Horoskop Jana Pawła II

Pisząc o politykach w XX wieku trudno nie wspomnieć o papieżu Janie Pawle II, który wszak nie zajmuje się polityką w dosłownym tego słowa znaczeniu, niemniej jest przecież głową państwa watykańskiego. Działalność papieska koncentruje się na sferze moralno-etycznej, jednak stanowisko zajmowane przez papieża wobec podstawowych problemów współczesności ma także wymowę polityczną, pociąga bowiem za sobą polityczne konsekwencje. Nie ma już dziś żadnych wątpliwości, że papież Jan Paweł II w dużej mierze przyczynił się do obalenia komunizmu w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.