Astrologia – wykład 16. Księżyc.

Wykład ten odbył się kiedy indziej i nie jest numerem 16 w znaczeniu kolejności wygłaszania, ale zdecydowałam się dołączyć go w tym miejscu z uwagi na ścisły związek z pozostałymi wykładami tego cyklu.
(M. Milerska)

Temat “Księżyc” musimy podzielić na kilka części. Osobno omówimy warstwę psychiczną w interpretacji horoskopu. Inne przecież funkcje pełni Księżyc, gdy interpretujemy warstwę charakterologiczną, inne gdy włada jakimś domem, a jeszcze inne gdy sygnifikuje ogólnie pewne rzeczy.

Często spotykamy się ze stwierdzeniem, że Księżyc odgrywa większą rolę w horoskopie żeńskim niż męskim. Z obserwacji wynika, że nie jest to prawdziwe. W zasadzie jednakowo wielką rolę odgrywają i Słońce, i Księżyc, przy kształtowaniu charakteru, z tym, że należałoby to ująć jako dwa aspekty tej samej psychiki, z dwóch stron widzianej. Charakter kształtowany jest przez genotyp – są pewne cechy wrodzone i z tego powstaje później coś, co nazywamy wolą człowieka – to jest Słońce. A Księżyc to są cechy nabywane przy zetknięciu człowieka z innymi ludźmi, czyli kształtujące jego wyobraźnię, jego własną impresywność, wrażliwość na pewne bodźce. Wszystko to razem symbolizowane jest we wszechświecie przez Księżyc. To samo prawo, które stworzyło we Wszechświecie Księżyc, działa na piętrze naszej psychiki, jako nasza własna wrażliwość. W przybliżeniu odpowiada to pewnym, bardziej już indywidualnym, cechom jakiejś osobowości. Położenie Księżyca w znaku Zodiaku, przez aspekty z innymi planetami, może bardzo zmieniać całą postać rzeczy. Ale najważniejszy jest aspekt ze Słońcem. I są tutaj trzy wypadki:

pierwszy, gdy nie ma w ogóle aspektu wiążącego Księżyc ze Słońcem;

drugi, kiedy istnieje dobry aspekt 60 lub 120 stopni;

trzeci, kiedy jest koniunkcja, kwadratura, lub opozycja, czyli kiedy Księżyc jest dokładnie w kwadrze.

I te trzy wypadki trzeba bardzo dokładnie rozróżnić. Ludzie mający brak aspektu Księżyca ze Słońcem mają pewną niezgodność pomiędzy genotypem, a sposobem kształtowania charakteru przez środowisko. To jeszcze może nie powodować wielkiej nerwicy, ale jest duże zagrożenie, ponieważ teraz najmniejszy zły aspekt źle działających planet władających domem 12 i 6 lub Marsa czy Saturna do Księżyca lub Słońca, może powodować silne zaburzenia psychiczne w danym okresie życia, kiedy dojdą tam określone dyrekcje do działania. Natomiast ludzie mający kwadraturę lub opozycję nie mają już takiego poważnego zagrożenia chorobą psychiczną. Mają tylko zaburzenia neurotyczne, albo najwyżej psychopatologiczne. Kwadratura, koniunkcja lub opozycja powodują z reguły nadwrażliwość psychiczną, bo tutaj wola dziecka natrafiała ustawicznie na pewne kłopoty z otoczeniem, na pewien sprzeciw otoczenia, na jakieś niewłaściwe środowisko i nie chodzi tu o “złych rodziców”. To tylko ich własne kłopoty mogły rzutować na dziecko w sposób niezamierzony. I wtedy powstaje taka sytuacja, że człowiek jest niepewny siebie, waha się przy podejmowaniu decyzji, opóźnia pewne decyzje itd.

Wszelkie złe aspekty Księżyca ze Słońcem rzucają się w oczy, ale to jest znacznie lepsze, niż nie mieć żadnego. Najlepiej byłoby mieć tu trygon lub sekstyl. Wtedy wyobraźnia jest bardzo zgodna z wolą, kształtuje charakter silny i człowiek jest pewny swojego działania. Nie zakłada a priori, że teraz nic mu się nie uda. Po prostu nie jest taki neurotyczny.

