia się w Asc. w koniunkcji Saturna z Marsem. Jeżeli jest prominentna i atakowana w horoskopie politycznym oznacza wówczas pożar, trzęsienie Ziemi, katastrofy w kopalni, czy temu podobne, gdzie masa ofiar ginie przez uduszenie, zagazowanie itd. W horoskopie horarnym najczęściej atakowana jest przez Marsa, Saturna, Urana i Słońce i oznacza gwałt. Z tym, że wg tradycji hinduskiej 25° Byka, to stopień dający tendencje czułe, kobiece, macierzyńskie, towarzyskość, już w młodości przychodzi powodzenie, a przez nie naiwność. Toteż nic dziwnego, że ALGOL może powodować duże kłopoty. Znajdujący się w kwadraturze 25° Lwa jest typowy dla pracowników fizycznych, rolników, ludzi silnych i dzielnych, ale też bardzo naiwnych. 25° Skorpiona, to stopień osób włóczących się, marynarzy itp. Charakter dzielny, nie zważający na zagrożenia i stąd narażony na tego rodzaju komplikacje. 25° Wodnika to stopień charakterystyczny dla gapiów, osób mających chaotyczne projekty i narażających samych siebie na wielkie niebezpieczeństwa.

Takie właśnie osoby są narażone na działanie tej maleficznej gwiazdy. Obecność władcy Ascendentu, samego Ascendentu, planety w Asc., punktu Zenitu lub planety dominującej w którymś z tych punktów, musi być starannie zbadane, a jeżeli aspekty planet to potwierdzają, wynik dopiero wtedy naprawdę jest pewny. Wspominaliśmy już kiedyś, że muszą być co najmniej trzy przesłanki, żeby uznać wniosek za pewny. Dlatego też nie rozważamy Gwiazd samych w sobie i musimy poszukać potwierdzenia tego w układach planetarnych, czy w jakichś wyznacznikach horoskopowych. Ale czasem jeden rzut oka na to, że np. Saturn Kennedy’ego znajduje się w koniunkcji maleficznej gwiazdy informował o jego porażeniu kręgosłupa.

Druga gwiazda to Plejady, a chodzi głównie o największą Gwiazdę tego gwiazdozbioru nazywaną ALCIONE. Jest ona w 29° Byka. Przez marynarzy zwana jest Płaczącą Siostrą, gdyż chmura o zachodzie Słońca znajdująca się dokładnie w Plejadach zapowiada silny sztorm na następny dzień w tzw. meteorologii ludowej. Jest to Gwiazda wielkiego smutku. Ma naturę Księżyca i Marsa, zagraża wypadkami, ciosem w głowę, twarz i grozi najpoważniej ze wszystkich Gwiazd ślepotą, spowodowaną przez wypadek. 29° Byka to stopień umiłowania luksusu, komfortu i w końcu rozpusty. Znajdujący się w tym punkcie Ascendent, władca Asc. , czy władca 3 domu już będzie dawał takie tendencje, a znajdująca się na niebie ALCIONE będzie zagrażała określoną katastrofą związaną właśnie z tymi cechami. Moment ten znajdujemy w sposób następujący: przy pomocy trygonometrii sferycznej obliczamy dokładnie położenie Gwiazdy z efemeryd gwiazdowych, a następnie licząc 70 lat na jeden stopień obliczamy dojście tej Gwiazdy po precesji do położenia planety w horoskopie urodzeniowym. I to nam da określony rok, w którym nastąpi uderzenie. Następnie tranzytami Saturna i Jowisza można sprecyzować dokładniejszy moment a Marsem i Księżycem już dokładniutko. Jeszcze szukamy dodatkowego potwierdzenia w solariuszu, gdyż rok w którym ona zadziała będzie podkreślony jej obecnością w Asc. lub Zenicie solariusza. Wszystko to jest przecież jedną wielką harmonią.

29° Lwa daje natomiast charakter typowy dla osób słabych, lamentujących zamiast działać. Zawiera on zresztą jeszcze inną Gwiazdę – REGULUSA, bardzo szczęśliwą i dobrą, toteż ważny jest charakter planety, która się tam znajduje. Malefik w tym miejscu będzie podkreślał wpływy ALCIONE, a benefik raczej wpływy REGULUSA. Trzeba wówczas bardzo starannie rozważyć ten temat. 29° Skorpiona daje u kobiet tendencje do bycia wampem, osobą szalenie fascynującą. Mężczyźni mają wpływ na innych, typowy dla niektórych polityków, działaczy społecznych itp. Tacy ludzie także są narażeni na bardzo złe działanie tej gwiazdy.

