Jaki Twój znak?

Spre­ad the love

Jaki jest Twój znak Zodiaku?

W odpo­wie­dzi na listy wie­lu gości Alma­na­chu Astro­lo­gicz­ne­go, nie­pew­nych lub zde­zori­en­towanych co do swo­jej “toż­sa­mo­ści zodi­akalnej” przez poda­wa­ne w horo­sko­pach gaze­towych róż­ne daty “obow­iązy­wa­nia” zna­ków Zodi­aku, zamiesz­cza­my poni­żej dokład­ne cza­sy wejś­cia (tzw. ingre­su) Słoń­ca w kole­jne zna­ki Zodi­aku — czy­li od któ­re­go dnia i od któ­rej godzi­ny(!) “roz­po­czy­na się” każ­dy znak. Czas ingre­su poda­ny jest wg cza­su pol­skiego z uwzględ­nie­niem cza­su let­nie­go. Obli­cze­nia wyko­nano przy pomo­cy pro­gramu astro­lo­gicz­ne­go Ura­nia Bog­da­na Kru­siń­skie­go.

Aby spraw­dzić “spod jakie­go zna­ku jesteś” zna­jdź dwie daty, pomię­dzy któ­ry­mi wypa­da  data i godz­ina Two­je­go przyj­ścia na świat – to jest Twój praw­dzi­wy znak Zodia­ku. Jeśli nadal masz wąt­pli­wo­ści napisz: info@astrolog.pl

__________________________________________________________________________

od	21.01.1940	05:44	do	19.02.1940	20:03	Wodnik
od	19.02.1940	20:03	do	20.03.1940	19:23	Ryby
od	20.03.1940	19:23	do	20.04.1940	07:50	Baran
od	20.04.1940	07:50	do	21.05.1940	07:23	Byk
od	21.05.1940	07:23	do	21.06.1940	15:36	Bliźnięta
od	21.06.1940	15:36	do	23.07.1940	02:34	Rak
od	23.07.1940	02:34	do	23.08.1940	09:28	Lew
od	23.08.1940	09:28	do	23.09.1940	06:45	Panna
od	23.09.1940	06:45	do	23.10.1940	15:39	Waga
od	23.10.1940	15:39	do	22.11.1940	12:48	Skorpion
od	22.11.1940	12:48	do	22.12.1940	01:54	Strzelec
od	22.12.1940	01:54	do	20.01.1941	12:33	Koziorożec
od	20.01.1941	12:33	do	19.02.1941	02:56	Wodnik
od	19.02.1941	02:56	do	21.03.1941	02:20	Ryby
od	21.03.1941	02:20	do	20.04.1941	13:50	Baran
od	20.04.1941	13:50	do	21.05.1941	13:22	Byk
od	21.05.1941	13:22	do	21.06.1941	21:33	Bliźnięta
od	21.06.1941	21:33	do	23.07.1941	08:26	Rak
od	23.07.1941	08:26	do	23.08.1941	15:16	Lew
od	23.08.1941	15:16	do	23.09.1941	12:32	Panna
od	23.09.1941	12:32	do	23.10.1941	21:27	Waga
od	23.10.1941	21:27	do	22.11.1941	18:37	Skorpion
od	22.11.1941	18:37	do	22.12.1941	07:44	Strzelec
od	22.12.1941	07:44	do	20.01.1942	18:23	Koziorożec
od	20.01.1942	18:23	do	19.02.1942	08:46	Wodnik
od	19.02.1942	08:46	do	21.03.1942	08:10	Ryby
od	21.03.1942	08:10	do	20.04.1942	19:39	Baran
od	20.04.1942	19:39	do	21.05.1942	19:08	Byk
od	21.05.1942	19:08	do	22.06.1942	03:16	Bliźnięta
od	22.06.1942	03:16	do	23.07.1942	14:07	Rak
od	23.07.1942	14:07	do	23.08.1942	20:58	Lew
od	23.08.1942	20:58	do	23.09.1942	18:16	Panna
od	23.09.1942	18:16	do	24.10.1942	03:15	Waga
od	24.10.1942	03:15	do	22.11.1942	23:30	Skorpion
od	22.11.1942	23:30	do	22.12.1942	12:39	Strzelec
od	22.12.1942	12:39	do	20.01.1943	23:18	Koziorożec
od	20.01.1943	23:18	do	19.02.1943	13:40	Wodnik
od	19.02.1943	13:40	do	21.03.1943	13:02	Ryby
od	21.03.1943	13:02	do	21.04.1943	01:31	Baran
od	21.04.1943	01:31	do	22.05.1943	01:02	Byk
od	22.05.1943	01:02	do	22.06.1943	09:12	Bliźnięta
od	22.06.1943	09:12	do	23.07.1943	20:04	Rak
od	23.07.1943	20:04	do	24.08.1943	02:55	Lew
od	24.08.1943	02:55	do	24.09.1943	00:11	Panna
od	24.09.1943	00:11	do	24.10.1943	08:08	Waga
od	24.10.1943	08:08	do	23.11.1943	05:21	Skorpion
od	23.11.1943	05:21	do	22.12.1943	18:29	Strzelec
od	22.12.1943	18:29	do	21.01.1944	05:07	Koziorożec
od	21.01.1944	05:07	do	19.02.1944	19:27	Wodnik
od	19.02.1944	19:27	do	20.03.1944	18:48	Ryby
od	20.03.1944	18:48	do	20.04.1944	07:17	Baran
od	20.04.1944	07:17	do	21.05.1944	06:50	Byk
od	21.05.1944	06:50	do	21.06.1944	15:02	Bliźnięta
od	21.06.1944	15:02	do	23.07.1944	01:55	Rak
od	23.07.1944	01:55	do	23.08.1944	08:46	Lew
od	23.08.1944	08:46	do	23.09.1944	06:01	Panna
od	23.09.1944	06:01	do	23.10.1944	14:56	Waga
od	23.10.1944	14:56	do	22.11.1944	12:07	Skorpion
od	22.11.1944	12:07	do	22.12.1944	01:14	Strzelec
od	22.12.1944	01:14	do	20.01.1945	11:53	Koziorożec
od	20.01.1945	11:53	do	19.02.1945	02:14	Wodnik
od	19.02.1945	02:14	do	21.03.1945	01:37	Ryby
od	21.03.1945	01:37	do	20.04.1945	12:06	Baran
od	20.04.1945	12:06	do	21.05.1945	11:40	Byk
od	21.05.1945	11:40	do	21.06.1945	20:52	Bliźnięta
od	21.06.1945	20:52	do	23.07.1945	07:45	Rak
od	23.07.1945	07:45	do	23.08.1945	14:35	Lew
od	23.08.1945	14:35	do	23.09.1945	11:49	Panna
od	23.09.1945	11:49	do	23.10.1945	20:43	Waga
od	23.10.1945	20:43	do	22.11.1945	16:55	Skorpion
od	22.11.1945	16:55	do	22.12.1945	06:03	Strzelec
od	22.12.1945	06:03	do	20.01.1946	16:44	Koziorożec
od	20.01.1946	16:44	do	19.02.1946	07:08	Wodnik
od	19.02.1946	07:08	do	21.03.1946	06:32	Ryby
od	21.03.1946	06:32	do	20.04.1946	19:02	Baran
od	20.04.1946	19:02	do	21.05.1946	18:33	Byk
od	21.05.1946	18:33	do	22.06.1946	02:44	Bliźnięta
od	22.06.1946	02:44	do	23.07.1946	13:37	Rak
od	23.07.1946	13:37	do	23.08.1946	20:26	Lew
od	23.08.1946	20:26	do	23.09.1946	17:40	Panna
od	23.09.1946	17:40	do	24.10.1946	01:34	Waga
od	24.10.1946	01:34	do	22.11.1946	22:46	Skorpion
od	22.11.1946	22:46	do	22.12.1946	11:53	Strzelec
od	22.12.1946	11:53	do	20.01.1947	22:31	Koziorożec
od	20.01.1947	22:31	do	19.02.1947	12:51	Wodnik
od	19.02.1947	12:51	do	21.03.1947	12:12	Ryby
od	21.03.1947	12:12	do	20.04.1947	23:39	Baran
od	20.04.1947	23:39	do	22.05.1947	00:09	Byk
od	22.05.1947	00:09	do	22.06.1947	08:18	Bliźnięta
od	22.06.1947	08:18	do	23.07.1947	19:14	Rak
od	23.07.1947	19:14	do	24.08.1947	02:08	Lew
od	24.08.1947	02:08	do	23.09.1947	23:28	Panna
od	23.09.1947	23:28	do	24.10.1947	07:25	Waga
od	24.10.1947	07:25	do	23.11.1947	04:37	Skorpion
od	23.11.1947	04:37	do	22.12.1947	17:42	Strzelec
od	22.12.1947	17:42	do	21.01.1948	04:18	Koziorożec
od	21.01.1948	04:18	do	19.02.1948	18:36	Wodnik
od	19.02.1948	18:36	do	20.03.1948	17:56	Ryby
od	20.03.1948	17:56	do	20.04.1948	06:24	Baran
od	20.04.1948	06:24	do	21.05.1948	05:57	Byk
od	21.05.1948	05:57	do	21.06.1948	14:10	Bliźnięta
od	21.06.1948	14:10	do	23.07.1948	01:07	Rak
od	23.07.1948	01:07	do	23.08.1948	08:02	Lew