Omawiając to sobie z punktu widzenia położenia Księżyca w znakach Zodiaku, zobaczymy pewne cechy społeczne, bo Księżyc w danym znaku Zodiaku może być u 1/12 wszystkich horoskopów ludzi na Ziemi. W związku z tym, jest to pewna cecha społeczna, która przez aspekty może być bardziej indywidualizowana, przez kolejne położenia Słońca. Na przykład Księżyc w Skorpionie, a Słońce dajmy na to w Baranie. Słońce w Baranie jest u 1/12 ludzkości, Księżyc w Skorpionie też, ale razem daje to 1/144. Przez aspekty zaczyna się to coraz bardziej indywidualizować, a przez domy jeszcze bardziej i w końcu dochodzimy do pewnej indywidualności. Tędy musi przebiegać rozumowanie. Robi się to praktycznie w następujący sposób: Księżyc jest strasznie adaptywny, jest zwierciadłem światła Słońca i znalazłszy się w danym znaku silnie podlega władaniu tej planety, która rządzi danym znakiem. Oglądamy sobie Księżyc w danym znaku i wyobraźmy sobie po prostu jego działanie, jako działanie danej planety. Znalazłszy się w Baranie nabiera cech Marsa, w Byku – Wenus itd. Jeśli dobrze rozumiemy, co znaczy dana planeta, wystarczy popatrzeć na Księżyc w danym znaku i pomyśleć, że on nabrał tych cech. To nie znaczy, że człowiek je ma, nie, on je nabywa w procesie dojrzewania. Przysuwa mu to środowisko tak, że mu akurat to wyrabia.

Księżyc w Baranie będzie powodował impet, zapalczywość, niecierpliwość. Typowe cechy Marsa. Może też czasami być energiczność, talent organizacyjny itd. A w ogóle, planeta, która znajduje się w nie swoim znaku (ogólna reguła astrologii) silnie podlega rządcy tego znaku i w związku z tym np. Księżyc w Baranie zależy od aspektów Marsa: złe aspekty – zły Księżyc, dobre aspekty – dobry Księżyc. Cechy dobre, organizacyjne, bojowe. Zły Mars – znaczy to jest nerwus, wariat, wyskoczy zaraz z awanturą. Na każdy bodziec z zewnątrz zareaguje agresją.

W Byku to cechy Byka: łagodna cierpliwość, persewerancja, talent krytyczny, realizm krytyczny itd., czasami talenty do sztuki. Taki słynny Byk jak Balzak. W złym sensie może to dawać posesywność, zazdrość, zawiść. Źle położona Wenus będzie dawała chciwość, chęć posiadania. Ale ogólnie rzecz biorąc, Księżyc w Byku da mentalność stabilną, bo to stały znak i krytyczną realnie, bo to znak Ziemi. W sensie negatywnym da marudę, jako że jest to znak stały i człowiek może być zanadto “stały” i konserwatywny tym samym, a przez to, że to znak Ziemi da chciwość, posesywność, zazdrość. W Bliźniętach podlega Merkuremu i nabiera Księżyc cech intelektualizmu. W pozytywnym sensie dużą logikę myślenia, erudycję, w negatywnym powierzchowność, nadmierną gadatliwość, czytanie dużo książek, ale nie pamiętanie o czym się czytało itd. Widuje się to bardzo często u dziennikarzy. Księżyc w Bliźniętach, jest to takie ogólne zainteresowanie, ale nie głębokie. Rozum to pojmie – nie o to chodzi, żeby nie był to człowiek pojętny, tylko że nie bardzo zapamięta, on się tym nie przejmuje. Raczej ruchliwość – zmiana tematu jest bardziej interesująca niż sama treść. Przez sam Księżyc oczywiście, bo teraz inaczej może być położony Merkury. Na przykład Merkury w Byku, a Księżyc w Bliźniętach. Księżyc będzie tu ruchliwy, a Merkury bardzo stabilny i może całą tę sytuację bardzo ustabilizować, a gdyby np. Księżyc w Bliźniętach, a Merkury np. w Strzelcu w opozycji to będzie jeszcze bardziej roztrajdany i nerwus, i powierzchowny itd. Trzeba sobie zawsze i na to popatrzeć.

