O stronie

Logo Almanachu Astrologicznego z roku 1998
Logo Almanachu Astrologicznego z 1998 r.

Almanach Astrologiczny jest niekomercyjnym serwisem poświęconym astrologii, jednym z nielicznych miejsc w internecie, gdzie astrologia traktowana jest poważnie. Celem serwisu jest rzetelne przedstawianie astrologii, jako dziedziny kultury ułatwiającej człowiekowi lepsze rozumienie samego siebie, świata, kosmosu i powiązań, jakie istnieją między człowiekiem i światem (kosmosem).

Nie jest celem serwisu popularyzacja astrologii, która nieuchronnie prowadzi do zniekształcenia i wypaczenia astrologii i przekształcenia jej w tzw. pop-astrologię, czyli astrologię rozrywkową będącą swoistą odmianą show-biznesu, którą można nazwać astro-biznesem. Przejawia się to najczęściej w obecności znanych od stulecia rubryk o znakach Zodiaku, przepowiedniach na bieżący tydzień lub miesiąc w gazetach, serwisach internetowych i telewizyjnych. Mimo, że obecnie często przy tworzeniu takich rubryk zatrudniani są profesjonalni astrolodzy, pożytek z ich twórczości w takiej formie jest w dalszym ciągu wątpliwy.

Almanach Astrologiczny powstał 19 grudnia 1995 roku. Kilkakrotnie był prezentowany na łamach czasopism komputerowych WWW i Enter jako ciekawe strony w tworzącym się dopiero internecie.