Trzecią gwiazdą o ogromnym znaczeniu jest ALDEBARAN w 8° Bliźniąt. Jest to szczególnie silna gwiazda pierwszej wielkości. Nie da się jej oddzielić od wpływów ANTARESA położonego w 8° Strzelca. ALDEBARAN ma charakter Marsa i Wenus. Jest gwiazdą wojny i gwałtu, ale może być bardzo fortunny wtedy, gdy jest w trygonach do MC czy Jowisza. Sprzyja zwłaszcza prezydentom, dowódcom wojskowym, czy temu podobnym osobom, które wygrywają dzięki niemu wojny. Daje wpływową pozycję w społeczeństwie, a jeżeli jest w koniunkcji Urana może też dawać ogromny rozwój techniczny. Jest on w koniunkcji Urana i wschodzi w horoskopie Stanów Zjednoczonych z 4 lipca 1776r. ALDEBARAN zagraża 8° Bliźniąt, ale też i pomaga w tym stopniu, który daje wysoką pozycję rządową i dominację wojskową. Bez przerwy mogą tam grozić różne nieprzyjemności ze strony ALDEBARANA, ale jednocześnie człowiek jest wywyższony i zajmuje wysoką pozycję. W 8° Panny charakter jest indolentny, a małżeństwo nieudane. Osoby, które odmawiają odpowiedzialności i nie chcą zrobić kariery są karane przez ALDEBARANA. Zagraża też ta gwiazda w 8° Strzelca. Jest to stopień zawierający ANTARESA, drugiego największego malefika w Zodiaku. Stopień ten daje geniusz wynalazczy, głowa jest pełna pomysłów i entuzjazmu, może być zacięcie filozoficzne, ale trudno tutaj o podejmowanie odpowiedzialności społecznej. Myśli mogą być egotystyczne i wtedy też następuje katastrofa. W 8° Ryb mamy podróżników lub awanturników (trochę zależy to od położenia Neptuna), ale najczęściej duch jest trochę włóczęgowski, lubi pomarzyć i popodróżować, a tego właśnie nie lubi ALDEBARAN i od razu łupie. Natomiast bardzo sprzyja 8 stopniowi Wagi, który jest stopniem wojowników, ludzi silnych, predysponowanych do działania społecznego. Sprzyja też 8° Wodnika, który daje charakter mocny i agresywny, pełen impetu i intensywności działania, Co umożliwia przejęcie wielkiej władzy.

Czwartą gwiazdą, olbrzymim gigantem migoczącym wszystkimi kolorami tęczy jest SYRIUSZ mający charakter Jowisza i Marsa. Znajduje się on w 13° Raka i jest bardzo korzystny dla wojskowych, konkwistadorów, ludzi dokonujących podboju kolonialnego, dla pracowników wywiadu zagranicznego. 13° Raka jest stopniem botaników, geografów. Bardzo wielu odkrywców XIX wieku miało w 12° Raka (właśnie tam znajdował się wtedy SYRIUSZ) jakiegoś silnego sygnifikatora. Sprzyja też w 13° Skorpiona, który jest stopniem humanistów, socjalistów a dawniej Masonów i Templariuszy. Sprzyja też w 13° Ryb i z prostego człowieka może zrobić bardzo wybitną osobistość w społeczeństwie – nagły awans i popularność . Następnie mamy dwie gwiazdy bliźniacze KASTORA i POLLUKSA. KASTOR znajduje się obecnie w 19° Raka a POLLUKS w 22°. Mają charakter tylko Marsa i są gwiazdami bliźniaczymi, ale wpływ ich miesza się w trygonie z działaniem EPI. Powodują kalectwo członków jeżeli są w koniunkcji Ascendentu, MC, Władcy Asc. , Księżyca lub Słońca, a punkty te są atakowane przez malefiki, zwłaszcza Saturna, Urana i Neptuna. Często gwiazdy te są prominentnie ustawione i atakowane u ludzi chorych psychicznie, szaleńców, nawiedzonych (zwłaszcza w koniunkcji z Merkurym). KASTOR zagraża kalectwem w 19° Raka. Stopień ten nie jest taki zły, gdyż jest typowy dla sekretarzy, sług, ludzi dość inteligentnych, kalek użytecznych społecznie. Normalnie pracujących. Natomiast w 19° Barana grozi wypadek na wojnie lub w podróży powodujący kalectwo. Charakter jest ciekawy podróży, odkryć, przygód i stąd naraża się na wypadki. 19° Koziorożca jest typowy dla błaznów, karzełków w cyrku, ludzi zabawiających innych swoim kalectwem. 19° Wagi to stopień opętania, a zwłaszcza manii religijnych. 22° Raka to stopień niebezpiecznych szaleńców, fałszywych proroków, doprowadzających do katastrof publicznych. POLLUKS działa również kwadraturą w 22° Barana, naraża na banicję, manię prześladowczą, podejrzenia że przyjaciele stają się wrogami i koniecznie trzeba ich zabić. W 22° Wagi daje inteligencję i umożliwia badania naukowe, ale powoduje kalectwo członków. W 22° Koziorożca powoduje szaleństwo lub też kretynizm wrodzony, albo kalectwo typu głuchoniemota..

Następne dwie gwiazdy to Północny i Południowy ASSELUS czyli Osioł. Jest to para małych gwiazdek w 6 i 7 stopniu Lwa. Gdy punkt ten wschodzi lub atakuje Słońce lub Księżyc – oznacza ślepotę. W horoskopie horarnym jakakolwiek koniunkcja lub opozycja z tymi gwiazdami każe unikać operacji dokonywanych na oczach. 6° Byka daje – zwłaszcza kobietom – bogatą urodę i miły charakter, a mimo to ASSELUS grozi tu oślepieniem. 7° Byka powoduje ślepotę dopiero na starość (katarakty i temu podobne historie). 6° Lwa daje energię i siłę woli, a po oślepnięciu jest to typowe dla jasnowidzów i wróżek. 7° Lwa także przynosi wielki rozwój , zdolności parapsychologiczne. Jest to stopień ambicji i rozwoju duchowego. 6° Skorpiona daje szansę życiową np.: przez znalezienie skarbu. Grozi ślepotą przez promieniowanie radioaktywne. Trzeba pamiętać , że musi być jeszcze atak malefików na ten punkt. 7° Skorpiona daje charakter pełen entuzjazmu i podniecenia, a przez to bardzo niekonsekwentny. Tutaj grozi ślepota z reguły na wojnie przez strzał czy ukłucie.

6° Wodnika daje aktywność i waleczność. Tu też grozi zranienie w oczy, wykłucie oczu, ale najczęściej jako kara lub z zemsty. 7° Wodnika powoduje charakter pełen impetu, nie znoszący przeciwności. Grozi ślepota w wypadku drogowym, najczęściej przez ogień.