Każda planeta znajdująca się w nie swoim znaku silnie zależy od aspektu do swojego dyspozytora. Jeżeli Księżyc będzie na przykład w trygonie Wenus w Byku to będzie to wybitny artysta śpiewak, bo Byk to gardło. To teraz zależy jeszcze od innych aspektów, bo zawodu nie poznaje się tylko przez aspekt, ale przez położenie MC, sygnifikatorów zawodu, domu 6 itd., ale już daje pewien talent. Może to być dyrektor zjednoczenia przemysłu ciężkiego, ale też śpiewa kiedy się upije i to nawet ładnie. Natomiast Księżyc w Raku jest w swoim domu i tu już nie potrzebuje mieć dobrych aspektów. To proszę zapamiętać, bo to jest bardzo ważna reguła: planeta w swoim znaku może być atakowana nawet przez wszystkie opozycje i wytrzyma. Na tym polega jej siła, że nabiera prawidłowych cech. No oczywiście w swoim znaku przez dom lub egzaltację. Jest tak silna, że wytrzyma nawet opozycję. Z wyjątkiem Marsa. Jeżeli planeta w egzaltacji ma aspekt Marsa zły to jest przedobrzenie. W tym sensie negatywna, że ma nadmiar cechy. To tak jak na przykład ideałem byłoby bohaterstwo, a negacją jest z jednej strony tchórzostwo, a z drugiej nadmierna brawura, która doprowadzi do śmierci zarówno jego jak i całego oddziału tego bohatera. Mars daje właśnie tę brawurę, ten nadmiar cechy, który jest wadą. To jest ten jedyny wyjątek, a tak to wszystko wytrzyma. Księżyc w Raku daje gospodarność, silne przywiązanie, patriotyzm, bardzo prawidłowo rozwiniętą wyobraźnię, charakterystyczną dla niektórych filmowców, fotografów, okultystów. Tam gdzie trzeba medytować, tam się Księżyc w Raku przyda. To zresztą osobny temat w astrologii – sprawa rozwoju duchowego – bo zależy on nie tylko od życia psychicznego, ale od jeszcze innych predyspozycji. Teraz mówimy o predyspozycjach psychicznych na poziomie przeciętnie rozwiniętego człowieka i to w dodatku w kulturze europejskiej. Na przykład u Japończyków: Mars działa u wszystkich silnie i nie potrzeba silnego Marsa żeby zabić człowieka, jak go potrzebuje Polak. A Włoch, z kolei, może mieć bardzo silnego Marsa i wtedy się okazuje, że jest porucznikiem artylerii. Jest to kwestia rasy, narodu, wychowania itd. Księżyc w Raku daje silne przywiązanie do dzieci, w ogóle do tematu posiadania dzieci, bo daje płodność. Znaki takie jak Rak, Skorpion i Ryby są najbardziej płodne. Dlatego Księżyc znalazłszy się w tych znakach daje sporą płodność wyobraźni. Jest twórczy i daje twórczą imaginację. W Raku powoduje dobre diagnozowanie intuicyjne, bioenergetyczność, a z podstawowych cech psychicznych, to przede wszystkim rzuca się w oczy kapryśność. Kapryśna wyobraźnia, bardzo pobudliwa, dowcipna, zrozumie literaturę, właściwie wszystko, ale na nic się zdecydować nie może. Najlepiej się nadaje do gospodarstwa domowego. Panie świetnie gotują, są zaradne w tych sprawach. W innych to już nie bardzo. Przy złych aspektach Księżyca do innych planet może się wytworzyć najwyżej tylko nerwowość. W zasadzie dalej będą te same cechy.

Z kolei Księżyc w Lwie rządzony jest przez Słońce. W dobrych aspektach daje szlachetne serce, poczucie godności własnej, to jest jakaś rodzina – mamusia była osobą ważną,  w związku z tym chwalimy się, że mamusia jest reżyserem filmowym. Może dawać wyobraźnię aktorską, reżyserską. Szlachetność w postępowaniu. W sensie negatywnym daje chwalenie się i zarozumiałość, charakterystyczną dla pyszałkowatych snobów. Wytwarza się pewna mentalność. W negatywnych aspektach zwłaszcza Jowisza i Saturna.

W Pannie Księżyc położony jest bardzo dobrze, znowu jest jakby aspektowany przez Merkurego i dlatego daje silny zmysł analityczny. Intelekt jest potężny – na ogół. W dobrych aspektach charakterystyczny jest silny, potężny intelekt analityczny, typowy dla erudytów, bibliotekarzy, ludzi, którzy zbierają jakieś informacje, informatyków, chociaż także spotykany jest u medyków. W negatywnym sensie może dawać to, że się spoza drzew nie widzi lasu, taki zmysł analityczny, który za nic się nie może zamienić w syntetyczny, drobiazgowość, dokładność, rozszczepianie włosa na czworo, nadmierny krytycyzm. Panna w ogóle jest bardzo krytyczna. Złośliwy krytycyzm, wnikanie w szczegóły z pomijaniem ogólnej wartości. Księżyc w Pannie daje praktycyzm, a w negatywnym sensie daje nadmierny praktycyzm, przyziemność. Księżyc ma wiele wspólnego z kształtowaniem światopoglądów. Jest taką niższą formą na której opiera się później światopogląd i w Pannie może spowodować silne ograniczenie możliwości kształtowania się światopoglądu.

W Wadze, w dobrym sensie, daje zmysł estetyczny, towarzyskość, wesołość optymizm. W negatywnym sensie nadmierna chwiejność przy podejmowaniu decyzji, unikanie odpowiedzialności, lekkomyślność. Księżyc w Wadze zgodnie z Pręglem daje wesołość, sympatyczność i łatwość utraty orientacji w wirze życia. Kiedy się na raz za dużo dzieje, to Waga zaczyna łatwo się  chwiać i ciężko jej się uspokoić. Oczywiście zależy to od aspektów Wenus i innych planet, bo jeżeli tam będą dobre aspekty, to nie będzie aż tak chwiejną osobą. Ale z reguły przy Księżycu w Wadze widzimy dużą chwiejność przy podejmowaniu decyzji, małżeńskich zwłaszcza, bo Waga to znak 7 i ma wiele wspólnego małżeństwem.

