Adept

Osoba, która osiągnęła biegłość w dowolnej dziedzinie sztuki lub nauki.

Akroniczny wschód

Akroniczny wschód — pierwszy obserwowalny wschód gwiazdy/planety po zachodzie Słońca (gwiazda lub planeta znajduje się w opozycji do Słońca) po okresie braku widoczności. Poprzedniego dnia wschód gwiazdy/planety jeszcze nie był widoczny, ponieważ Słońce było nad horyzontem i wschód następował w …

Czytaj dalej…

Akroniczny zachód

Akroniczny zachód — pierwszy obserwowalny zachód gwiazdy/planety przed wschodem Słońca (gwiazda lub planeta znajduje się w opozycji do Słońca) po okresie braku widoczności w nocy. Poprzedniego dnia zachód gwiazdy/planety jeszcze nie był widoczny, ponieważ Słońce było nad horyzontem i zachód następował …

Czytaj dalej…

Antiochus

Antiochus z Aten (Antiochus Atheniensis) (II/III w. n.e.) Starogrecki astrolog, żyjący przypuszczalnie ok. 200 r. n.e., choć niektórzy badacze utożsamiają go z Antiochem Askalońskim, który uczył Cycerona w Atenach i żył w pierwszej połowie I w. p.n.e. Znane są dwie …

Czytaj dalej…

Aryabhata

(ur. 476 r. Kusumapura k. Patna, Indie – zm. ok. 550 r.) Staroindyjski astronom, astrolog i matematyk. Jako jeden z pierwszych stosował algebrę, dosyć dokładnie określił wartość liczby π jako 3,1416. W swojej wierszowanej pracy “Aryabhatia” (499 r.) Aryabhata wykazywał, …

Czytaj dalej…

Ascendent

Wscho­dzą­cy punkt eklip­ty­ki w danej chwi­li. Punkt prze­cię­cia się eklip­ty­ki i hory­zon­tu na wscho­dzie w danej chwi­li. Wierz­cho­łek pierw­sze­go domu horo­sko­pu. Czę­sto tą nazwą okre­śla się cały znak Zodia­ku wscho­dzą­cy w danej chwi­li, np. naro­dzin. Nazwa pocho­dze­nia łaciń­skie­go (od: ascen­de­re – wzno­sić się. Pier­wot­nie …

Czytaj dalej…

Astrolog

Osoba zajmująca się astrologią zawodowo lub hobbystycznie, posiadająca umiejętności sporządzenia horoskopu i jego interpretacji. Zawód astrolog znajduje się w oficjalnym wykazie zawodów Ministerstwa Pracy oznaczony kodem numer 516101.

Bradley, Donald A.

Garth Allen (pseudonim) (ur. 16.05.1925, 8:04 GT, Grishem, st. Nebraska – zm. 25.04.1974, Tucson, st. Arizona). Jeden z czołowych astrologów USA XX w. Był liderem ruchu zwolenników astrologii syderycznej, kierownikiem badań Funduszu Badań Astrologicznych Llewellyn. Przeprowadził szereg badań statystycznych: miedzy innymi …

Czytaj dalej…

Chaldejski porządek

Uszeregowanie planet w porządku wzrastania ich średniej szybkości, czyli: Saturn, Jowisz, Mars, Słońce, Wenus, Merkury, Księżyc. W literaturze astrologicznej jego wprowadzenie przypisuje się Chaldejczykom.

Czech, Henryk

(? – po 1440 r.) Polski astrolog. Uważa się, że był on najwybitniejszym astrologiem w Polsce w pierwszej połowie XV w. Według niektórych źródeł, Czech w 1423 r. poprowadził w Akademii Krakowskiej pierwszy kurs astrologii (choć katedra astrologii została tam utworzona …

Czytaj dalej…