od	23.08.1948	08:02	do	23.09.1948	05:21	Panna
od	23.09.1948	05:21	do	23.10.1948	13:18	Waga
od	23.10.1948	13:18	do	22.11.1948	10:28	Skorpion
od	22.11.1948	10:28	do	21.12.1948	23:33	Strzelec
od	21.12.1948	23:33	do	20.01.1949	10:08	Koziorożec
od	20.01.1949	10:08	do	19.02.1949	00:27	Wodnik
od	19.02.1949	00:27	do	20.03.1949	23:48	Ryby
od	20.03.1949	23:48	do	20.04.1949	12:17	Baran
od	20.04.1949	12:17	do	21.05.1949	11:50	Byk
od	21.05.1949	11:50	do	21.06.1949	20:02	Bliźnięta
od	21.06.1949	20:02	do	23.07.1949	06:56	Rak
od	23.07.1949	06:56	do	23.08.1949	13:48	Lew
od	23.08.1949	13:48	do	23.09.1949	11:05	Panna
od	23.09.1949	11:05	do	23.10.1949	19:03	Waga
od	23.10.1949	19:03	do	22.11.1949	16:16	Skorpion
od	22.11.1949	16:16	do	22.12.1949	05:22	Strzelec
od	22.12.1949	05:22	do	20.01.1950	15:59	Koziorożec
od	20.01.1950	15:59	do	19.02.1950	06:17	Wodnik
od	19.02.1950	06:17	do	21.03.1950	05:35	Ryby
od	21.03.1950	05:35	do	20.04.1950	16:59	Baran
od	20.04.1950	16:59	do	21.05.1950	16:27	Byk
od	21.05.1950	16:27	do	22.06.1950	00:36	Bliźnięta
od	22.06.1950	00:36	do	23.07.1950	11:29	Rak
od	23.07.1950	11:29	do	23.08.1950	18:23	Lew
od	23.08.1950	18:23	do	23.09.1950	15:43	Panna
od	23.09.1950	15:43	do	24.10.1950	00:44	Waga
od	24.10.1950	00:44	do	22.11.1950	22:02	Skorpion
od	22.11.1950	22:02	do	22.12.1950	11:13	Strzelec
od	22.12.1950	11:13	do	20.01.1951	21:52	Koziorożec
od	20.01.1951	21:52	do	19.02.1951	12:09	Wodnik
od	19.02.1951	12:09	do	21.03.1951	11:25	Ryby
od	21.03.1951	11:25	do	20.04.1951	22:48	Baran
od	20.04.1951	22:48	do	21.05.1951	22:15	Byk
od	21.05.1951	22:15	do	22.06.1951	06:24	Bliźnięta
od	22.06.1951	06:24	do	23.07.1951	17:20	Rak
od	23.07.1951	17:20	do	24.08.1951	00:16	Lew
od	24.08.1951	00:16	do	23.09.1951	21:36	Panna
od	23.09.1951	21:36	do	24.10.1951	06:36	Waga
od	24.10.1951	06:36	do	23.11.1951	03:51	Skorpion
od	23.11.1951	03:51	do	22.12.1951	17:00	Strzelec
od	22.12.1951	17:00	do	21.01.1952	03:38	Koziorożec
od	21.01.1952	03:38	do	19.02.1952	17:56	Wodnik
od	19.02.1952	17:56	do	20.03.1952	17:13	Ryby
od	20.03.1952	17:13	do	20.04.1952	04:36	Baran
od	20.04.1952	04:36	do	21.05.1952	04:03	Byk
od	21.05.1952	04:03	do	21.06.1952	12:12	Bliźnięta
od	21.06.1952	12:12	do	22.07.1952	23:07	Rak
od	22.07.1952	23:07	do	23.08.1952	06:02	Lew
od	23.08.1952	06:02	do	23.09.1952	03:23	Panna
od	23.09.1952	03:23	do	23.10.1952	12:22	Waga
od	23.10.1952	12:22	do	22.11.1952	09:35	Skorpion
od	22.11.1952	09:35	do	21.12.1952	22:43	Strzelec
od	21.12.1952	22:43	do	20.01.1953	09:21	Koziorożec
od	20.01.1953	09:21	do	18.02.1953	23:41	Wodnik
od	18.02.1953	23:41	do	20.03.1953	23:00	Ryby
od	20.03.1953	23:00	do	20.04.1953	10:25	Baran
od	20.04.1953	10:25	do	21.05.1953	09:52	Byk
od	21.05.1953	09:52	do	21.06.1953	17:59	Bliźnięta
od	21.06.1953	17:59	do	23.07.1953	04:52	Rak
od	23.07.1953	04:52	do	23.08.1953	11:45	Lew
od	23.08.1953	11:45	do	23.09.1953	09:05	Panna
od	23.09.1953	09:05	do	23.10.1953	18:06	Waga
od	23.10.1953	18:06	do	22.11.1953	15:22	Skorpion
od	22.11.1953	15:22	do	22.12.1953	04:31	Strzelec
od	22.12.1953	04:31	do	20.01.1954	15:11	Koziorożec
od	20.01.1954	15:11	do	19.02.1954	05:32	Wodnik
od	19.02.1954	05:32	do	21.03.1954	04:53	Ryby
od	21.03.1954	04:53	do	20.04.1954	16:19	Baran
od	20.04.1954	16:19	do	21.05.1954	15:47	Byk
od	21.05.1954	15:47	do	21.06.1954	23:54	Bliźnięta
od	21.06.1954	23:54	do	23.07.1954	10:44	Rak
od	23.07.1954	10:44	do	23.08.1954	17:35	Lew
od	23.08.1954	17:35	do	23.09.1954	14:55	Panna
od	23.09.1954	14:55	do	23.10.1954	23:56	Waga
od	23.10.1954	23:56	do	22.11.1954	21:14	Skorpion
od	22.11.1954	21:14	do	22.12.1954	10:24	Strzelec
od	22.12.1954	10:24	do	20.01.1955	21:01	Koziorożec
od	20.01.1955	21:01	do	19.02.1955	11:18	Wodnik
od	19.02.1955	11:18	do	21.03.1955	10:35	Ryby
od	21.03.1955	10:35	do	20.04.1955	21:57	Baran
od	20.04.1955	21:57	do	21.05.1955	21:24	Byk
od	21.05.1955	21:24	do	22.06.1955	05:31	Bliźnięta
od	22.06.1955	05:31	do	23.07.1955	16:24	Rak
od	23.07.1955	16:24	do	23.08.1955	23:18	Lew
od	23.08.1955	23:18	do	23.09.1955	20:40	Panna
od	23.09.1955	20:40	do	24.10.1955	05:43	Waga
od	24.10.1955	05:43	do	23.11.1955	03:00	Skorpion
od	23.11.1955	03:00	do	22.12.1955	16:10	Strzelec
od	22.12.1955	16:10	do	21.01.1956	02:48	Koziorożec
od	21.01.1956	02:48	do	19.02.1956	17:04	Wodnik
od	19.02.1956	17:04	do	20.03.1956	16:20	Ryby
od	20.03.1956	16:20	do	20.04.1956	03:43	Baran
od	20.04.1956	03:43	do	21.05.1956	03:12	Byk
od	21.05.1956	03:12	do	21.06.1956	11:23	Bliźnięta
od	21.06.1956	11:23	do	22.07.1956	22:19	Rak
od	22.07.1956	22:19	do	23.08.1956	05:14	Lew
od	23.08.1956	05:14	do	23.09.1956	02:35	Panna
od	23.09.1956	02:35	do	23.10.1956	11:34	Waga
od	23.10.1956	11:34	do	22.11.1956	08:49	Skorpion
od	22.11.1956	08:49	do	21.12.1956	21:59	Strzelec
od	21.12.1956	21:59	do	20.01.1957	08:38	Koziorożec
od	20.01.1957	08:38	do	18.02.1957	22:57	Wodnik
od	18.02.1957	22:57	do	20.03.1957	22:16	Ryby
od	20.03.1957	22:16	do	20.04.1957	09:41	Baran
od	20.04.1957	09:41	do	21.05.1957	09:10	Byk
od	21.05.1957	09:10	do	21.06.1957	18:20	Bliźnięta
od	21.06.1957	18:20	do	23.07.1957	05:14	Rak
od	23.07.1957	05:14	do	23.08.1957	12:07	Lew
od	23.08.1957	12:07	do	23.09.1957	09:26	Panna
od	23.09.1957	09:26	do	23.10.1957	17:24	Waga
od	23.10.1957	17:24	do	22.11.1957	14:39	Skorpion
od	22.11.1957	14:39	do	22.12.1957	03:48	Strzelec
od	22.12.1957	03:48	do	20.01.1958	14:28	Koziorożec
od	20.01.1958	14:28	do	19.02.1958	04:48	Wodnik
od	19.02.1958	04:48	do	21.03.1958	04:05	Ryby
od	21.03.1958	04:05	do	20.04.1958	16:26	Baran
od	20.04.1958	16:26	do	21.05.1958	15:51	Byk
od	21.05.1958	15:51	do	21.06.1958	23:56	Bliźnięta
od	21.06.1958	23:56	do	23.07.1958	10:50	Rak
od	23.07.1958	10:50	do	23.08.1958	17:45	Lew
od	23.08.1958	17:45	do	23.09.1958	15:08	Panna
od	23.09.1958	15:08	do	23.10.1958	23:11	Waga
od	23.10.1958	23:11	do	22.11.1958	20:29	Skorpion
od	22.11.1958	20:29	do	22.12.1958	09:39	Strzelec