Z kolei w Skorpionie Księżyc jest w upadku, jako że w Byku jest on wywyższony i silny i tam łatwo go przedobrzyć. Upadek rozumiemy w ten sposób, że nadmiar złych aspektów może bardzo temu Księżycowi zaszkodzić. Z reguły powoduje to pewne uszkodzenia mózgu. Księżyc w ogóle ma coś wspólnego z ukształtowaniem mózgu. W zasadzie daje tak samo wspaniałą wyobraźnię, jak Księżyc w Raku. Człowiek jest wrażliwy na bodźce płynące z zewnątrz, ale Skorpionem władają dwie planety: Mars i Pluton. To, co Pluton pogłębi, spowoduje zainteresowania okultystyczne lub medyczne, diagnostyczne, wnikanie w podświadomość, w głębię tematu, to Mars spłyci i zamieni w agresję. Więc to zależy od aspektów i położenia Marsa i Plutona w horoskopie. Bo jeżeli na przykład Pluto w rogu, a Mars spada, to raczej Pluto rządzi całą tą historią, a jeżeli odwrotnie, to może być człowiek nadmiernie agresywny. Znam horoskop, gdzie Księżyc jest w koniunkcji Marsa na początku Skorpiona i pierwszą reakcją człowieka, jeżeli ktoś się do niego zwraca jest agresywność. Potem jak się porozmawia, to widać głębię myśli, zainteresowania itd., ale jest tak wrażliwy, że natychmiast reaguje najpierw tym ostrzem. A tam gdzie Księżyc jest w koniunkcji Plutona to bardzo pogłębia intuicję – Pluto to podświadomość, a zwłaszcza wręcz nieświadomość. Dobry kanał Plutona z wyobraźnią powoduje, że człowiek może nawet prorokować. Poza tym Księżyc w Skorpionie może być często przyczyną zaburzeń umysłowych, mózgu samego, jakichś przekrwień, niedokrwień. Trzeba to zbadać przez inne planety i domy, ale zawsze stanowi pewne zagrożenie dla zdrowia psychicznego.

W Strzelcu nabiera tych cech Jowiszowych: jowialność, szczerość, tolerancja, nieznoszenie krętactw i matactw. Strzelec jako znak 9, powoduje silne zainteresowanie językiem, nadbudową społeczną. Spotykany często u ludzi zajętych badaniami filologicznymi, semantycznymi. Daje mentalność szczerą, otwartą, typową dla niepraktycznego naukowca, oderwanego od rzeczywistości, żyjącego swoimi sprawami, erudyty. Oczywiście należy pamiętać, że to zależy od położenia Jowisza. Może być położenie Jowisza bardzo fatalne, wtedy da raczej wyłącznie zainteresowania sportowe. Przy złym położeniu Jowisza, zainteresowania są spłycone i on już nie idzie na wyższe piętro rozwoju duchowego, tylko zatrzymuje się na niższym, praktycznym: gry, zabawy, wyścigi, hodowla koni, życie na świeżym powietrzu, camping. Na troszkę wyższym to będzie handlowiec, cinkciarz (znak 9 więc, będą go interesować cudzoziemcy).

Księżyc w Koziorożcu nabiera cech saturnowych. Np. tylko przez to, że znalazł się w Koziorożcu ( a przez ogólną sygnifikację zdrowia Księżyc  to żołądek i sposób odżywiania), pod wpływem Saturna powoduje choroby żołądka. W warstwie psychicznej powoduje pesymizm. Rośnie praktycyzm, w dobrych aspektach może być pilność, pracowitość, karierowiczostwo. Po kroczku, po schodkach wspinamy się w sprawie, czy karierze, zależy czym Księżyc rządzi. Mentalność stała, trochę ostrożna i pesymistyczna, bo doświadczenie i erudycja, starość, samotność. W złych aspektach jest to charakterystyczne dla nerwic lękowych. Po prostu środowisko przysuwało tak długo, że wreszcie dochodzi do załamania nerwowego. Poza tym charakterystyczny jest dla ludzi przesądnych – wierzy się w czarnego kota, ale nie zajmuje dalszym rozwojem duchowym, bo to jest takim ludziom niepotrzebne.

