Zaćmienia Słońca

Zaćmienia Słońca 2019-2029

Bibliografia astrologiczna

Wybór subiektywny. W wykazie pominięto wydania popularne, o typowo komercyjnym charakterze, mało wnoszące do wiedzy nt. astrologii. Proszę wydawców o informowanie o nowych książkach. Książki: Armstrong, Jeffrey,Bóg astrologiem, Purana, 2005. Arroyo Stephen, Astrologia i psychologia. Energetyczny model astrologii oraz jej zastosowania w …

Czytaj dalej…

Fazy Księżyca

Fazy Księżyca

Kalendarz aspektów planetarnych

Aspekty efemerydalne 11-2018

Aspekty efemerydalne 12-2018