od	22.12.1958	09:39	do	20.01.1959	20:18	Koziorożec
od	20.01.1959	20:18	do	19.02.1959	10:37	Wodnik
od	19.02.1959	10:37	do	21.03.1959	09:54	Ryby
od	21.03.1959	09:54	do	20.04.1959	21:16	Baran
od	20.04.1959	21:16	do	21.05.1959	20:42	Byk
od	21.05.1959	20:42	do	22.06.1959	05:49	Bliźnięta
od	22.06.1959	05:49	do	23.07.1959	16:45	Rak
od	23.07.1959	16:45	do	23.08.1959	23:43	Lew
od	23.08.1959	23:43	do	23.09.1959	21:08	Panna
od	23.09.1959	21:08	do	24.10.1959	05:11	Waga
od	24.10.1959	05:11	do	23.11.1959	02:26	Skorpion
od	23.11.1959	02:26	do	22.12.1959	15:34	Strzelec
od	22.12.1959	15:34	do	21.01.1960	02:10	Koziorożec
od	21.01.1960	02:10	do	19.02.1960	16:26	Wodnik
od	19.02.1960	16:26	do	20.03.1960	15:42	Ryby
od	20.03.1960	15:42	do	20.04.1960	04:05	Baran
od	20.04.1960	04:05	do	21.05.1960	03:33	Byk
od	21.05.1960	03:33	do	21.06.1960	11:42	Bliźnięta
od	21.06.1960	11:42	do	22.07.1960	22:37	Rak
od	22.07.1960	22:37	do	23.08.1960	05:34	Lew
od	23.08.1960	05:34	do	23.09.1960	02:58	Panna
od	23.09.1960	02:58	do	23.10.1960	11:01	Waga
od	23.10.1960	11:01	do	22.11.1960	08:18	Skorpion
od	22.11.1960	08:18	do	21.12.1960	21:25	Strzelec
od	21.12.1960	21:25	do	20.01.1961	08:01	Koziorożec
od	20.01.1961	08:01	do	18.02.1961	22:16	Wodnik
od	18.02.1961	22:16	do	20.03.1961	21:32	Ryby
od	20.03.1961	21:32	do	20.04.1961	08:55	Baran
od	20.04.1961	08:55	do	21.05.1961	08:22	Byk
od	21.05.1961	08:22	do	21.06.1961	17:30	Bliźnięta
od	21.06.1961	17:30	do	23.07.1961	04:23	Rak
od	23.07.1961	04:23	do	23.08.1961	11:18	Lew
od	23.08.1961	11:18	do	23.09.1961	08:42	Panna
od	23.09.1961	08:42	do	23.10.1961	16:47	Waga
od	23.10.1961	16:47	do	22.11.1961	14:07	Skorpion
od	22.11.1961	14:07	do	22.12.1961	03:19	Strzelec
od	22.12.1961	03:19	do	20.01.1962	13:57	Koziorożec
od	20.01.1962	13:57	do	19.02.1962	04:14	Wodnik
od	19.02.1962	04:14	do	21.03.1962	03:29	Ryby
od	21.03.1962	03:29	do	20.04.1962	14:50	Baran
od	20.04.1962	14:50	do	21.05.1962	14:16	Byk
od	21.05.1962	14:16	do	21.06.1962	23:24	Bliźnięta
od	21.06.1962	23:24	do	23.07.1962	10:17	Rak
od	23.07.1962	10:17	do	23.08.1962	17:12	Lew
od	23.08.1962	17:12	do	23.09.1962	14:35	Panna
od	23.09.1962	14:35	do	23.10.1962	22:40	Waga
od	23.10.1962	22:40	do	22.11.1962	20:01	Skorpion
od	22.11.1962	20:01	do	22.12.1962	09:15	Strzelec
od	22.12.1962	09:15	do	20.01.1963	19:53	Koziorożec
od	20.01.1963	19:53	do	19.02.1963	10:08	Wodnik
od	19.02.1963	10:08	do	21.03.1963	09:19	Ryby
od	21.03.1963	09:19	do	20.04.1963	20:36	Baran
od	20.04.1963	20:36	do	21.05.1963	19:58	Byk
od	21.05.1963	19:58	do	22.06.1963	05:04	Bliźnięta
od	22.06.1963	05:04	do	23.07.1963	15:59	Rak
od	23.07.1963	15:59	do	23.08.1963	22:57	Lew
od	23.08.1963	22:57	do	23.09.1963	20:23	Panna
od	23.09.1963	20:23	do	24.10.1963	04:28	Waga
od	24.10.1963	04:28	do	23.11.1963	01:49	Skorpion
od	23.11.1963	01:49	do	22.12.1963	15:01	Strzelec
od	22.12.1963	15:01	do	21.01.1964	01:41	Koziorożec
od	21.01.1964	01:41	do	19.02.1964	15:57	Wodnik
od	19.02.1964	15:57	do	20.03.1964	15:09	Ryby
od	20.03.1964	15:09	do	20.04.1964	02:27	Baran
od	20.04.1964	02:27	do	21.05.1964	01:49	Byk
od	21.05.1964	01:49	do	21.06.1964	10:56	Bliźnięta
od	21.06.1964	10:56	do	22.07.1964	21:52	Rak
od	22.07.1964	21:52	do	23.08.1964	04:51	Lew
od	23.08.1964	04:51	do	23.09.1964	02:16	Panna
od	23.09.1964	02:16	do	23.10.1964	10:20	Waga
od	23.10.1964	10:20	do	22.11.1964	07:38	Skorpion
od	22.11.1964	07:38	do	21.12.1964	20:49	Strzelec
od	21.12.1964	20:49	do	20.01.1965	07:28	Koziorożec
od	20.01.1965	07:28	do	18.02.1965	21:47	Wodnik
od	18.02.1965	21:47	do	20.03.1965	21:04	Ryby
od	20.03.1965	21:04	do	20.04.1965	08:26	Baran
od	20.04.1965	08:26	do	21.05.1965	07:50	Byk
od	21.05.1965	07:50	do	21.06.1965	15:55	Bliźnięta
od	21.06.1965	15:55	do	23.07.1965	02:48	Rak
od	23.07.1965	02:48	do	23.08.1965	09:42	Lew
od	23.08.1965	09:42	do	23.09.1965	07:06	Panna
od	23.09.1965	07:06	do	23.10.1965	16:09	Waga
od	23.10.1965	16:09	do	22.11.1965	13:29	Skorpion
od	22.11.1965	13:29	do	22.12.1965	02:40	Strzelec
od	22.12.1965	02:40	do	20.01.1966	13:19	Koziorożec
od	20.01.1966	13:19	do	19.02.1966	03:37	Wodnik
od	19.02.1966	03:37	do	21.03.1966	02:52	Ryby
od	21.03.1966	02:52	do	20.04.1966	14:11	Baran
od	20.04.1966	14:11	do	21.05.1966	13:32	Byk
od	21.05.1966	13:32	do	21.06.1966	21:33	Bliźnięta
od	21.06.1966	21:33	do	23.07.1966	08:23	Rak
od	23.07.1966	08:23	do	23.08.1966	15:17	Lew
od	23.08.1966	15:17	do	23.09.1966	12:43	Panna
od	23.09.1966	12:43	do	23.10.1966	21:50	Waga
od	23.10.1966	21:50	do	22.11.1966	19:14	Skorpion
od	22.11.1966	19:14	do	22.12.1966	08:28	Strzelec
od	22.12.1966	08:28	do	20.01.1967	19:07	Koziorożec
od	20.01.1967	19:07	do	19.02.1967	09:23	Wodnik
od	19.02.1967	09:23	do	21.03.1967	08:36	Ryby
od	21.03.1967	08:36	do	20.04.1967	19:55	Baran
od	20.04.1967	19:55	do	21.05.1967	19:17	Byk
od	21.05.1967	19:17	do	22.06.1967	03:22	Bliźnięta
od	22.06.1967	03:22	do	23.07.1967	14:15	Rak
od	23.07.1967	14:15	do	23.08.1967	21:12	Lew
od	23.08.1967	21:12	do	23.09.1967	18:38	Panna
od	23.09.1967	18:38	do	24.10.1967	03:43	Waga
od	24.10.1967	03:43	do	23.11.1967	01:04	Skorpion
od	23.11.1967	01:04	do	22.12.1967	14:16	Strzelec
od	22.12.1967	14:16	do	21.01.1968	00:54	Koziorożec
od	21.01.1968	00:54	do	19.02.1968	15:09	Wodnik
od	19.02.1968	15:09	do	20.03.1968	14:22	Ryby
od	20.03.1968	14:22	do	20.04.1968	01:41	Baran
od	20.04.1968	01:41	do	21.05.1968	01:05	Byk
od	21.05.1968	01:05	do	21.06.1968	09:13	Bliźnięta
od	21.06.1968	09:13	do	22.07.1968	20:07	Rak
od	22.07.1968	20:07	do	23.08.1968	03:02	Lew
od	23.08.1968	03:02	do	23.09.1968	00:26	Panna
od	23.09.1968	00:26	do	23.10.1968	09:29	Waga
od	23.10.1968	09:29	do	22.11.1968	06:48	Skorpion
od	22.11.1968	06:48	do	21.12.1968	19:59	Strzelec
od	21.12.1968	19:59	do	20.01.1969	06:38	Koziorożec
od	20.01.1969	06:38	do	18.02.1969	20:54	Wodnik
od	18.02.1969	20:54	do	20.03.1969	20:08	Ryby
od	20.03.1969	20:08	do	20.04.1969	07:26	Baran