W Wodniku, zwłaszcza u kobiet, daje dużą niezależność. Tam, gdzie jest rządzony przez Urana (Uran silny, dobrze położony) to na ogół duża pomysłowość, niezależność, towarzyskość, wolne związki i altruistyczna przyjaźń, sprawy społeczne, grupy. W złych aspektach Urana, będzie nadmierna niezależność, prowadząca do rozwodów, kłopotów w życiu towarzyskim, przyjacielskim, małżeńskim. Jakieś draki i skandale, bo Uran działa nagle i niespodziewanie. (Powoduje przemiany społeczne i polityczne.) Poza tym Uran daje ogromną pomysłowość i w negatywnym sensie może to być pomysłowość szkodliwa, destrukcyjna i wtedy nerwowość jest ogromna. Charakterystyczne dla nerwic  są złe aspekty, bodaj nawet półkwadratura do Księżyca. Tam gdzie jest przewaga Saturna i aspekty Saturna, to wpływa stabilizująco na mentalność i jest bardzo charakterystyczna dla wybitnych techników typu Kierbedź, zwłaszcza jeżeli są tam jakieś dobre aspekty Marsa, bo Mars dopiero umożliwia manualne czynności, zrobienie np. aparatury technicznej. Sam Saturn da tylko wiedzę.

W warstwie psychicznej domy działają tak samo jak znaki i jeżeli Księżyc jest w Wadze w pierwszym domu, to tak jakby był w Wadze i Baranie jednocześnie.

Można popatrzeć na Księżyc, żeby zobaczyć, jak człowiek żyje z grupą. Przez położenie Księżyca w  znaku, człowiek w określony sposób reaguje na grupę. Np. Waga nigdy nie jest zintegrowana z grupą. Żyje marginalnie, na zasadzie: ja tu jestem sobie osobno, ja tu robię za arbitra. Ludzie do mnie przychodzą i pytają “jak sądzisz?”, a ja się powaham i mówię. W Baranie Księżyc robi za lidera. Nie wytrzyma, musi zarządzić, poprowadzić, jest przewodnikiem. W Byku jest charakterystyczne, że człowiek robi za kogoś. Zasuwa, siedzi z boku, a sławę mają z tego inni, raczej nie on.

Aspekty Słońca i Księżyca są szalenie ważne. Z tym, że Słońce niejako, jest silniejsze w swoim znaku, a aspekt tylko szlifuje te cechy znaku. Księżyc natomiast nabiera cech każdej planety, z którą ma aspekt, a słabsze są jego położenia w znaku i domu.

Lepiej mieć złe aspekty, niż nie mieć żadnych. Ludzie przesadzają w ocenie tych złych aspektów. Złe aspekty oznaczają pewne trudności, ale nie niemożliwość w załatwienia sprawy. Natomiast brak aspektów może powodować wręcz niemożliwość pokojarzenia pewnych rzeczy, czy załatwienia ich. To jest gorsze. Dlatego np. szalenie ważne jest, jak człowiek ma powiązane Słońce, Księżyc i Merkurego, bo wszystkie te ciała niebieskie, szczególnie mówią o pewnych warstwach psychicznych. I np. Księżyc w sekstylu Merkurego daje logikę, bo wyobraźnia jest prawidłowo związana z intelektem. To związanie daje prawidłowe wnioskowanie. Księżyc w kwadraturze Merkurego daje tak samo prawidłowe wnioskowanie, możliwość uczenia się czegoś, skończenia studiów itp., tylko będą większe wahania przy podejmowaniu decyzji, przy sądzeniu. Nie myśli się tak szybko, ale to jest niezauważalne. Ja u wielu naukowców widziałem Księżyc w opozycji do Merkurego i też sobie dawali radę. To nie przeszkadza prawidłowo myśleć, tylko tyle, że człowiek miał pewne trudności w dzieciństwie. Ciężej mu się uczyło, ale się nauczył.

Natomiast ludzie nie mający  aspektu,  nie umieją pokojarzyć, wyobraźnia nie współgra z intelektem. Rozsądek myśli swoje, wyobraźnia swoje, chciejstwa swoje – są porozstrzelane na różne tematy. I to jest charakterystyczne dla ludzi tzw. prymitywnych. Każdy aspekt z Merkurym bardzo pomaga logice. Brak aspektu świadczy o pewnej niezgodności intelektu i wyobraźni. Z Wenus, Księżyc nabiera cech zainteresowania sztuką, przy dobrych aspektach wytwarza się prawidłowa wyobraźnia odtwórcza, charakterystyczna dla aktorów, czy w ogóle ludzi zainteresowanych estetyką. Natomiast przy złych aspektach wytwarzają się skandale w życiu sentymentalnym, plotki, zdrady, wypaczenia. W ogóle dość skandaliczna wyobraźnia – chodzi mi o zmanierowanie. Np. charakterystyczne dla osób, które to co ładne, widzą tylko tam, gdzie jest bardzo brzydko, szukanie ideału w rynsztoku. itd. Przy braku aspektów niekoniecznie od razu z tego coś wynika. Np. Księżyc w Wadze już i tak ma cechy Wenus, więc wystarczy.