REGULUS jest gwiazdą pierwszej wielkości w 29° Lwa. Ma naturę Marsa i Jowisza i jest gwiazdą królewską. W koniunkcji z Ascendentem, MC, Jowiszem, Słońcem czy władcą Asc. może wynieść nieznaną zupełnie osobę do wysokich urzędów czy władzy i sławy. Atakowany daje władzę, a potem nagły upadek, niełaskę lub gwałtowną śmierć. Był w Ascendencie Newtona, który dzięki niej stał się sławny na starość, otrzymał tytuł lorda itd. Ale wpływu REGULUSA nie da się oddzielić od Plejad, toteż przy jakimś ataku, kwadraturze czy opozycji Plejady mu przysuwają. Sprzyja zwłaszcza w 29° Lwa. Wprawdzie charakter jest początkowo słaby, człowiek lamentuje zamiast działać, ale nagle pojawiają się jakieś większe szanse życiowe, zaczyna się samorozwój i wtedy REGULUS zaczyna działać.

Sprzyja też w 29° Barana, dając niezależny, wojowniczy charakter, cierpiący przez niezaspokojoną miłość. Jest to stopień bardzo częsty u wojskowych. Sprzyja także 29° Strzelca, jest to stopień osób dokonujących odkryć naukowych, lub innych, tego typu. Ważne prace spotykają się z wielkim uznaniem. Newton miał tu Jowisza w trygonie do Ascendentu, w Strzelcu. 29° Byka daje rozwój, a potem grozi katastrofą, gdyż jest to osoba rozpustna, gdy już dojdzie do władzy. W 29° Skorpiona charakter ma magnetyczny wpływ na ludzi, ale nadużywanie tego może prowadzić do katastrofy. 29° Wodnika daje autorytet, wielkie pozycje w państwie, talent, ale nadmierne ambicje grożą katastrofą.

MARKEB jest to niewielka gwiazdka znajdująca się w 28° Panny i miesza się z kilkoma innymi gwiazdami. Ma charakter Saturna i Jowisza. Daje szczęśliwe podróże, jest charakterystyczna dla osób działających w stowarzyszeniach, partiach i mających duże poparcie. W 28° Panny jest typowy dla powołania kościelnego albo quasi kościelnego – jak np. chadecja. 28° Byka jest stopniem despotyzmu, świadczy o powołaniu wojskowym lub działaniu w wielkim przemyśle: mafia przemysłowa, junta wojskowa itp. 28° Koziorożca daje powołanie kontemplacyjne lub raczej zakonne, ale spotykane jest u niektórych Zenbuddystów i tzw. jogów, którzy właściwie minęli się z powołaniem, bo powinni siedzieć w zakonie. MARKEB jest w opozycji z gwiazdą SZED, w kwadraturze z AKUMENEM znajdującym się w 28° Strzelca i w sekstylu z BUNGALA w 28° Skorpiona, a więc cały szereg innych gwiazd, zależnie od aspektów może zmieniać jej wpływy.

VINDEMIATRIX jest to bardzo jasna gwiazda w 8° Wagi, nazywana gwiazdą wdowieństwa. Jest ona szczególnie fatalna, jeżeli jest w koniunkcji z pętlami księżycowymi. Jest też gwiazdą ofiary i cierpiętnictwa. Często prominentna w horoskopach mistyków i okultystów. Ghandi miał Słońce w koniunkcji z tą gwiazdą.. Nie należy zawierać małżeństwa, gdy jakaś planeta, pętle księżycowe, MC czy Ascendent są w koniunkcji z tą gwiazdą (lub opozycji), bo się bardzo szybko wówczas owdowieje. 8° Wagi to stopień walki, wojska, siły działania, sportu, pewności siebie a potem nagłe owdowienie już w młodości. 8° Barana jest stopniem dumy, dzielności, człowiek lubi wolność, nie słucha dobrych rad, nie zabezpiecza się . Częsty jest u okultystów stających się ofiarą społeczeństwa prymitywnego (spalenie na stosie). 8° Raka daje skromność, ale wielki samorozwój osobowy, duchowy. Mistyka, Joga itd. 8° Koziorożca – duch odrzuca prawdę, unika prawdziwej inicjacji, człowiek jest pełen impetu, arogancji i staje się ofiarą tłumu.