od	20.04.1969	07:26	do	21.05.1969	06:49	Byk
od	21.05.1969	06:49	do	21.06.1969	14:55	Bliźnięta
od	21.06.1969	14:55	do	23.07.1969	01:48	Rak
od	23.07.1969	01:48	do	23.08.1969	08:43	Lew
od	23.08.1969	08:43	do	23.09.1969	06:06	Panna
od	23.09.1969	06:06	do	23.10.1969	15:11	Waga
od	23.10.1969	15:11	do	22.11.1969	12:31	Skorpion
od	22.11.1969	12:31	do	22.12.1969	01:43	Strzelec
od	22.12.1969	01:43	do	20.01.1970	12:23	Koziorożec
od	20.01.1970	12:23	do	19.02.1970	02:41	Wodnik
od	19.02.1970	02:41	do	21.03.1970	01:56	Ryby
od	21.03.1970	01:56	do	20.04.1970	13:14	Baran
od	20.04.1970	13:14	do	21.05.1970	12:37	Byk
od	21.05.1970	12:37	do	21.06.1970	20:42	Bliźnięta
od	21.06.1970	20:42	do	23.07.1970	07:36	Rak
od	23.07.1970	07:36	do	23.08.1970	14:33	Lew
od	23.08.1970	14:33	do	23.09.1970	11:58	Panna
od	23.09.1970	11:58	do	23.10.1970	21:04	Waga
od	23.10.1970	21:04	do	22.11.1970	18:24	Skorpion
od	22.11.1970	18:24	do	22.12.1970	07:35	Strzelec
od	22.12.1970	07:35	do	20.01.1971	18:12	Koziorożec
od	20.01.1971	18:12	do	19.02.1971	08:26	Wodnik
od	19.02.1971	08:26	do	21.03.1971	07:38	Ryby
od	21.03.1971	07:38	do	20.04.1971	18:54	Baran
od	20.04.1971	18:54	do	21.05.1971	18:15	Byk
od	21.05.1971	18:15	do	22.06.1971	02:19	Bliźnięta
od	22.06.1971	02:19	do	23.07.1971	13:14	Rak
od	23.07.1971	13:14	do	23.08.1971	20:15	Lew
od	23.08.1971	20:15	do	23.09.1971	17:44	Panna
od	23.09.1971	17:44	do	24.10.1971	02:53	Waga
od	24.10.1971	02:53	do	23.11.1971	00:13	Skorpion
od	23.11.1971	00:13	do	22.12.1971	13:23	Strzelec
od	22.12.1971	13:23	do	20.01.1972	23:59	Koziorożec
od	20.01.1972	23:59	do	19.02.1972	14:11	Wodnik
od	19.02.1972	14:11	do	20.03.1972	13:21	Ryby
od	20.03.1972	13:21	do	20.04.1972	00:37	Baran
od	20.04.1972	00:37	do	20.05.1972	23:59	Byk
od	20.05.1972	23:59	do	21.06.1972	08:06	Bliźnięta
od	21.06.1972	08:06	do	22.07.1972	19:02	Rak
od	22.07.1972	19:02	do	23.08.1972	02:03	Lew
od	23.08.1972	02:03	do	22.09.1972	23:32	Panna
od	22.09.1972	23:32	do	23.10.1972	08:41	Waga
od	23.10.1972	08:41	do	22.11.1972	06:02	Skorpion
od	22.11.1972	06:02	do	21.12.1972	19:12	Strzelec
od	21.12.1972	19:12	do	20.01.1973	05:48	Koziorożec
od	20.01.1973	05:48	do	18.02.1973	20:01	Wodnik
od	18.02.1973	20:01	do	20.03.1973	19:12	Ryby
od	20.03.1973	19:12	do	20.04.1973	06:30	Baran
od	20.04.1973	06:30	do	21.05.1973	05:53	Byk
od	21.05.1973	05:53	do	21.06.1973	14:00	Bliźnięta
od	21.06.1973	14:00	do	23.07.1973	00:55	Rak
od	23.07.1973	00:55	do	23.08.1973	07:53	Lew
od	23.08.1973	07:53	do	23.09.1973	05:21	Panna
od	23.09.1973	05:21	do	23.10.1973	14:30	Waga
od	23.10.1973	14:30	do	22.11.1973	11:54	Skorpion
od	22.11.1973	11:54	do	22.12.1973	01:07	Strzelec
od	22.12.1973	01:07	do	20.01.1974	11:45	Koziorożec
od	20.01.1974	11:45	do	19.02.1974	01:58	Wodnik
od	19.02.1974	01:58	do	21.03.1974	01:06	Ryby
od	21.03.1974	01:06	do	20.04.1974	12:18	Baran
od	20.04.1974	12:18	do	21.05.1974	11:36	Byk
od	21.05.1974	11:36	do	21.06.1974	19:37	Bliźnięta
od	21.06.1974	19:37	do	23.07.1974	06:30	Rak
od	23.07.1974	06:30	do	23.08.1974	13:28	Lew
od	23.08.1974	13:28	do	23.09.1974	10:58	Panna
od	23.09.1974	10:58	do	23.10.1974	20:10	Waga
od	23.10.1974	20:10	do	22.11.1974	17:38	Skorpion
od	22.11.1974	17:38	do	22.12.1974	06:55	Strzelec
od	22.12.1974	06:55	do	20.01.1975	17:36	Koziorożec
od	20.01.1975	17:36	do	19.02.1975	07:49	Wodnik
od	19.02.1975	07:49	do	21.03.1975	06:56	Ryby
od	21.03.1975	06:56	do	20.04.1975	18:07	Baran
od	20.04.1975	18:07	do	21.05.1975	17:23	Byk
od	21.05.1975	17:23	do	22.06.1975	01:26	Bliźnięta
od	22.06.1975	01:26	do	23.07.1975	12:21	Rak
od	23.07.1975	12:21	do	23.08.1975	19:23	Lew
od	23.08.1975	19:23	do	23.09.1975	16:55	Panna
od	23.09.1975	16:55	do	24.10.1975	02:06	Waga
od	24.10.1975	02:06	do	22.11.1975	23:30	Skorpion
od	22.11.1975	23:30	do	22.12.1975	12:45	Strzelec
od	22.12.1975	12:45	do	20.01.1976	23:25	Koziorożec
od	20.01.1976	23:25	do	19.02.1976	13:39	Wodnik
od	19.02.1976	13:39	do	20.03.1976	12:49	Ryby
od	20.03.1976	12:49	do	20.04.1976	00:02	Baran
od	20.04.1976	00:02	do	20.05.1976	23:21	Byk
od	20.05.1976	23:21	do	21.06.1976	07:24	Bliźnięta
od	21.06.1976	07:24	do	22.07.1976	18:18	Rak
od	22.07.1976	18:18	do	23.08.1976	01:18	Lew
od	23.08.1976	01:18	do	22.09.1976	22:48	Panna
od	22.09.1976	22:48	do	23.10.1976	07:58	Waga
od	23.10.1976	07:58	do	22.11.1976	05:21	Skorpion
od	22.11.1976	05:21	do	21.12.1976	18:35	Strzelec
od	21.12.1976	18:35	do	20.01.1977	05:14	Koziorożec
od	20.01.1977	05:14	do	18.02.1977	19:30	Wodnik
od	18.02.1977	19:30	do	20.03.1977	18:42	Ryby
od	20.03.1977	18:42	do	20.04.1977	06:57	Baran
od	20.04.1977	06:57	do	21.05.1977	06:14	Byk
od	21.05.1977	06:14	do	21.06.1977	14:13	Bliźnięta
od	21.06.1977	14:13	do	23.07.1977	01:03	Rak
od	23.07.1977	01:03	do	23.08.1977	08:00	Lew
od	23.08.1977	08:00	do	23.09.1977	05:29	Panna
od	23.09.1977	05:29	do	23.10.1977	13:40	Waga
od	23.10.1977	13:40	do	22.11.1977	11:07	Skorpion
od	22.11.1977	11:07	do	22.12.1977	00:23	Strzelec
od	22.12.1977	00:23	do	20.01.1978	11:04	Koziorożec
od	20.01.1978	11:04	do	19.02.1978	01:20	Wodnik
od	19.02.1978	01:20	do	21.03.1978	00:33	Ryby
od	21.03.1978	00:33	do	20.04.1978	12:49	Baran
od	20.04.1978	12:49	do	21.05.1978	12:08	Byk
od	21.05.1978	12:08	do	21.06.1978	20:09	Bliźnięta
od	21.06.1978	20:09	do	23.07.1978	07:00	Rak
od	23.07.1978	07:00	do	23.08.1978	13:56	Lew
od	23.08.1978	13:56	do	23.09.1978	11:25	Panna
od	23.09.1978	11:25	do	23.10.1978	19:37	Waga
od	23.10.1978	19:37	do	22.11.1978	17:04	Skorpion
od	22.11.1978	17:04	do	22.12.1978	06:20	Strzelec
od	22.12.1978	06:20	do	20.01.1979	16:59	Koziorożec
od	20.01.1979	16:59	do	19.02.1979	07:13	Wodnik
od	19.02.1979	07:13	do	21.03.1979	06:21	Ryby
od	21.03.1979	06:21	do	20.04.1979	18:35	Baran
od	20.04.1979	18:35	do	21.05.1979	17:53	Byk
od	21.05.1979	17:53	do	22.06.1979	01:56	Bliźnięta
od	22.06.1979	01:56	do	23.07.1979	12:48	Rak
od	23.07.1979	12:48	do	23.08.1979	19:46	Lew