Księżyc w koniunkcji Marsa. Wszelkie aspekty Marsa dodają energii, a w złym sensie powodują skandale i narażają człowieka na napaści. Nie powodują własnych ataków złości, to raczej Słońce daje gniewliwość, Księżyc daje raczej agresję obronną. Gniewy, kłótnie, skandale – wywoływane prze innych ludzi. U kobiet Mars ma bardzo wiele wspólnego z doborem mężczyzn.

Aspekty z Jowiszem, przydają cech jowialności: szczerość, otwartość, życzliwość i tolerancja, poczucie sprawiedliwości. Przy złych aspektach – weredyzm, naiwność, lenistwo, optymizm, który kończy się źle, spóźnianie się, roztargnienie. Księżyc w kwadraturze, lub opozycji Jowisza powoduje niedopełnianie obowiązków, wytwarzanie w sobie nastroju, że nie warto. Z reguły Jowisz nie powoduje wielkich afer. W pozytywnym sensie wszelkie aspekty dają powodzenie materialne i szacunek u ludzi, bo mentalność jest stała, uczciwa i ludzie to lubią.

Aspekty z Saturnem. Saturn ma wiele wspólnego z kumulowaniem się doświadczenia, toteż dobre aspekty z Saturnem są charakterystyczne dla ludzi pełnych wiedzy, doświadczenia, erudytów itd. Pogłębia to charakter, na starość daje talenty filozoficzne, pracowitość. W negatywnym sensie powodują pesymizm, nadmierne przejmowanie się, chaos, bezład myślowy, charakterystyczne są dla ludzi brudnych, którym nie chce się myć. Oczywiście, trzeba popatrzeć na inne układy, bo taka tendencja może być tylko na poziomie psychicznym.

Z Uranusem. W pozytywnym sensie Uranus ma wiele wspólnego z przyjaciółmi, altruizmem, poświęceniem, pomysłowością i zainteresowaniami społecznymi. Dobre aspekty powodują wielką pomysłowość, dość częste są u astrologów – Księżyc w koniunkcji lub trygonie Urana. Uran i Neptun zawiadują sposobem łączności pomiędzy podświadomością i świadomością, regulują te procesy. Z tym, że Uran daje nagłe idee, typu Archimedes biegający na golasa po Atenach, wybuchy entuzjazmu.  Wszelkie aspekty Urana z Księżycem dają pomysłowość, ruchliwość wyobraźni, dobrą łączność z podświadomością. Można myśleć racjonalnie i irracjonalnie. Wielcy diagnostycy, lekarze, matematycy, tacy jak Einstein. W złym sensie powoduje to niespodziewane bunty.

Słońce w opozycji, czy koniunkcji Urana jest charakterystyczne dla ludzi, którzy się buntują, usiłują coś reformować, nie mając ku temu siły, czy możliwości. Księżyc raczej jest charakterystyczny dla ludzi narażonych na tego typu rzeczy. Mogą mieć taką żonę, czy mamusię.

Neptun powoduje nieco inną łączność z podświadomością. Księżyc symbolizuje tę całą masę ludzi, która do nas się zwraca, czy koło nas jest, jak np. matka, którzy manipulują nami, grają na naszych uczuciach, ale dla naszego dobra. Natomiast Neptun symbolizuje ludzi identycznie działających, ale dla własnego dobra i w dodatku mówiących, że dla naszego. Stąd te złudzenia, związane z Neptunem. I dlatego koniunkcja Księżyca z Neptunem powoduje możliwość uwiedzenia. Wytworzenia w sobie złudzenia, że to jest jakaś wielka sprawa, a później rozczarowanie, na skutek tego. Oczywiście potrzeba tu jeszcze innych aspektów, żeby to nastąpiło, sam Księżyc jednak w tej koniunkcji powoduje wytworzenie pewnych złudzeń. W ogóle jesteśmy wrażliwi np. na sny, omamy. Wyobraźnia jest twórcza, charakterystyczna dla aktorów filmowych, ludzi zainteresowanych fotografią. Pod tym względem jest groźna zwłaszcza opozycja. Trygony, sekstyle będą powodowały bardzo wielki rozwój wyobraźni, przejrzenie przez mgłę. Neptun symbolizuje w astrologii to samo, co w fizyce nazywamy zjawiskiem entropii. Przy niesprzyjających układach może to powodować samo złudzenia jeszcze większego typu, np. społecznego, ideologicznego, jak faszyzm, które okazują się głęboko rozczarowujące. Neptun daje fantazje, a nie prawdziwą, głęboką imaginację. Jako wyższe piętro świadomości, Neptun działa mając jakieś aspekty związane z 9 domem.

Księżyc w koniunkcji Plutona nie zawsze jest zły. W opozycji i kwadraturze – zawsze. Księżyc daje wyobraźnię, a Pluto straszy. Powstaje sprzeczność i wyobraźnia schodzi do piekła. I wszędzie dostrzega piekło, boi się go. Panikarstwo. W dobrych aspektach i w koniunkcji jest charakterystyczny dla ludzi mających dobry kontakt z nieświadomością. A nieświadomość w nas, jest podświadomością zbiorową. Mogą wyczuć jakieś zmiany społeczne 20 lat wcześniej. Jest to częste u proroków i ludzi bardzo rozwiniętych jak np. Ossowiecki.