Gwiazda EPI w 22° Wagi jest bardzo niewielką gwiazdką, ledwo widoczną gołym okiem. Ma charakter Wenus i Marsa, daje duże bogactwo przez sztukę. 22° Wagi, który jest stopniem poszukiwań i badań naukowych daje raczej wyróżnienia i zaszczyty dzięki technice związanej ze sztuką, szczególnie na starość. Chodzi tu o ludzi wymyślających lakiery czy perfumy, technicznych pracowników teatru itp. W 22° Bliźniąt daje z reguły uznanie pośmiertne, gdyż jest to stopień zapoznanych geniuszy, którzy przymierają głodem za życia. W 22° Wodnika daje wielką pracowitość, która szybko przynosi wyniki i bogactwo, najczęściej związane ze sztuką. SPIKA i ARKTURUS to dwie gwiazdy pierwszej wielkości, kiedyś uważane za jedną, ale obecnie już wiemy, że jest to gwiazda podwójna w 23° Wagi. SPIKA nazywana jest jedyną naprawdę dobroczynną gwiazdą, ale niemożliwe jest oddzielenie jej wpływu od wpływu ARKTURUSA, bardzo złoczynnego w tym stopniu Wagi. Gwiazdy te poruszają się w ten sposób, że czasami do Ziemi zwrócona jest SPIKA a zasłonięty ARKTURUS, po jakimś czasie jest odwrotnie, a czasami są obok siebie. Trzeba by dobrze przez lunetę zobaczyć, jak one są ustawione w tej chwili. Teoretycznie nie da się ich rozdzielić. ARKTURUS doprowadza do niespodziewanej niełaski, nagłych wypadków i upadków społecznych, natomiast SPIKA daje zwycięstwa np. na wojnie. Jest bardzo częsta w Ascendencie państw napadniętych, i oznacza, że kiedyś jednak zwyciężą. Jej wpływ miesza się częściowo z MARKABEM w 23° Ryb. W 23° Wagi mamy charakter niezależny, możliwość rozwoju duchowego, stania się przewodnikiem, guru, ale zagraża nagła niełaska z powodu działania SPIKI i ARKTURUSA. 23° Bliźniąt jest lepszy, gdyż jest w trygonie SPIKI. Jest to stopień przyjacielski, towarzyski, daje dar przekonywania innych, zmysł filozoficzny, przynosi sukcesy przewodnikom duchowym (jeżeli oczywiście ktoś się rozwija). 23° Wodnika daje wybitną inteligencję i zwycięstwa, także dla przewodników duchowych. Natomiast fatalny jest 23° Barana. Jest to stopień głupoty, zabawy, magii, czyli występują bardzo silne zainteresowania okultystyczne i radiestezyjne, ale w gruncie rzeczy jest to zabawa przynosząca nagły wypadek. 23° Raka daje charakter łatwo wywyższający się nad innych, dumę, dominację, odporność ale i mściwość i też powoduje fatalne wypadki. 23° Koziorożca przynosi charakter poważny i pożyteczną pracę, ale człowieka prześladuje pech, a niełaska uniemożliwia prawdziwe sukcesy.

ACRUX w 11° Skorpiona ma charakter Jowisza. Jest małą, ale bardzo ważną gwiazdką, gdyż daje największe sukcesy w okultyzmie i magii. W magii arabskiej i europejskiej Nostradamusa dwie gwiazdy miały największe znaczenie: FOMALHAUT i ACRUX. W Zenicie horoskopu horarnego, w dobrych aspektach daje największe sukcesy, albowiem następuje spełnienie życzeń. 11°Skorpiona daje ducha raczej ostrożnego, defensywnego ale pełnego mocy i dość płodnego. Człowiek mający tam władcę Asc. będzie właśnie taki. 11° Raka daje ducha sentymentalnego, miłość jest szczególnie silna, ale są też skłonności destrukcyjne. Stopień ten jest zaznaczony u osób, które mogą zabić z wielkiej miłości. 11° Ryb przynosi wielki rozwój sytuacji życiowej, ale silne zagrożenie w środku Życia. Przez trygon z ACRUX stopień ten staje się typowy dla wygnanych czarownic czy czarowników działających z ukrycia.

PÓŁNOCNA SZALA WAGI to gwiazda drugiej wielkości w 18° Skorpiona. W starożytności nazywano ten stopień “przeklętym stopniem przeklętego znaku”. W astrologii rzymskiej używano określenia “Via Combusta” czyli droga spalenia – od 6° do 18° Skorpiona włącznie. I do dzisiaj jest to jedna z destrykcji przeciwko sądzeniu horoskopu. Jakakolwiek planeta znajdująca się w tym punkcie uniemożliwia stawianie horoskopu horarnego, bo bardzo źle skończy się to dla astrologa. Przyniesie mu to pecha na długie lata. Via Combusta sprawdza się w każdym wypadku, kiedy przychodzi do astrologa ktoś z MSW czy temu podobnych instytucji. 18° Skorpiona uznawano za szczególnie zły nie z powodu PÓŁNOCNEJ SZALI WAGI, gdyż w starożytności znajdowała się ona zupełnie gdzie indziej (w związku ze zjawiskiem precesji). Gwiazda jest fortunna, dająca wybitną inteligencję, a przez to tym bardziej groźna w tym stopniu. Człowiek z charakterem 18° Skorpiona, obdarzony inteligencją przez tę gwiazdę może stać się niesłychanie niebezpieczny. Obecność w 18° Skorpiona malefików takich jak Mars, Saturn, Uran zapowiada tragedię. Robert Kennedy miał tu Saturna. Benefik przynosi powodzenie w takich poczynaniach. 18° Skorpiona jest symbolizowany przez sztylet. Oczywiście może on być użyty w defensywie, ale najczęściej używany jest do ataku i zadawania ciosów. 18° Raka daje dużą inteligencję muzyczną, a jeżeli znajduje się tam Mars, to jest typowy dla wojskowych czy leśników. 18° Ryb daje waleczność, ale bardziej jest to charakterystyczne dla agitatorów czy polemistów. 18° Byka przynosi indolencję, brak zdecydowania. Kobiecie grozi gwałt i zasztyletowanie.

BUNGALA , mała gwiazdka w 28° Skorpiona ma charakter Wenus i Jowisza. Jest gwiazdą słabą, ale dobroczynną, przynoszącą zaszczyty i nawet niezasłużoną protekcję. 28° Skorpiona daje to zwłaszcza literatom i naukowcom. 28° Raka daje charakter nieostrożny, utratę wolności, ale gwiazda wyzwala z tego nagle przez nieoczekiwaną pomoc życzliwych osób. 28° Ryb to charakter bez inicjatywy i niepewny siebie, a protekcja i zaszczyty przychodzą same.