od	23.08.1979	19:46	do	23.09.1979	17:16	Panna
od	23.09.1979	17:16	do	24.10.1979	01:27	Waga
od	24.10.1979	01:27	do	22.11.1979	22:54	Skorpion
od	22.11.1979	22:54	do	22.12.1979	12:09	Strzelec
od	22.12.1979	12:09	do	20.01.1980	22:48	Koziorożec
od	20.01.1980	22:48	do	19.02.1980	13:01	Wodnik
od	19.02.1980	13:01	do	20.03.1980	12:09	Ryby
od	20.03.1980	12:09	do	20.04.1980	00:22	Baran
od	20.04.1980	00:22	do	20.05.1980	23:42	Byk
od	20.05.1980	23:42	do	21.06.1980	07:47	Bliźnięta
od	21.06.1980	07:47	do	22.07.1980	18:41	Rak
od	22.07.1980	18:41	do	23.08.1980	01:40	Lew
od	23.08.1980	01:40	do	22.09.1980	23:08	Panna
od	22.09.1980	23:08	do	23.10.1980	07:17	Waga
od	23.10.1980	07:17	do	22.11.1980	04:41	Skorpion
od	22.11.1980	04:41	do	21.12.1980	17:56	Strzelec
od	21.12.1980	17:56	do	20.01.1981	04:35	Koziorożec
od	20.01.1981	04:35	do	18.02.1981	18:51	Wodnik
od	18.02.1981	18:51	do	20.03.1981	18:02	Ryby
od	20.03.1981	18:02	do	20.04.1981	06:18	Baran
od	20.04.1981	06:18	do	21.05.1981	05:39	Byk
od	21.05.1981	05:39	do	21.06.1981	13:44	Bliźnięta
od	21.06.1981	13:44	do	23.07.1981	00:39	Rak
od	23.07.1981	00:39	do	23.08.1981	07:38	Lew
od	23.08.1981	07:38	do	23.09.1981	05:05	Panna
od	23.09.1981	05:05	do	23.10.1981	13:12	Waga
od	23.10.1981	13:12	do	22.11.1981	10:35	Skorpion
od	22.11.1981	10:35	do	21.12.1981	23:50	Strzelec
od	21.12.1981	23:50	do	20.01.1982	10:30	Koziorożec
od	20.01.1982	10:30	do	19.02.1982	00:46	Wodnik
od	19.02.1982	00:46	do	20.03.1982	23:55	Ryby
od	20.03.1982	23:55	do	20.04.1982	12:07	Baran
od	20.04.1982	12:07	do	21.05.1982	11:22	Byk
od	21.05.1982	11:22	do	21.06.1982	19:22	Bliźnięta
od	21.06.1982	19:22	do	23.07.1982	06:15	Rak
od	23.07.1982	06:15	do	23.08.1982	13:15	Lew
od	23.08.1982	13:15	do	23.09.1982	10:46	Panna
od	23.09.1982	10:46	do	23.10.1982	18:57	Waga
od	23.10.1982	18:57	do	22.11.1982	16:23	Skorpion
od	22.11.1982	16:23	do	22.12.1982	05:38	Strzelec
od	22.12.1982	05:38	do	20.01.1983	16:16	Koziorożec
od	20.01.1983	16:16	do	19.02.1983	06:30	Wodnik
od	19.02.1983	06:30	do	21.03.1983	05:38	Ryby
od	21.03.1983	05:38	do	20.04.1983	17:50	Baran
od	20.04.1983	17:50	do	21.05.1983	17:06	Byk
od	21.05.1983	17:06	do	22.06.1983	01:08	Bliźnięta
od	22.06.1983	01:08	do	23.07.1983	12:04	Rak
od	23.07.1983	12:04	do	23.08.1983	19:07	Lew
od	23.08.1983	19:07	do	23.09.1983	16:41	Panna
od	23.09.1983	16:41	do	24.10.1983	00:54	Waga
od	24.10.1983	00:54	do	22.11.1983	22:18	Skorpion
od	22.11.1983	22:18	do	22.12.1983	11:29	Strzelec
od	22.12.1983	11:29	do	20.01.1984	22:05	Koziorożec
od	20.01.1984	22:05	do	19.02.1984	12:16	Wodnik
od	19.02.1984	12:16	do	20.03.1984	11:24	Ryby
od	20.03.1984	11:24	do	19.04.1984	23:38	Baran
od	19.04.1984	23:38	do	20.05.1984	22:57	Byk
od	20.05.1984	22:57	do	21.06.1984	07:02	Bliźnięta
od	21.06.1984	07:02	do	22.07.1984	17:58	Rak
od	22.07.1984	17:58	do	23.08.1984	01:00	Lew
od	23.08.1984	01:00	do	22.09.1984	22:32	Panna
od	22.09.1984	22:32	do	23.10.1984	06:45	Waga
od	23.10.1984	06:45	do	22.11.1984	04:10	Skorpion
od	22.11.1984	04:10	do	21.12.1984	17:22	Strzelec
od	21.12.1984	17:22	do	20.01.1985	03:57	Koziorożec
od	20.01.1985	03:57	do	18.02.1985	18:07	Wodnik
od	18.02.1985	18:07	do	20.03.1985	17:13	Ryby
od	20.03.1985	17:13	do	20.04.1985	05:25	Baran
od	20.04.1985	05:25	do	21.05.1985	04:42	Byk
od	21.05.1985	04:42	do	21.06.1985	12:44	Bliźnięta
od	21.06.1985	12:44	do	22.07.1985	23:36	Rak
od	22.07.1985	23:36	do	23.08.1985	06:35	Lew
od	23.08.1985	06:35	do	23.09.1985	04:07	Panna
od	23.09.1985	04:07	do	23.10.1985	12:21	Waga
od	23.10.1985	12:21	do	22.11.1985	09:50	Skorpion
od	22.11.1985	09:50	do	21.12.1985	23:07	Strzelec
od	21.12.1985	23:07	do	20.01.1986	09:46	Koziorożec
od	20.01.1986	09:46	do	18.02.1986	23:57	Wodnik
od	18.02.1986	23:57	do	20.03.1986	23:02	Ryby
od	20.03.1986	23:02	do	20.04.1986	11:12	Baran
od	20.04.1986	11:12	do	21.05.1986	10:27	Byk
od	21.05.1986	10:27	do	21.06.1986	18:29	Bliźnięta
od	21.06.1986	18:29	do	23.07.1986	05:24	Rak
od	23.07.1986	05:24	do	23.08.1986	12:25	Lew
od	23.08.1986	12:25	do	23.09.1986	09:58	Panna
od	23.09.1986	09:58	do	23.10.1986	18:14	Waga
od	23.10.1986	18:14	do	22.11.1986	15:44	Skorpion
od	22.11.1986	15:44	do	22.12.1986	05:02	Strzelec
od	22.12.1986	05:02	do	20.01.1987	15:40	Koziorożec
od	20.01.1987	15:40	do	19.02.1987	05:49	Wodnik
od	19.02.1987	05:49	do	21.03.1987	04:51	Ryby
od	21.03.1987	04:51	do	20.04.1987	16:57	Baran
od	20.04.1987	16:57	do	21.05.1987	16:10	Byk
od	21.05.1987	16:10	do	22.06.1987	00:10	Bliźnięta
od	22.06.1987	00:10	do	23.07.1987	11:06	Rak
od	23.07.1987	11:06	do	23.08.1987	18:09	Lew
od	23.08.1987	18:09	do	23.09.1987	15:45	Panna
od	23.09.1987	15:45	do	24.10.1987	00:00	Waga
od	24.10.1987	00:00	do	22.11.1987	21:29	Skorpion
od	22.11.1987	21:29	do	22.12.1987	10:45	Strzelec
od	22.12.1987	10:45	do	20.01.1988	21:24	Koziorożec
od	20.01.1988	21:24	do	19.02.1988	11:35	Wodnik
od	19.02.1988	11:35	do	20.03.1988	10:38	Ryby
od	20.03.1988	10:38	do	19.04.1988	22:44	Baran
od	19.04.1988	22:44	do	20.05.1988	21:56	Byk
od	20.05.1988	21:56	do	21.06.1988	05:56	Bliźnięta
od	21.06.1988	05:56	do	22.07.1988	16:51	Rak
od	22.07.1988	16:51	do	22.08.1988	23:54	Lew
od	22.08.1988	23:54	do	22.09.1988	21:28	Panna
od	22.09.1988	21:28	do	23.10.1988	05:44	Waga
od	23.10.1988	05:44	do	22.11.1988	03:11	Skorpion
od	22.11.1988	03:11	do	21.12.1988	16:27	Strzelec
od	21.12.1988	16:27	do	20.01.1989	03:06	Koziorożec
od	20.01.1989	03:06	do	18.02.1989	17:20	Wodnik
od	18.02.1989	17:20	do	20.03.1989	16:28	Ryby
od	20.03.1989	16:28	do	20.04.1989	04:38	Baran
od	20.04.1989	04:38	do	21.05.1989	03:53	Byk
od	21.05.1989	03:53	do	21.06.1989	11:53	Bliźnięta
od	21.06.1989	11:53	do	22.07.1989	22:45	Rak
od	22.07.1989	22:45	do	23.08.1989	05:46	Lew
od	23.08.1989	05:46	do	23.09.1989	03:19	Panna
od	23.09.1989	03:19	do	23.10.1989	11:35	Waga
od	23.10.1989	11:35	do	22.11.1989	09:04	Skorpion
od	22.11.1989	09:04	do	21.12.1989	22:22	Strzelec
od	21.12.1989	22:22	do	20.01.1990	09:01	Koziorożec
