Horoskop Polski

Listopad to miesiąc skłaniający mnie do wielu refleksji nad przemijaniem i upływem czasu, i nad historią Polski. Rozpoczyna się dniem wspomnień przodków i kończy odnotowaniem kolejnej rocznicy urodzin. Pośrodku: coroczny Marsz Niepodległości i tradycyjny wysiłek kolejnych rządów, by go uniemożliwić. …

Czytaj dalej…

„Introductorium astronomiae” Michała Falkenera wkrótce po polsku!

Okladka Introductorium99

Właśnie skończyłem zasadniczą część pracy redakcyjnej nad edycją krytyczną dzieła polskiego uczonego Michała Falkenera z Wrocławia „Introductorium astronomiae” z 1506 roku (wbrew temu, co sugeruje tytuł, dotyczy ono astrologii, nie astronomii), które opatrzyłem licznymi objaśnieniami, podsumowaniem i tabelarycznym streszczeniem czternastu rozdziałów. Dzieło to w przekładzie dr Sylwii Konarskiej-Zimnickiej i w naszym wspólnym opracowaniu ukaże się (wraz z oryginalnym tekstem łacińskim) jako VI tom Biblioteki Polskiego Towarzystwa Astrologicznego. Dodam, że to pierwszy kompletny przekład polski starodruku astrologicznego!

Praca ta to przykład wczesnorenesansowego podręcznika astrologiae naturalis (astrologii przyrodniczej), który obok bogatej części teoretycznej (mało znanej współczesnym astrologom) obejmuje unikatowy materiał dotyczący …więcej

Neptun, szachy i almuten umysłu

Grigorij Lewenfisz

W astrologii nic nie jest jednoznaczne, co nie znaczy, że mimo wszystko nie może być ona precyzyjna, choć jej sens ukryty jest w systemie znaczeń nie zawsze tak oczywistych, jakbyśmy tego oczekiwali. Moje ostatnie „odkrycie” na tym polu wiąże się z horoskopem rosyjskiego arcymistrza szachów Grigorija Lewenfisza, którego aktem urodzenia zainteresował nas Mirosław Czylek, jeden z redaktorów Bazy horoskopów PTA, nad którą wspólnie z innymi osobami pracujemy.

Przyznam, że spodziewałem się dostrzec tu podobne układy planet, jak te, które ma w horoskopie na przykład Bobby Fischer, mistrz świata w szachach, a więc: Merkurego …więcej

Jak wyznaczać sygnifikator klasy zawodowej

Bruno Jasienski

Jedną z ważniejszych rzeczy, którą astrolog powinien umieć rozstrzygnąć, to kwestia predyspozycji zawodowych oraz tak zwana ranga sławy. Współcześnie bada się to głównie przez zawartość domu dziesiątego i jego władcę. Tymczasem w dawnej astrologii procedura ta była bardziej skomplikowana, gdzie wyraźnie rozróżniano sygnifikatora klasy zawodowej od sygnifikatora zawodu (powołania).

Ptolemeusz w IV księdze Tetrabiblos opisuje procedurę wyznaczania sygnifikatora zawodu, który stanowi kombinację rozmaitych zmiennych: planeta musi być wschodnia i najbliżej Słońca, albo powinna znajdować się na medium coeli (w 10. domu) lub w koniunkcji z Księżycem, względnie należy rozważyć władcę MC. W tej procedurze każda z siedmiu planet może być sygnifikatorem …więcej

Jaki stosunek do astrologii miał naprawdę Jan Kepler?

Szczytowe osiągnięcia naukowe Johannesa Keplera w dziedzinie astronomii to również jednoczesny triumf astrologii. Prawdopodobnie twoja wyszukiwarka internetowa nie będzie wiedziała jak poprawnie brzmi jego nazwisko, ale ten średniowieczny astronom i astrolog, Johannes Kepler nie jest obcą postacią dla tych, którzy …

Czytaj dalej…

Czy Jezus był spod Bliźniąt?

Astrologowie twierdzą, że Jezus Chrystus urodził się znacznie wcześniej niż myślimy. Mimo tego, że badacze nieba nie chcą być posądzani o to, że tak jak złośliwy Grinch wykradają nam święta, to jednak zgromadzone przez nich dowody uświadamiają nam jednoznacznie, że …

Czytaj dalej…

"Historia naturalna", Pliniusz Starszy

Astrologiczne odniesienia w ludowych i historycznych przekazach dotyczących prac rolniczych

Fragment wykładu wygłoszonego 20 października 2013 r. na konferencji Polskiego Towarzystwa Astrologicznego pt. “Zastosowanie astrologii w ogrodnictwie” “Ze wszystkich zastosowań astrologii, uwzględnianie rytmów kosmicznych w ogrodnictwie i rolnictwie ma największy praktyczny potencjał” Nicholas Campion, ‘Planting by the Stars – Astrological …

Czytaj dalej…