ANTARES to czerwony gigant w 8° Strzelca w opozycji ALDEBARANA. Ma charakter Marsa i Jowisza, oznacza wojnę, jest charakterystyczny dla dowódców wojskowych. W natywniku, w dobrej konfiguracji z sygnifikatorami zatrudnienia lub kariery oznacza prominencję przez wojnę. W złej konfiguracji z malefikami przynosi straty, śmierć i niesławę. Atak na tę gwiazdę może oznaczać ślepotę. Winston Churchill miał Słońce w koniunkcji ANTARESA i w jego wypadku oznaczało to ślepotę polityczną. Zagraża też wypadkami w podróży, a w 8° Strzelca – pożarem. W 8° Bliźniąt grozi raczej zaślepienie polityczne czy strategiczne oraz pewien fanatyzm. W 8° Panny grozi wypadkiem osób bliskich w podróży. W 8° Ryb grozi ślepotą i wypadkiem własnym w podróży. W 8° Lwa daje wysokie zaszczyty wojskowe, nieoczekiwane szlachectwo itp. W 8° Barana daje zaszczyty wojskowe, ale też zarozumiałość i zbyt wielką dumę.

AKULEUS w 25° Strzelca to mała gwiazdka o charakterze Księżyca i Marsa. Też grozi ślepotą. W 25° Strzelca następuje utrata obu oczu, ale stopień ten daje wierność i przyjacielskość. W 25° Bliźniąt charakter jest uparty i kłótliwy – konieczność przebywania w zakładzie na skutek ślepoty. 25° Panny, natura przyjacielska, szczęście rodzinne, ślepiec znajduje opiekę, pomoc, pracuje – są to ludzie bardzo aktywni. 25° Ryb – duch waleczny i pracowity, lojalność. Ci ludzie dają sobie najlepiej radę z kalectwem.

AKUMEN w 28° Strzelca ma charakter Marsa i Księżyca. Również oznacza ślepotę. To bardzo mała gwiazdka, często opuszczana w astrologii, a tymczasem jest ona diabelnie niebezpieczna i złośliwa. W 28° Strzelca daje mentalność niespokojną i wahającą się, ślepota jest tu rozumiana tylko figuratywnie. Natomiast 28° Bliźniąt i 28° Strzelca często dają tylko zeza. Przy okazji watro wspomnieć, że ślepota jest często widoczna w horoskopie w ten sposób, że oba ciała świecące są w koniunkcji lub opozycji malefików, nie mają ze sobą żadnego aspektu i jedno z nich włada Asc. Jeżeli teraz któraś z gwiazd oznaczających ślepotę jest w kwadraturze, opozycji czy koniunkcji z tymi sygnifikatorami – wniosek jest pewny. Ale musi być najpierw konfiguracja planetarna, gdyż w przeciwnym wypadku nie może to zadziałać. Natomiast zeza rozróżniamy dwa rodzaje: Księżyc w rogu horoskopu w opozycji, kwadraturze, koniunkcji Saturna i Marsa jednocześnie oznacza zeza już sam z siebie. Drugi wypadek to spalona Wenus, kadentna w horoskopie, będąca władcą Asc. lub mająca silny aspekt z władcą Asc. 28° Bliźniąt w opozycji AKUMENA to charakter pełen wątpliwości, zmienny, pesymistyczny, liczne plany ale niekonsekwencja, brak przekonań, wiary w siebie i na skutek tego jakieś wypadki. 28° Panny grozi zaślepieniem, fanatyzmem i typowe jest to dla kościoła. 28° Ryb – brak inicjatywy, niepewność i przez to jakieś kalectwa.

FACIES w 7° Koziorożca też grozi ślepotą. 7° Koziorożca jest stopniem dumy, wizjonerstwa politycznego lub naukowego, zwłaszcza w naukach humanistycznych. Duch jest mocny. 7° Raka to stopień zapomnienia o sobie, silnych przywiązań i fascynacji. 7° Barana – pośpiech i impet, tendencja do konfliktów i wypadków. 7° Wagi najbardziej zagraża wypadkami, charakter jest bardzo wrażliwy. Charakterystyczny jest dla sierot, osób samotnych, pozbawionych rodziny, porzuconych.

VEGA to gwiazda pierwszej wielkości w 14° Koziorożca. Dobry jej wpływ zauważalny jest zwłaszcza w polityce. Pomaga otrzymać bogactwo rządowi i osobom pracującym dla rządu. W horoskopie mundalnym oznacza zwycięstwo w wojnie. Ma charakter Wenus i Merkurego, a zatem sprzyja osiągnięciom intelektualnym i daje protekcje. 14° Koziorożca daje przyjaźnie, tolerancję i miłość oraz wysokie awanse społeczne. 14° Byka daje intuicję i domyślność. Sprzyja badaczom praw natury, a także i wywiadowi. 14° Panny daje dużą czułość, dwie wielkie miłości w życiu. VEGA sprzyja tu awansom rządowym przez poparcie osób, które nas bardzo lubią.

FOMALHAUT to gwiazda pierwszej wielkości w trzecim stopniu Ryb. Wg tradycji ma charakter Wenus i Merkurego, ale jej wpływ jest inny. Zazwyczaj oznacza ona defekty cielesne wrodzone i dziedziczone choroby. Saturn był w 3° Ryb atakowany przez Plutona i Urana gdy rodziły się dzieci zatrute talidomidem. (Obecne tranzyty przez gwiazdy też informują o wydarzeniach światowych). FOMALHAUT jest gwiazdą o wielkim znaczeniu okultystycznym, alchemicznym i magicznym. W koniunkcji Słońca, Księżyca lub Jowisza i dobrych aspektach Plutona, Neptuna lub Urana oznacza, że osoba ma karmiczne przeznaczenie stania się mistrzem. Przynosi sławę okultystom, ale jeśli ta sława wykorzystywana jest dla dóbr materialnych, rezultaty są straszne. Daje też sukcesy religijne i polityczne. 3° Ryb daje ducha zamkniętego w sobie, dość egotycznego, martwiącego się o siebie. 3° Raka daje zmysłowość, tendencję do uciech i ekscesów. 3° Skorpiona daje wrażliwość na dźwięk, inspirację i emocje, umożliwia karierę artystyczną. FOMALHAUT naprawdę sprzyja 3° Skorpiona, gdyż ten stopień nie daje się podpuścić tym możliwościom. Natomiast 3° Raka i Ryb mają skłonność do dokonywania ekscesów i może być surowo ukarany przez tę gwiazdę. Gwiazda ta ma zdecydowanie plutoniczny charakter, a Ptolomeusz określiłby ją jako charakter Saturna i Jowisza.