od	20.01.1990	09:01	do	18.02.1990	23:14	Wodnik
od	18.02.1990	23:14	do	20.03.1990	22:19	Ryby
od	20.03.1990	22:19	do	20.04.1990	10:26	Baran
od	20.04.1990	10:26	do	21.05.1990	09:37	Byk
od	21.05.1990	09:37	do	21.06.1990	17:32	Bliźnięta
od	21.06.1990	17:32	do	23.07.1990	04:21	Rak
od	23.07.1990	04:21	do	23.08.1990	11:20	Lew
od	23.08.1990	11:20	do	23.09.1990	08:55	Panna
od	23.09.1990	08:55	do	23.10.1990	17:13	Waga
od	23.10.1990	17:13	do	22.11.1990	14:46	Skorpion
od	22.11.1990	14:46	do	22.12.1990	04:06	Strzelec
od	22.12.1990	04:06	do	20.01.1991	14:47	Koziorożec
od	20.01.1991	14:47	do	19.02.1991	04:58	Wodnik
od	19.02.1991	04:58	do	21.03.1991	04:01	Ryby
od	21.03.1991	04:01	do	20.04.1991	16:08	Baran
od	20.04.1991	16:08	do	21.05.1991	15:20	Byk
od	21.05.1991	15:20	do	21.06.1991	23:18	Bliźnięta
od	21.06.1991	23:18	do	23.07.1991	10:11	Rak
od	23.07.1991	10:11	do	23.08.1991	17:12	Lew
od	23.08.1991	17:12	do	23.09.1991	14:48	Panna
od	23.09.1991	14:48	do	23.10.1991	23:05	Waga
od	23.10.1991	23:05	do	22.11.1991	20:35	Skorpion
od	22.11.1991	20:35	do	22.12.1991	09:53	Strzelec
od	22.12.1991	09:53	do	20.01.1992	20:32	Koziorożec
od	20.01.1992	20:32	do	19.02.1992	10:43	Wodnik
od	19.02.1992	10:43	do	20.03.1992	09:48	Ryby
od	20.03.1992	09:48	do	19.04.1992	21:56	Baran
od	19.04.1992	21:56	do	20.05.1992	21:12	Byk
od	20.05.1992	21:12	do	21.06.1992	05:14	Bliźnięta
od	21.06.1992	05:14	do	22.07.1992	16:08	Rak
od	22.07.1992	16:08	do	22.08.1992	23:10	Lew
od	22.08.1992	23:10	do	22.09.1992	20:42	Panna
od	22.09.1992	20:42	do	23.10.1992	04:57	Waga
od	23.10.1992	04:57	do	22.11.1992	02:25	Skorpion
od	22.11.1992	02:25	do	21.12.1992	15:43	Strzelec
od	21.12.1992	15:43	do	20.01.1993	02:22	Koziorożec
od	20.01.1993	02:22	do	18.02.1993	16:35	Wodnik
od	18.02.1993	16:35	do	20.03.1993	15:40	Ryby
od	20.03.1993	15:40	do	20.04.1993	03:49	Baran
od	20.04.1993	03:49	do	21.05.1993	03:01	Byk
od	21.05.1993	03:01	do	21.06.1993	10:59	Bliźnięta
od	21.06.1993	10:59	do	22.07.1993	21:50	Rak
od	22.07.1993	21:50	do	23.08.1993	04:50	Lew
od	23.08.1993	04:50	do	23.09.1993	02:22	Panna
od	23.09.1993	02:22	do	23.10.1993	10:37	Waga
od	23.10.1993	10:37	do	22.11.1993	08:06	Skorpion
od	22.11.1993	08:06	do	21.12.1993	21:25	Strzelec
od	21.12.1993	21:25	do	20.01.1994	08:07	Koziorożec
od	20.01.1994	08:07	do	18.02.1994	22:21	Wodnik
od	18.02.1994	22:21	do	20.03.1994	21:28	Ryby
od	20.03.1994	21:28	do	20.04.1994	09:36	Baran
od	20.04.1994	09:36	do	21.05.1994	08:48	Byk
od	21.05.1994	08:48	do	21.06.1994	16:47	Bliźnięta
od	21.06.1994	16:47	do	23.07.1994	03:40	Rak
od	23.07.1994	03:40	do	23.08.1994	10:43	Lew
od	23.08.1994	10:43	do	23.09.1994	08:19	Panna
od	23.09.1994	08:19	do	23.10.1994	16:36	Waga
od	23.10.1994	16:36	do	22.11.1994	14:05	Skorpion
od	22.11.1994	14:05	do	22.12.1994	03:22	Strzelec
od	22.12.1994	03:22	do	20.01.1995	14:00	Koziorożec
od	20.01.1995	14:00	do	19.02.1995	04:10	Wodnik
od	19.02.1995	04:10	do	21.03.1995	03:14	Ryby
od	21.03.1995	03:14	do	20.04.1995	15:21	Baran
od	20.04.1995	15:21	do	21.05.1995	14:34	Byk
od	21.05.1995	14:34	do	21.06.1995	22:34	Bliźnięta
od	21.06.1995	22:34	do	23.07.1995	09:29	Rak
od	23.07.1995	09:29	do	23.08.1995	16:34	Lew
od	23.08.1995	16:34	do	23.09.1995	14:12	Panna
od	23.09.1995	14:12	do	23.10.1995	22:31	Waga
od	23.10.1995	22:31	do	22.11.1995	20:01	Skorpion
od	22.11.1995	20:01	do	22.12.1995	09:16	Strzelec
od	22.12.1995	09:16	do	20.01.1996	19:52	Koziorożec
od	20.01.1996	19:52	do	19.02.1996	10:00	Wodnik
od	19.02.1996	10:00	do	20.03.1996	09:03	Ryby
od	20.03.1996	09:03	do	19.04.1996	21:09	Baran
od	19.04.1996	21:09	do	20.05.1996	20:23	Byk
od	20.05.1996	20:23	do	21.06.1996	04:23	Bliźnięta
od	21.06.1996	04:23	do	22.07.1996	15:18	Rak
od	22.07.1996	15:18	do	22.08.1996	22:22	Lew
od	22.08.1996	22:22	do	22.09.1996	20:00	Panna
od	22.09.1996	20:00	do	23.10.1996	05:18	Waga
od	23.10.1996	05:18	do	22.11.1996	01:49	Skorpion
od	22.11.1996	01:49	do	21.12.1996	15:05	Strzelec
od	21.12.1996	15:05	do	20.01.1997	01:42	Koziorożec
od	20.01.1997	01:42	do	18.02.1997	15:51	Wodnik
od	18.02.1997	15:51	do	20.03.1997	14:54	Ryby
od	20.03.1997	14:54	do	20.04.1997	03:02	Baran
od	20.04.1997	03:02	do	21.05.1997	02:17	Byk
od	21.05.1997	02:17	do	21.06.1997	10:19	Bliźnięta
od	21.06.1997	10:19	do	22.07.1997	21:15	Rak
od	22.07.1997	21:15	do	23.08.1997	04:19	Lew
od	23.08.1997	04:19	do	23.09.1997	01:55	Panna
od	23.09.1997	01:55	do	23.10.1997	11:14	Waga
od	23.10.1997	11:14	do	22.11.1997	07:47	Skorpion
od	22.11.1997	07:47	do	21.12.1997	21:07	Strzelec
od	21.12.1997	21:07	do	20.01.1998	07:46	Koziorożec
od	20.01.1998	07:46	do	18.02.1998	21:54	Wodnik
od	18.02.1998	21:54	do	20.03.1998	20:54	Ryby
od	20.03.1998	20:54	do	20.04.1998	08:56	Baran
od	20.04.1998	08:56	do	21.05.1998	08:05	Byk
od	21.05.1998	08:05	do	21.06.1998	16:02	Bliźnięta
od	21.06.1998	16:02	do	23.07.1998	02:55	Rak
od	23.07.1998	02:55	do	23.08.1998	09:58	Lew
od	23.08.1998	09:58	do	23.09.1998	07:37	Panna
od	23.09.1998	07:37	do	23.10.1998	16:58	Waga
od	23.10.1998	16:58	do	22.11.1998	13:34	Skorpion
od	22.11.1998	13:34	do	22.12.1998	02:56	Strzelec
od	22.12.1998	02:56	do	20.01.1999	13:37	Koziorożec
od	20.01.1999	13:37	do	19.02.1999	03:46	Wodnik
od	19.02.1999	03:46	do	21.03.1999	02:45	Ryby
od	21.03.1999	02:45	do	20.04.1999	14:45	Baran
od	20.04.1999	14:45	do	21.05.1999	13:52	Byk
od	21.05.1999	13:52	do	21.06.1999	21:49	Bliźnięta
od	21.06.1999	21:49	do	23.07.1999	08:44	Rak
od	23.07.1999	08:44	do	23.08.1999	15:51	Lew
od	23.08.1999	15:51	do	23.09.1999	13:31	Panna
od	23.09.1999	13:31	do	23.10.1999	22:52	Waga
od	23.10.1999	22:52	do	22.11.1999	19:24	Skorpion
od	22.11.1999	19:24	do	22.12.1999	08:43	Strzelec
od	22.12.1999	08:43	do	20.01.2000	19:23	Koziorożec
od	20.01.2000	19:23	do	19.02.2000	09:33	Wodnik
od	19.02.2000	09:33	do	20.03.2000	08:35	Ryby
od	20.03.2000	08:35	do	19.04.2000	20:39	Baran
od	19.04.2000	20:39	do	20.05.2000	19:49	Byk