Tyle o aspektach, ale trzeba pamiętać, że należy je dołożyć do położenia Księżyca, czyli Księżyc w Wadze, to tak, jakby był w koniunkcji z Wenus, itd. Najsilniejsza jest koniunkcja. Druga co do siły jest opozycja, potem trygony, kwadratury i sekstyle, a potem małe aspekty. Badając aspekty należy uwzględnić położenie planet je tworzących (siłę ich położenia). Np. MC zajmuje aż 10° na Zodiaku. a Ascendent tylko 1°.

Ogólna sygnifikacja Księżyca, to przede wszystkim masa, tłum. Księżyc symbolizuje tłum ludzi. Jest symbolem matki i zawsze ma z nią wiele wspólnego, a jeżeli włada MC, czyli domem matki – to jeszcze więcej. (W zasadzie uznajemy przewagę planety rządzącej danym domem, bo to jest główny sygnifikator sprawy, czy osoby, a Księżyc jest tą osobą tylko w pewnym aspekcie społecznym. Indywidualnie, to raczej planeta, będąca w danym domu.)  Księżyc symbolizuje masę ludzi i znajdując się w Ascendencie, czy MC powoduje pewną popularność, stajemy się znani jakiejś grupie ludzi, np. w sensie zawodowym. Słońce daje sławę, a Księżyc – popularność. Poza tym , to może być grupa ludzi, którzy mają do nas pretensję – to zależy od układu.

Księżyc to morze, fluktuacja, zmiana, analogie do podróży, pewnych trudności psychiki. Księżyc to ogólna sygnifikacja żywienia i problemów związanych z żywieniem, czyli środowiskiem naturalnym człowieka. W związku z tym, można za pomocą Księżyca badać zainteresowania człowieka jakimiś problemami, prawidłowość odżywiania się. Tam, gdzie Księżyc związany jest z Rakiem, symbolizuje ojczyznę, przez sublimowanie stosunku do matki, daje pewną posesywność, przywiązanie do miejsca zamieszkania, itd. Tam, gdzie jest związany z Bykiem, daje zainteresowanie sztuką, wrażliwość na muzykę, a w ogólnej sygnifikacji sprawy materialne, czyli powodzenie, jeśli chodzi o forsę. Układy Księżyca z Jowiszem, Ascendentem, czy w Zenicie dają całkiem niezłe powodzenie materialne (w dobrych aspektach). Czasem jest bardzo trudno rozróżnić warstwę ogólnej sygnifikacji od szczegółowej.

Przystępując do badania horoskopu, najpierw zadajemy pytanie np. tylko o psychikę i wydobywamy te wartości Księżyca, które dotyczą psychiki. Pytamy o mamę, to wydobywamy te wartości, które dotyczą tylko samej mamy.

Księżyc ma wiele wspólnego z kształtowaniem się złych i dobrych skłonności. Symbolizuje on pewne cechy, które nabywamy, przebywając w określonym środowisku. Stąd mogą się brać nałogi i inne przyzwyczajenia. Nabyte w procesie wychowania cechy, mogą ujawniać się w chwilach silnego napięcia emocjonalnego.

Księżyc ma również wiele wspólnego z funkcjami zdrowia. Rządzi pewnymi cyklami, np. menstruacyjnym, żywienia (jest to szczególnie widoczne u małych dzieci). Jeżeli chorujemy, to trzeba zwrócić uwagę na położenie Księżyca , gdy kładziemy się do łóżka, lub gdy poczujemy się chorzy. Wstawiamy go sobie do horoskopu urodzeniowego i przy najbliższym silnym, złym aspekcie, będzie kryzys. Jak w tym momencie zaaplikujemy lekarstwo, to błyskawicznie wyzdrowiejemy.

Emigracja stała: Władca Ascendentu w domu 9 lub odwrotnie, władca domu 4 w domu 9, albo w Strzelcu. Ale musi być w dobrych aspektach, bo jak będzie w złych, to człowiek wróci, nie wysiedzi. I zależy to jeszcze od położenia władcy Ascendentu, bo nie każdy ma zaraz takie tendencje, a są ludzie, którzy w ogóle nie wyjeżdżają ze swojej dzielnicy. Mieszkają tam całe życie i najdalej jeżdżą na targ, a władca Ascendentu w domu 9 powoduje, że będą handlowali dolarami, na tym targu.