MARKAB to gwiazda drugiej wielkości w 23° Ryb. Jest to gwiazda wielkiego smutku i tragedii, która przychodzi, bez winy człowieka. W koniunkcji Saturna w 4, 8, 12 domu daje rodziców będących osobistościami wręcz tragicznymi. Osoby kochane cierpią przez tragiczne wypadki losowe. Jest to również gwiazda romansów i literatury i często jest podkreślona u osób, których powieści, artykuły i inne prace pisane (także okultystyczne) pozostawiają trwały efekt u czytelnika i jest widoczny ich wpływ społeczny. 23° Ryb jest również stopniem szukania uciech zmysłowych. U kobiet zaznaczona jest tu perwersja, a u mężczyzn wpływ magnetyczny na innych. 23° Bliźniąt daje przyjacielskość, inteligencję i dar przekonywania, ale MARKAB wpływa tu silnie i tragicznie na los. Jest to charakterystyczne dla dzieci adoptowanych, porzuconych przez pierwszych rodziców, dla tragedii miłosnych w dzieciństwie (młodości). 23° Raka daje silny, dominujący charakter, typowy dla samotnych myślicieli, pisarzy i gwiazda bardzo tu pomaga. 23° Panny daje sieroctwo, mizantropię, opuszczenie, a częsty jest także dla osób wygnanych z kraju. 23° Skorpiona dzięki pracowitości prowadzi do sukcesu. 23° Strzelca – fatalne wypadki zbiorowe.

Pozostaje nam jeszcze SZED, gwiazda drugiej wielkości w 28° Ryb. Jest maleficzna, przynosi człowiekowi skupienie uwagi odpowiednich czynników w celu zastosowania kary. Częsta w MC lub prominentna w horoskopach ludzi skazanych na śmierć, dożywotnie więzienie, galery, obóz itp. 28° Ryb grozi uwięzieniem za włóczęgostwo, pasożytnictwo itd. 28° Bliźniąt grozi uwięzieniem za kradzież i oszustwa, a 28° Panny to męczennicy kościoła, misjonarze zjedzeni przez swoich wyznawców. 28° Strzelca jest to ofiara na ogół niewinna, nieporozumienie, spisek przeciwko danej osobie.

Gwiazdy pokazują wyraźny wpływ karmiczny, obciążenie idące z Galaktyki, a nie z Ziemi.

Przy analizie horoskopu urodzeniowego wpływ gwiazd ma drugorzędne znaczenie. Natomiast przy analizie horoskopu politycznego wpływ gwiazd jest niezmiernie ważny. W solariuszach i horoskopach horarnych ma również duże znaczenie, gdyż informuje nas o czynnikach społecznych, zewnętrznych, nie związanych z indywidualną jednostką a jednak mających na nią gigantyczny wpływ. Dlatego też położenie gwiazd stałych musi być rozpatrywane.

Omówimy teraz horoskop osoby mającej Saturna w koniunkcji ANTARESA w Asc. i kwadraturze Słońca i Plutona w domu 9. Saturn ten ma silny wpływ na dom 3, bo tu jest Wodnik, a więc bardzo silnie wiąże się z mentalnością i tym bardziej nabiera znaczenia. Słońce w Pannie, więc i jakiś czynnik chorobowy jest tu także, ale głównie wpływa na rozwój wyższych koncepcji. Pozornie horoskop wcale nie wygląda tragicznie, bo Jowisz w Zenicie stanowi silną protekcję i opiekę, ale wysnute z tego wnioski nie mogą wyglądać pozytywnie.

To co teraz będzie napisane stanowi podsumowanie tych wszystkich reguł, które zostały do tej pory podane. Będzie to przykład ich praktycznego zastosowania.