od	20.05.2000	19:49	do	21.06.2000	03:47	Bliźnięta
od	21.06.2000	03:47	do	22.07.2000	14:42	Rak
od	22.07.2000	14:42	do	22.08.2000	21:48	Lew
od	22.08.2000	21:48	do	22.09.2000	19:27	Panna
od	22.09.2000	19:27	do	23.10.2000	04:47	Waga
od	23.10.2000	04:47	do	22.11.2000	01:19	Skorpion
od	22.11.2000	01:19	do	21.12.2000	14:37	Strzelec
od	21.12.2000	14:37	do	20.01.2001	01:16	Koziorożec
od	20.01.2001	01:16	do	18.02.2001	15:27	Wodnik
od	18.02.2001	15:27	do	20.03.2001	14:30	Ryby
od	20.03.2001	14:30	do	20.04.2001	02:35	Baran
od	20.04.2001	02:35	do	21.05.2001	01:44	Byk
od	21.05.2001	01:44	do	21.06.2001	09:37	Bliźnięta
od	21.06.2001	09:37	do	22.07.2001	20:26	Rak
od	22.07.2001	20:26	do	23.08.2001	03:27	Lew
od	23.08.2001	03:27	do	23.09.2001	01:04	Panna
od	23.09.2001	01:04	do	23.10.2001	10:25	Waga
od	23.10.2001	10:25	do	22.11.2001	07:00	Skorpion
od	22.11.2001	07:00	do	21.12.2001	20:21	Strzelec
od	21.12.2001	20:21	do	20.01.2002	07:02	Koziorożec
od	20.01.2002	07:02	do	18.02.2002	21:13	Wodnik
od	18.02.2002	21:13	do	20.03.2002	20:16	Ryby
od	20.03.2002	20:16	do	20.04.2002	08:20	Baran
od	20.04.2002	08:20	do	21.05.2002	07:29	Byk
od	21.05.2002	07:29	do	21.06.2002	15:24	Bliźnięta
od	21.06.2002	15:24	do	23.07.2002	02:14	Rak
od	23.07.2002	02:14	do	23.08.2002	09:16	Lew
od	23.08.2002	09:16	do	23.09.2002	06:55	Panna
od	23.09.2002	06:55	do	23.10.2002	16:17	Waga
od	23.10.2002	16:17	do	22.11.2002	12:53	Skorpion
od	22.11.2002	12:53	do	22.12.2002	02:14	Strzelec
od	22.12.2002	02:14	do	20.01.2003	12:52	Koziorożec
od	20.01.2003	12:52	do	19.02.2003	03:00	Wodnik
od	19.02.2003	03:00	do	21.03.2003	01:59	Ryby
od	21.03.2003	01:59	do	20.04.2003	14:02	Baran
od	20.04.2003	14:02	do	21.05.2003	13:12	Byk
od	21.05.2003	13:12	do	21.06.2003	21:10	Bliźnięta
od	21.06.2003	21:10	do	23.07.2003	08:04	Rak
od	23.07.2003	08:04	do	23.08.2003	15:08	Lew
od	23.08.2003	15:08	do	23.09.2003	12:46	Panna
od	23.09.2003	12:46	do	23.10.2003	22:08	Waga
od	23.10.2003	22:08	do	22.11.2003	18:43	Skorpion
od	22.11.2003	18:43	do	22.12.2003	08:03	Strzelec
od	22.12.2003	08:03	do	20.01.2004	18:42	Koziorożec
od	20.01.2004	18:42	do	19.02.2004	08:49	Wodnik
od	19.02.2004	08:49	do	20.03.2004	07:48	Ryby
od	20.03.2004	07:48	do	19.04.2004	19:50	Baran
od	19.04.2004	19:50	do	20.05.2004	18:59	Byk
od	20.05.2004	18:59	do	21.06.2004	02:56	Bliźnięta
od	21.06.2004	02:56	do	22.07.2004	13:50	Rak
od	22.07.2004	13:50	do	22.08.2004	20:53	Lew
od	22.08.2004	20:53	do	22.09.2004	18:29	Panna
od	22.09.2004	18:29	do	23.10.2004	03:48	Waga
od	23.10.2004	03:48	do	22.11.2004	00:21	Skorpion
od	22.11.2004	00:21	do	21.12.2004	13:41	Strzelec
od	21.12.2004	13:41	do	20.01.2005	00:21	Koziorożec
od	20.01.2005	00:21	do	18.02.2005	14:31	Wodnik
od	18.02.2005	14:31	do	20.03.2005	13:33	Ryby
od	20.03.2005	13:33	do	20.04.2005	01:37	Baran
od	20.04.2005	01:37	do	21.05.2005	00:47	Byk
od	21.05.2005	00:47	do	21.06.2005	08:46	Bliźnięta
od	21.06.2005	08:46	do	22.07.2005	19:40	Rak
od	22.07.2005	19:40	do	23.08.2005	02:45	Lew
od	23.08.2005	02:45	do	23.09.2005	00:23	Panna
od	23.09.2005	00:23	do	23.10.2005	09:42	Waga
od	23.10.2005	09:42	do	22.11.2005	06:14	Skorpion
od	22.11.2005	06:14	do	21.12.2005	19:34	Strzelec
od	21.12.2005	19:34	do	20.01.2006	06:15	Koziorożec
od	20.01.2006	06:15	do	18.02.2006	20:25	Wodnik
od	18.02.2006	20:25	do	20.03.2006	19:25	Ryby
od	20.03.2006	19:25	do	20.04.2006	07:26	Baran
od	20.04.2006	07:26	do	21.05.2006	06:31	Byk
od	21.05.2006	06:31	do	21.06.2006	14:25	Bliźnięta
od	21.06.2006	14:25	do	23.07.2006	01:17	Rak
od	23.07.2006	01:17	do	23.08.2006	08:22	Lew
od	23.08.2006	08:22	do	23.09.2006	06:03	Panna
od	23.09.2006	06:03	do	23.10.2006	15:26	Waga
od	23.10.2006	15:26	do	22.11.2006	12:01	Skorpion
od	22.11.2006	12:01	do	22.12.2006	01:22	Strzelec
od	22.12.2006	01:22	do	20.01.2007	12:00	Koziorożec
od	20.01.2007	12:00	do	19.02.2007	02:08	Wodnik
od	19.02.2007	02:08	do	21.03.2007	01:07	Ryby
od	21.03.2007	01:07	do	20.04.2007	13:07	Baran
od	20.04.2007	13:07	do	21.05.2007	12:11	Byk
od	21.05.2007	12:11	do	21.06.2007	20:06	Bliźnięta
od	21.06.2007	20:06	do	23.07.2007	07:00	Rak
od	23.07.2007	07:00	do	23.08.2007	14:07	Lew
od	23.08.2007	14:07	do	23.09.2007	11:51	Panna
od	23.09.2007	11:51	do	23.10.2007	21:15	Waga
od	23.10.2007	21:15	do	22.11.2007	17:49	Skorpion
od	22.11.2007	17:49	do	22.12.2007	07:07	Strzelec
od	22.12.2007	07:07	do	20.01.2008	17:43	Koziorożec
od	20.01.2008	17:43	do	19.02.2008	07:49	Wodnik
od	19.02.2008	07:49	do	20.03.2008	06:48	Ryby
od	20.03.2008	06:48	do	19.04.2008	18:51	Baran
od	19.04.2008	18:51	do	20.05.2008	18:00	Byk
od	20.05.2008	18:00	do	21.06.2008	01:59	Bliźnięta
od	21.06.2008	01:59	do	22.07.2008	12:54	Rak
od	22.07.2008	12:54	do	22.08.2008	20:02	Lew
od	22.08.2008	20:02	do	22.09.2008	17:44	Panna
od	22.09.2008	17:44	do	23.10.2008	03:08	Waga
od	23.10.2008	03:08	do	21.11.2008	23:44	Skorpion
od	21.11.2008	23:44	do	21.12.2008	13:03	Strzelec
od	21.12.2008	13:03	do	19.01.2009	23:40	Koziorożec
od	19.01.2009	23:40	do	18.02.2009	13:46	Wodnik
od	18.02.2009	13:46	do	20.03.2009	12:43	Ryby
od	20.03.2009	12:43	do	20.04.2009	00:44	Baran
od	20.04.2009	00:44	do	20.05.2009	23:51	Byk
od	20.05.2009	23:51	do	21.06.2009	07:45	Bliźnięta
od	21.06.2009	07:45	do	22.07.2009	18:35	Rak
od	22.07.2009	18:35	do	23.08.2009	01:38	Lew
od	23.08.2009	01:38	do	22.09.2009	23:18	Panna
od	22.09.2009	23:18	do	23.10.2009	08:43	Waga
od	23.10.2009	08:43	do	22.11.2009	05:22	Skorpion
od	22.11.2009	05:22	do	21.12.2009	18:46	Strzelec
od	21.12.2009	18:46	do	20.01.2010	05:27	Koziorożec
od	20.01.2010	05:27	do	18.02.2010	19:35	Wodnik
od	18.02.2010	19:35	do	20.03.2010	18:32	Ryby
od	20.03.2010	18:32	do	20.04.2010	06:29	Baran
od	20.04.2010	06:29	do	21.05.2010	05:33	Byk
od	21.05.2010	05:33	do	21.06.2010	13:28	Bliźnięta
od	21.06.2010	13:28	do	23.07.2010	00:21	Rak
od	23.07.2010	00:21	do	23.08.2010	07:26	Lew
od	23.08.2010	07:26	do	23.09.2010	05:09	Panna
