"Historia naturalna", Pliniusz Starszy

Astrologiczne odniesienia w ludowych i historycznych przekazach dotyczących prac rolniczych

Fragment wykładu wygłoszonego 20 października 2013 r. na konferencji Polskiego Towarzystwa Astrologicznego pt. “Zastosowanie astrologii w ogrodnictwie” “Ze wszystkich zastosowań astrologii, uwzględnianie rytmów kosmicznych w ogrodnictwie i rolnictwie ma największy praktyczny potencjał” Nicholas Campion, ‘Planting by the Stars – Astrological …

Czytaj dalej…