PRZYKŁAD I

Wschodzi Saturn w znaku Strzelca. Wschodzący Strzelec daje szczerość lojalność i życzliwość, a Saturn dodaje tu powagi, talentów organizacyjnych i prawnych, zainteresowań filozoficznych, pogłębiających się z wiekiem. Grożą kłopoty związane z zagranicą, bo Saturn jest w 9 znaku Strzelca. Niewielkie szanse w grze i spekulacjach, które bardzo lubi znak Strzelca. Natura poważna, myśląca, uparta i wytrzymała. Późne osiągnięcia życiowe, trudne dzieciństwo i młodość. Jowisz dysponuje Saturnem i włada Asc., a przebywa w Zenicie horoskopu. Największe osiągnięcia życiowe przychodzą po 40-tce, kiedy właśnie najbardziej działa Jowisz. Wpływ na środowisko w tym okresie duży, szacunek i autorytet, zaszczyty publiczne. Jowisz w Wadze daje duże poczucie honoru, dobroć i praworządność. Działanie umiarkowane, uzależnione od środowiska socjalnego. Działanie tak, aby nikogo nie zranić, co jest typowe dla Wagi, grzeczność, typowe cechy dobrego arbitra. Dyspozytor Jowisza, Wenus też jest w Zenicie. Największa popularność artystyczna jest ok.35-45 roku życia (licząc 6 lat na jeden dom). Jowisz w Zenicie – jednostka dąży do samorozwoju, ale karierę osiąga przez protekcję cudzą, łatwo, w wieku dojrzałym. Znak Wagi w Zenicie horoskopu – przez całe życie kariera zależy od protekcji, ale korzystnej i życzliwej. Jowisz jest w sekstylu Saturna w Asc. oraz Urana w domu 8. Oznacza to, że jednostka jest obdarzona zmysłem koncepcji, umie silnie koncentrować się na temacie, umie wyznaczać sobie ambitny cel i osiągać go. Pracowitość i perseweracja są bardzo pomocne w osiągnięciu sukcesu życiowego. Pomocny też jest nagły spadek związany z Uranem. Jeżeli chodzi o cechy charakteru, to dodajmy jeszcze wiarę w siebie, która rośnie z wiekiem, dodając działaniu dynamizmu związanego z Uranem. Księżyc znajduje się w znaku Wodnika. Daje to bardzo dużą wyobraźnię, towarzyskość, ale też i skłonność do manifestowania niezależności, nie zawsze w odpowiednim momencie. Recepcja mutualna Księżyca z Uranem podkreśla ową chęć manifestowania niezależności, czyniąc ją bardzo silną i wybuchową. Grożą przez to komplikacje w miłości, ale uczuciowość jest spora, umiejętność zabawy także, co przysparza popularności. Prawidłowa wyobraźnia odtwórcza – Księżyc ma dobry aspekt z Wenus, ale należałoby zadbać o rozwój imaginacji twórczej gdyż Słońce nie ma takiego aspektu. Imaginacja ta jest w konflikcie z instynktem seksualnym (Księżyc w opozycji Plutona), co przyczynia się do rozwoju nerwicy. Jeszcze silniej to podkreśla wschodzący Saturn w kwadraturze Słońca w Pannie. Uczucia poddawane są zbytniej krytyce racjonalnej (Słońce w Pannie), co utrudnia spontaniczność i manifestowanie uczuć. Spowodowane jest to głównie trudnościami w realizacji życzeń już w dzieciństwie, kłopotami zdrowotnymi, kłopotami z ojcem. Grozi choroba krążenia związana z Saturnem w Strzelcu, a zwłaszcza krążenia krwi w nogach. Znak Wodnika wschodzi na szczycie domu 3 – inteligencja pojętna i szybka, zainteresowana nowoczesnymi środkami przekazu, prasą, telewizją, automobilizmem itp. Uran okadrowany Plutonem i Księżycem daje to dużą wyobraźnię, zainteresowanie fantastyką naukową, okultyzmem itp. Uran w znaku Lwa – najlepsza jest praca koncepcyjna i daje wolny zawód. Merkury w znaku Panny w koniunkcji Marsa – rozumowanie prawidłowe, bardzo rozwinięty zmysł krytyczny. Poczucie humoru, zmysł satyryczny i złośliwość, typowy dla Marsa ostry język.

Teraz przeprowadzimy analizę pod względem karmicznym:

Władca Asc. Jowisz przebywa w 6° Wagi – pod względem karmicznym natura jednostki ma jedną słabość – musi się wystrzegać uwiedzenia. Ma łatwość wytwarzania złudzeń. Władca domu 3 – Uran przebywa w 9° Lwa – umysłowość nie umie walczyć z tym zagrożeniem, więc grozi uwiedzenie i opuszczenie. Na szczęście wschodzi Saturn w 8° Strzelca – umysł jest wybitny, intuicja silna, pozwala to zwalczyć kłopoty wewnętrzne, bodaj światopoglądowe. Jowisz dominuje w horoskopie, więc w charakterze dominuje szczerość, obowiązkowość i lojalność. Teren głównych zainteresowań określają Jowisz i Wenus w Zenicie w znaku Wagi. Z jednej strony są to zainteresowania organizacyjno – prawne, z drugiej zaś artystyczne. Jowisz w Zenicie, więc kariera zależy od tzw. szczęścia, które przychodzi dopiero po 40. Inteligencja w tym okresie rozwija się w wielkim stopniu i dominuje. Upór, pracowitość i inteligencja bardzo sprzyjają osiągnięciom życiowym. Dobre małżeństwo – Jowisz w Wadze, sukcesy publiczne są pewne, zwłaszcza w drugiej połowie życia. Odporność na choroby spora. Dominujący Jowisz bardzo przedłuża życie. Najgroźniejszymi sygnifikatorami chorób są Pluto i Mars w znaku Panny. Pluto atakuje złym aspektem Księżyc, władcę domu 8 oraz wschodzącego Saturna. Zaś Mars atakuje Merkurego. Grozi to chorobami kobiecymi oraz bezpłodnością – Pluto w Pannie powoduje najpoważniejsze zagrożenia dla tych spraw. Mars naraża na operację przewodu pokarmowego – nerwica kumuluje się w przewodzie pokarmowym, powodując zapalenia, owrzodzenia, ale wystąpi to dopiero na starość . Możliwe są dwa małżeństwa, lub jakieś poważniejsze związki w życiu. W pierwszym rozwód. Życie społeczne rozkwita naprawdę po obudzeniu się odpowiedzialności społecznej po 40-tce. (Merkury mówi o życiu społecznym a jest prawie w Zenicie). Śmierć może przyjść nagle w 30 roku życia w o wypadku drogowym. Uran w domu 8 jest 30° od szczytu domu.