od	23.09.2010	05:09	do	23.10.2010	14:35	Waga
od	23.10.2010	14:35	do	22.11.2010	11:14	Skorpion
od	22.11.2010	11:14	do	22.12.2010	00:38	Strzelec
od	22.12.2010	00:38	do	20.01.2011	11:18	Koziorożec
od	20.01.2011	11:18	do	19.02.2011	01:25	Wodnik
od	19.02.2011	01:25	do	21.03.2011	00:20	Ryby
od	21.03.2011	00:20	do	20.04.2011	12:17	Baran
od	20.04.2011	12:17	do	21.05.2011	11:21	Byk
od	21.05.2011	11:21	do	21.06.2011	19:16	Bliźnięta
od	21.06.2011	19:16	do	23.07.2011	06:11	Rak
od	23.07.2011	06:11	do	23.08.2011	13:20	Lew
od	23.08.2011	13:20	do	23.09.2011	11:04	Panna
od	23.09.2011	11:04	do	23.10.2011	20:30	Waga
od	23.10.2011	20:30	do	22.11.2011	17:07	Skorpion
od	22.11.2011	17:07	do	22.12.2011	06:30	Strzelec
od	22.12.2011	06:30	do	20.01.2012	17:09	Koziorożec
od	20.01.2012	17:09	do	19.02.2012	07:17	Wodnik
od	19.02.2012	07:17	do	20.03.2012	06:14	Ryby
od	20.03.2012	06:14	do	19.04.2012	18:12	Baran
od	19.04.2012	18:12	do	20.05.2012	17:15	Byk
od	20.05.2012	17:15	do	21.06.2012	01:08	Bliźnięta
od	21.06.2012	01:08	do	22.07.2012	12:00	Rak
od	22.07.2012	12:00	do	22.08.2012	19:06	Lew
od	22.08.2012	19:06	do	22.09.2012	16:48	Panna
od	22.09.2012	16:48	do	23.10.2012	02:13	Waga
od	23.10.2012	02:13	do	21.11.2012	22:50	Skorpion
od	21.11.2012	22:50	do	21.12.2012	12:11	Strzelec
od	21.12.2012	12:11	do	19.01.2013	22:51	Koziorożec
od	19.01.2013	22:51	do	18.02.2013	13:01	Wodnik
od	18.02.2013	13:01	do	20.03.2013	12:01	Ryby
od	20.03.2013	12:01	do	20.04.2013	00:03	Baran
od	20.04.2013	00:03	do	20.05.2013	23:09	Byk
od	20.05.2013	23:09	do	21.06.2013	07:03	Bliźnięta
od	21.06.2013	07:03	do	22.07.2013	17:55	Rak
od	22.07.2013	17:55	do	23.08.2013	01:01	Lew
od	23.08.2013	01:01	do	22.09.2013	22:44	Panna
od	22.09.2013	22:44	do	23.10.2013	08:09	Waga
od	23.10.2013	08:09	do	22.11.2013	04:48	Skorpion
od	22.11.2013	04:48	do	21.12.2013	18:10	Strzelec
od	21.12.2013	18:10	do	20.01.2014	04:51	Koziorożec
od	20.01.2014	04:51	do	18.02.2014	18:59	Wodnik
od	18.02.2014	18:59	do	20.03.2014	17:57	Ryby
od	20.03.2014	17:57	do	20.04.2014	05:55	Baran
od	20.04.2014	05:55	do	21.05.2014	04:59	Byk
od	21.05.2014	04:59	do	21.06.2014	12:51	Bliźnięta
od	21.06.2014	12:51	do	22.07.2014	23:41	Rak
od	22.07.2014	23:41	do	23.08.2014	06:45	Lew
od	23.08.2014	06:45	do	23.09.2014	04:29	Panna
od	23.09.2014	04:29	do	23.10.2014	13:57	Waga
od	23.10.2014	13:57	do	22.11.2014	10:38	Skorpion
od	22.11.2014	10:38	do	22.12.2014	00:02	Strzelec
od	22.12.2014	00:02	do	20.01.2015	10:43	Koziorożec
od	20.01.2015	10:43	do	19.02.2015	00:49	Wodnik
od	19.02.2015	00:49	do	20.03.2015	23:45	Ryby
od	20.03.2015	23:45	do	20.04.2015	11:41	Baran
od	20.04.2015	11:41	do	21.05.2015	10:44	Byk
od	21.05.2015	10:44	do	21.06.2015	18:37	Bliźnięta
od	21.06.2015	18:37	do	23.07.2015	05:30	Rak
od	23.07.2015	05:30	do	23.08.2015	12:37	Lew
od	23.08.2015	12:37	do	23.09.2015	10:20	Panna
od	23.09.2015	10:20	do	23.10.2015	19:46	Waga
od	23.10.2015	19:46	do	22.11.2015	16:25	Skorpion
od	22.11.2015	16:25	do	22.12.2015	05:47	Strzelec
od	22.12.2015	05:47	do	20.01.2016	16:27	Koziorożec
od	20.01.2016	16:27	do	19.02.2016	06:33	Wodnik
od	19.02.2016	06:33	do	20.03.2016	05:30	Ryby
od	20.03.2016	05:30	do	19.04.2016	17:29	Baran
od	19.04.2016	17:29	do	20.05.2016	16:36	Byk
od	20.05.2016	16:36	do	21.06.2016	00:34	Bliźnięta
od	21.06.2016	00:34	do	22.07.2016	11:30	Rak
od	22.07.2016	11:30	do	22.08.2016	18:38	Lew
od	22.08.2016	18:38	do	22.09.2016	16:21	Panna
od	22.09.2016	16:21	do	23.10.2016	01:45	Waga
od	23.10.2016	01:45	do	21.11.2016	22:22	Skorpion
od	21.11.2016	22:22	do	21.12.2016	11:44	Strzelec
od	21.12.2016	11:44	do	19.01.2017	22:23	Koziorożec
od	19.01.2017	22:23	do	18.02.2017	12:31	Wodnik
od	18.02.2017	12:31	do	20.03.2017	11:28	Ryby
od	20.03.2017	11:28	do	19.04.2017	23:26	Baran
od	19.04.2017	23:26	do	20.05.2017	22:30	Byk
od	20.05.2017	22:30	do	21.06.2017	06:24	Bliźnięta
od	21.06.2017	06:24	do	22.07.2017	17:15	Rak
od	22.07.2017	17:15	do	23.08.2017	00:20	Lew
od	23.08.2017	00:20	do	22.09.2017	22:01	Panna
od	22.09.2017	22:01	do	23.10.2017	07:26	Waga
od	23.10.2017	07:26	do	22.11.2017	04:04	Skorpion
od	22.11.2017	04:04	do	21.12.2017	17:27	Strzelec
od	21.12.2017	17:27	do	20.01.2018	04:08	Koziorożec
od	20.01.2018	04:08	do	18.02.2018	18:17	Wodnik
od	18.02.2018	18:17	do	20.03.2018	17:15	Ryby
od	20.03.2018	17:15	do	20.04.2018	05:12	Baran
od	20.04.2018	05:12	do	21.05.2018	04:14	Byk
od	21.05.2018	04:14	do	21.06.2018	12:07	Bliźnięta
od	21.06.2018	12:07	do	22.07.2018	23:00	Rak
od	22.07.2018	23:00	do	23.08.2018	06:08	Lew
od	23.08.2018	06:08	do	23.09.2018	03:53	Panna
od	23.09.2018	03:53	do	23.10.2018	13:22	Waga
od	23.10.2018	13:22	do	22.11.2018	10:01	Skorpion
od	22.11.2018	10:01	do	21.12.2018	23:22	Strzelec
od	21.12.2018	23:22	do	20.01.2019	09:59	Koziorożec
od	20.01.2019	09:59	do	19.02.2019	00:03	Wodnik
od	19.02.2019	00:03	do	20.03.2019	22:58	Ryby
od	20.03.2019	22:58	do	20.04.2019	10:55	Baran
od	20.04.2019	10:55	do	21.05.2019	09:58	Byk
od	21.05.2019	09:58	do	21.06.2019	17:54	Bliźnięta
od	21.06.2019	17:54	do	23.07.2019	04:50	Rak
od	23.07.2019	04:50	do	23.08.2019	12:01	Lew
od	23.08.2019	12:01	do	23.09.2019	09:50	Panna
od	23.09.2019	09:50	do	23.10.2019	19:19	Waga
od	23.10.2019	19:19	do	22.11.2019	15:58	Skorpion
od	22.11.2019	15:58	do	22.12.2019	05:19	Strzelec
od	22.12.2019	05:19	do	20.01.2020	15:54	Koziorożec
od	20.01.2020	15:54	do	19.02.2020	05:56	Wodnik
od	19.02.2020	05:56	do	20.03.2020	04:49	Ryby
od	20.03.2020	04:49	do	19.04.2020	16:45	Baran
od	19.04.2020	16:45	do	20.05.2020	15:49	Byk
od	20.05.2020	15:49	do	20.06.2020	23:43	Bliźnięta
od	20.06.2020	23:43	do	22.07.2020	10:36	Rak
od	22.07.2020	10:36	do	22.08.2020	17:44	Lew
od	22.08.2020	17:44	do	22.09.2020	15:30	Panna
od	22.09.2020	15:30	do	23.10.2020	00:59	Waga
od	23.10.2020	00:59	do	21.11.2020	21:39	Skorpion
od	21.11.2020	21:39	do	21.12.2020	11:02	Strzelec

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.