Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez witrynę internetową działającą w domenie astrolog.pl, dalej zwaną Witryną.

Właściciel witryny dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Właścicielem witryny i jednocześnie administratorem danych osobowych jest Andrzej Opejda zam. w Dębem Wielkim przy ul. Warszawskiej 67

Almanach Astrologiczny nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych lub adresowych swoich Użytkowników. Jeśli nie zgadzasz się z polityką prywatności, nie odwiedzaj serwisu, nie subskrybuj newsletterów oraz nie nabywaj produktów i usług oferowanych na portalu Almanach Astrologiczny.

Dane osobowe
W czasie korzystania z serwisów możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to zwykle imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja newsletterów
Subskrypcja elektronicznych newsletterów wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres email jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi zamówioną informację. Imię pozwala zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów
Zamawianie usług i produktów oferowanych na portalu Almanach Astrologiczny wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone. W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje firma Przelewy24 lub Dotpay. W tym przypadku tylko system wymienionych firm zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze transakcyjne znajdują się na serwerach wymienionych firm i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

Niezapowiedziane wiadomości
Almanach Astrologiczny zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z polityką prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu Almanach Astrologiczny, newsletterów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez Klientów właściciela portalu. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Almanachu Astrologicznego.

Dane osobowe
Dane osobowe podane na portalu Almanach Astrologiczny przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Almanach Astrologiczny nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają polityce prywatności.

Cookies (ciasteczka)
W serwisie Almanach Astrologiczny używane są pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Nie są one niebezpieczne dla Użytkownika ani jego komputera, nie są w nich przechowywane żadne dane osobowe. Ich głównym zadaniem jest przechowywanie informacji, do których potem strona może się odnieść. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników odwiedzającej witrynę i nie są w nich zapisywane żadne informacje, które mogły by taką identyfikację umożliwić. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera Użytkownika witryny jest dozwolone o ile Użytkownik zostanie o tym poinformowany.  Jeżeli Użytkownik nie chce udostępnić plików cookies, powinien taką opcję wyłączyć w przeglądarce zanim odwiedzi serwis. Nieudostępnienie plików cookies przez przeglądarkę, albo ich skasowanie, możne powodować znaczne utrudnienia lub może nawet całkowicie uniemożliwiać korzystanie z serwisu, za co nie ponosimy odpowiedzialności. Dlatego zalecamy mieć włączoną obsługę plików cookies.

Wyłączenie odpowiedzialności
Almanach Astrologiczny jest portalem, na którym prezentowane są materiały związane z astrologią. Przestrzegam przed bezkrytycznym, bezwarunkowym korzystaniu z dostępnych materiałów. Publikowane materiały powinny być szczegółowo analizowane, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Wszelkie publikowane teksty dot. inwestowania na giełdzie nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) i mogą informować co najwyżej o działaniach jakie ich autor podjąłby w odniesieniu do takiego czy innego sposobu inwestowania. W związku z tym ani redaktor ani autorzy takich tekstów nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury tekstów publikowanych na tej witrynie. Czytelnik wszelkie decyzje inwestycyjne podejmuje sam i na swoją własną odpowiedzialność. Redakcja Almanachu Astrologicznego nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażone przez Użytkowników w artykułach, komentarzach lub w inny sposób, które są prywatnymi opiniami ich autorów.

Udostępnianie informacji
W celu realizacji umowy sprzedaży świadczenia usług Witryna może udostępniać zebrane od Państwa współpracującym podmiotom: Poczcie Polskiej lub innej firmie świadczącej usługi dostawy zakupionych towarów.

W przypadku, gdy Klient wybierze płatność za zamówiony towar poprzez serwis PayByNet, jego dane osobowe zostaną przekazane operatorowi wymienionej usługi w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy sprzedaży.

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

Środki techniczne i Państwa obowiązki
Właściciel witryny dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia Witryny w celu ochrony Państwa danych.

Podjęte działania mogą okazać się jednak niewystarczające jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

 

Prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawy

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych w każdym czasie w ramach Witryny po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: info@astrolog.pl

Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator witryny może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący na witrynie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez właściciela witryny roszczeń od danego Klienta.

W przypadku subskrypcji newslettera mają Państwo możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej, poprzez wybór odpowiedniej funkcji po zalogowaniu się do Konta Klienta lub skorzystanie z linku w treści newslettera.

 

Zabezpieczenia

Witryna zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta. Witryna stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z uznanych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

Witryna stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator Witryny zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 j.t.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

W przypadku, gdy Klient posiadający Konto Klienta utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Witryna umożliwia wygenerowanie nowego hasła do Konta Klienta. Hasło Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do Konta Klienta. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.

Witryna nigdy nie wysyła żadnej korespondencji z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.

 

Zmiany Polityki Prywatności

Właściciel witryny zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.

 

Pytania i zastrzeżenia
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: info@astrolog.pl.

Administrator portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Każdego Użytkownika/Klienta Almanachu Astrologicznego obowiązuje aktualna polityka prywatności znajdująca się na stronie http://astrolog.pl/polityka-prywatnosci.

Data ostatniej zmiany: 24.05.2018 r.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.