Znak Lwa jest na szczycie domu 9 – koncepcje wyższe są z natury idealistyczne, ale z wiekiem przybierają coraz bardziej charakter tzw. naukowy, bo Panna z Merkurym. Talenty dyplomatyczne mają z tym silny związek, grozi pewna rezygnacja z pierwotnych ideałów na rzecz pozytywizmu, z powodu własnego zmysłu krytycznego oraz niewłaściwego otoczenia, fałszywych proroków, uważanych początkowo za przyjaciół.

Obecny okres jest dość dobry, ważniejszą zmianę przynosi styczeń 84r. będzie to podróż zagraniczna. Wcześniej ok. 19 listopada 83 jest konflikt sentymentalny, mający dość gwałtowny charakter. Jest w tym czasie również wypadek przyjaznej osoby. Na początku października 84 jest znowuż jakieś ważniejsze wydarzenie, są trudności związane z zagranicą i kłopoty administracyjno-prawne. Dopiero w połowie listopada 84 można pozytywnie załatwić te sprawy. Lato 85 przynosi kłopoty rodzinne, rzutujące na własne plany, chorobę i śmierć ojca. Jakaś własna znajomość z mężczyzną na przełomie kwietnia i maja 86. Natomiast w pierwszej połowie marca 87 jest ślub. W tym samym czasie nastąpi wypadek drogowy (8-9 marca) kończący życie. Antares dochodzi dokładnie do Saturna, szczyt domu 8 do Urana i idą bardzo ostre tranzyty.

PRZYKŁAD II

Ascendent w Pannie, Uran i Pluto w koniunkcji Ascendentu i jeszcze Mars w Pannie. Tutaj Uran, Pluto i Mars wschodzą w znaku Panny. Uran dodaje pomysłowości, inwentywnosci i ekscentryzmu. Pluto dodaje tajemniczości a Mars odwagi, przedsiębiorczości, ale i konfliktowości. Władca Asc. Merkury przebywa w znaku Strzelca. Silny racjonalizm i krytycyzm związany ze znakiem Panny, nastawienie intelektualne i analityczne. Wyraźna jest tendencja do stałego opuszczenia kraju urodzenia i zamieszkania zagranicą, bo Merkury w Strzelcu. Charakter rozwija się w pełni ok. 40-ki. Jednostka dąży głównie do podróżowania i zajmuje się przede wszystkim własnym domem i pracą w domu. Strzelec na szczycie 4 domu daje późne osiągnięcia życiowe. Problemy ojczyzny i emigracji absorbują silnie przez całe życie. Merkury jest w złych aspektach Marsa, Urana i Plutona. Jednostka jest sama sobie wrogiem i sama sobie przede wszystkim szkodzi. Nadmierna nerwowość do choroby nerwowej włącznie, ukrywanie wielu spraw przez Plutona i konfliktowość przez Marsa. Działanie bez zastanowienia, sarkazm, postępowanie wbrew opinii rodziny. Naraża to na wypadek i paraliż na skutek tego wypadku. Inteligencja dociekliwa, czynna i pomysłowa, ale bardzo nerwowa i destrukcyjna. Konflikt między silnym instynktem Plutona i Urana, a postępowaniem logicznym i racjonalnym – Merkurego. Księżyc i Pluto przeważają w domu 3 dodając tu wyobraźni, ale wprowadzając chaos do inteligencji i fałszywe inspiracje.

Władca Asc. Merkury przebywa w 18° Strzelca – oznacza to ogromną nerwowość, a władca domu 3 Pluto jest w 16° Panny – dopiero na starość rozwinie się pracowitość i zdolność przewidywania, na skutek kumulowania się doświadczenia. W horoskopie dominuje Jowisz, a Uran i Pluto są w Ascendencie – istnieją szanse socjalne, opieka i powodzenia, ale własna ekscentryczność i nerwowe postępowanie je psują. Merkury włada Zenitem, więc główne zainteresowania są natury intelektualnej, ale realizacja zamiarów i planów życiowych oraz większa stabilizacja następują po 40. Małżeństwo i dom za granicą, ale sprawy nie od razu układają się dobrze. Choroby układu trawiennego, choroba nerwowa. paraliż nóg. Nerwica tak silna, że może być nawet próba samobójstwa. Długość życia naturalnego 77 lat.

1 komentarz do “Astrologia – wykład 15. Gwiazdy stałe.”

  1. Niektóre dane są nieaktualne.Np. Regulus jest już sporo czasu w znaku panny.Poza tym nie zawsze warto zajmować się innymi gwiazdami.Ale zawsze powinno sie sprawdzić czy nie ma dokładnych aspektów z ważnymi elementami horoskopu.Dotyczy to też innych elementów o podobnej ważności.Do tego aktualnie Aldebaran i Antares tworzą opozycję.W połączeniu z innymi wazniejszymi elementami horoskopu mogą powodować znaczące zjawiska.
    “Antares dochodzi dokładnie do Saturna, szczyt domu 8 do Urana i idą bardzo ostre tranzyty.”
    A może by opisać tranzyty gwiazd jakie mają znaczenie?Nawet jeżeli nie są bardzo silne to sa bardzo długotrwałe.Nawet licząc pół stopnia zasięg to trwać będzie to dużo czasu.Generalnie w starszym wieku coraz wiecej gwiazd przeważnie zaczyna tworzyć inne aspekty niż w dniu urodzenia.Często są one bardzo negatywne.Być może ułatwiają one śmierć zwłaszcza w przypadku gdy wspólnie aspektują coś np. z Plutonem.I przypuszczam że wiele błędów astrologów wynika z zlekceważenia gwiazd i “pomniejszych” elementów zwłaszcza w astrologii horarnej.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.