Różne kraje, na skutek tego, że powstawały w różnych momentach, miały stawiane na ten moment horoskopy i przez Ascendent, kraj identyfikuje się z tym znakiem. Polska jest w 29° Strzelca i wszystkie aspekty do tego punktu, silnie działają na Polskę, a ponieważ MC i wiele planet jest w Skorpionie, więc co roku, na jesieni, są w Polsce wielkie burze. Natomiast w ogóle uważa się, że Polska ma Ascendent w Byku. Chodzi tu jednak o Wielkopolskę, która jest kolebką Polan i kraj nad Gopłem jest typowym Bykiem. Małopolska raczej jest Baranem. Część wschodnia, z całym Księstwem Mazowieckim, to Wodnik. Pomorze Wschodnie, Prusy i Gdańsk, to Skorpion. Prusy Zachodnie – Waga. Okolice Wrocławia to Panna. Drugim Bykiem w Europie jest tylko Irlandia i istnieje pewne podobieństwo losów, temperamentów, charakteru narodowego. Baran to Niemcy, Sasowie są raczej Skorpionami. Rosja to Wodnik, Chiny to Waga. Stany Zjednoczone maja dwa znaki. Stany północne to Bliźnięta, a południowe to Waga. Czechosłowacja to Panna, Szwajcaria też. Francja to Lew, Hiszpania – Strzelec (jego ludzka część). Rak – Włochy, Izrael. Grecja – Panna. Wyspy takie jak Cypr, Kreta to Rak. Trzeba to jeszcze dzielić na dekanaty i stopnie. Londyn to 17° Bliźniąt, a Nowy Jork to Rak. To może być widziane jako miasto, do którego wyjeżdżamy, albo jako kraj, do którego wyjeżdżamy. Rak to jeszcze duża część Indii np.Cejlon i południowy region Włoch, Królestwo Obojga Sycylii. Sam Rzym to Waga, a północny region to Baran. Norwegia to Koziorożec, Zachodnia część Szwecji to Baran, a w reszcie dominuje Wodnik. Węgry – końska (pierwsza połowa) część Strzelca. Indie składają się z czterech części. Same Indie to Strzelec. Pakistan (część muzułmańska) jest wyraźnie Skorpionem. Tybet – to Rak. Australia występuje najczęściej jako Strzelec. Japonia to Skorpion.

3 komentarze do “Astrologia – wykład 16. Księżyc.”

  • Niestety zdarza się że wywód jest niekompletny.A Księżyc w znaku ryb może oznaczać niestabilny humorek no i szczególnie gdy są aspekty harmonijne z znaków wodnych słońca a nawet Marsa czy Wenus a być może innych elementów może wywołać chęć szukania sympatii,miłości itp. u innych.

   Odpowiedz
 1. “Lepiej mieć złe aspekty, niż nie mieć żadnych. Ludzie przesadzają w ocenie tych złych aspektów. Złe aspekty oznaczają pewne trudności, ale nie niemożliwość w załatwienia sprawy. ”
  Mam wrażenie że ktoś tu się mocno zapędził.Np. w horoskopie z bardzo nieharmonijną planetą i w złym położeniu np. Saturn w znaku raka w 4 domu w pustym miejscu np. 1 stopień znaku raka w dokładnych aplikacyjnych aspektach np. w kwadraturze do Marsa,Słońca ,opozycji do Plutona i Urana oraz półkwadraturze do Wenus i z innymi ścisłymi nieharmonijnymi aspektami do groźnych gwiazd jak Algol czy Antares oraz planetoid i elementów typu jak węzły księżycowe i planetarne czy czarny Księżyc i tworzące wielki krzyż i palec diabła bez żadnego wyraźnego harmonijnego aspektu z znaczącym elementem(łacznie z gwiazdami,planetoidami itp.) może wywołać silną skłonność do przyciagania agresji,wypadków strachliwość ,nieśmiałość (jak na położenie w znaku raka).Przykład co prawda nieadekwatny do aktualnego położenia gwiazd i planet ale to przykład teoretyczny.Za korzystny tego horoskopu bym nie uznał.
  Co do partnerstwa-myślę że wiele osób z Księżycem w znakach wodnych jest podatnych na zaloty w przypadku szczególnie gdy chodzi o przypadki gdy jest Słońce w horoskopie kobiety w koniunkcji z Księżycem w horoskopie mężczyzny.Przypuszczam że większość męzczyzn z Wenus albo Księżycem w znaku wodnym szuka związku( z tym że jak w rybach to bardziej marzenie a w skorpionie może być niechęć do ujawniania zamiarów a jedynie rak reprezentuje szczególne aktywne działanie),Pomijam związki na pokaz albo takie niepewne w stylu bliźniąt oraz przypadki homoseksualne.S Wenus przypuszczalnie jest planeta miłości tylko w tych znakach.Z obserwacji wnioskuję że Wenus np. w znaku lwa czy strzelca nie ma nic wspólnego z miłością chyba że z”miłością” z burdelu.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.