Astrologia – wykład 7. Reguły interpretacyjne – ciąg dalszy.

31. Każda planeta usytuowana w danym domu stanowi jego część w interpretacji.

32. Każda planeta usytuowana 5° przed szczytem jakiegoś domu stanowi część domu, w którym się znalazła oraz następnego, na którego szczycie się znalazła. Czyli należy do interpretacji w obu domach.

33. Każda dziedzina interpretacji powinna być rozważona w swym porządku hierarchicznym, czyli:

– dom, który reprezentuje daną dziedzinę;

– znak, który uzupełnia sygnifikację;

– planety, które animują i dają niuanse tej sygnifikacji i przynoszą ostateczny jej temat;

Powstaje w ten sposób pewien zbiorczy, ale detaliczny obraz danej dziedziny.

Jeżeli kilka planet znajduje się w danym domu, ich zbiorcza sygnifikacja oznaczona jest przez dom, w którym się znajdują. Ważność roli planet może być określona w następującym porządku:

– najważniejszy jest władca domu, jeżeli znajduje się w danym domu;

– władca znaku grupującego planety;

– planeta położona najbliżej szczytu domu

– planeta najsilniejsza przez swa naturę (analogiczną do danego domu);

– planeta wywyższona (w egzaltacji);

– planeta mająca jakąś analogię z danym domem;

W tym porządku zawsze można ustalić, która planeta jest najważniejsza.

35.Planeta w złym aspekcie do swego dyspozytora daje efekt szczególnie złoczynny. Odwrotnie, jeżeli chodzi o planetę w dobrym aspekcie swego dyspozytora. Daje ona efekt szczególnie dobroczynny.

36. Planeta w dobrym aspekcie planety znajdującej się w recepcji mutualnej produkuje efekt szczególnie szczęśliwy. Planeta w złym aspekcie planety w recepcji mutualnej produkuje efekty również beneficzne, nawet kwadratura i opozycja wtedy nie są złe ale niedoskonałe, albo takie, z których długo nie można skorzystać z jakichś powodów. Może być i tak, że zły aspekt trzeciej planety do tych dwóch łatwo skasuje efekt beneficzny. Jest to sytuacja nietrwała.

37. W temacie radykalnym stosuje się w praktyce orb ośmiostopniową i trzystopniową dla małych aspektów. W dyrekcjach natomiast – jeden stopień. W pozostałych dyrekcjach, np. sekundarycznych, aspekt musi być dokładny.

38. Dla stwierdzenia związku pomiędzy osobami w danym temacie należy zwrócić uwagę na aspekt zły lub dobry. Np. jeżeli sygnifikatorem danej osoby, przez wschodzący znak Lwa jest Słońce, to kwadratura Saturna do tego Słońca będzie sygnalizować złe związki z ojcem (już sama w sobie). Jeżeli do tego dołączy się Uran władający 7 domem – to będą to złe stosunki małżeńskie, itd. Dobre aspekty w tym wypadku oznaczają dobre stosunki wzajemne.

39. Sąd o naturze danego wydarzenia, wydedukowany z konfiguracji planetarnej radykalnej i z dyrekcji nie może być określony definitywnie, o ile nie jest trzykrotnie potwierdzony. Czyli, przede wszystkim musi być sygnifikacja w horoskopie urodzeniowym, a później jakąś metodą, czy w progresie, czy w dyrekcjach symbolicznych, czy w solariuszu znajdujemy analogiczny aspekt – dopiero wtedy można coś stwierdzić na pewno. Pojedyncza sygnifikacja nie powinna być w ogóle brana pod uwagę – prowadzi do błędu.

40. Epoka wydarzenia zapowiadanego w temacie radykalnym jest odnajdywana przez dyrekcję symboliczną analogiczną do pozycji radykalnej. Np. wydarzenie wyznaczone przez Saturna w kwadraturze Marsa w temacie radykalnym zajdzie wtedy, gdy w dyrekcji symbolicznej Saturn dojdzie do półkwadratury Marsa (nie do półsekstylu, czy sekstylu).

41. Efekt aspektu sygnalizowanego przez temat radykalny zajdzie wtedy, gdy aspekt stanie się ścisły. Efekt ten może zajść w nowych warunkach i w dalszym czasie, gdy powstanie aspekt analogiczny. Np. Neptun w opozycji Saturna odległy jest od ścisłej opozycji o 7°. Znaczy to, że w 7 roku życia zajdą efekty tej opozycji, a następnie gdy Neptun dojdzie do 135° czyli w 52 roku życia. Także i wtedy, gdy Saturn będzie 135° od Neptuna. A więc trzy razy w życiu może go coś takiego rąbnąć. Oczywiście bada się wtedy i te nowe okoliczności, bo Neptun i Saturn zmieniły położenie i to może zupełnie inaczej zabarwiać całe wydarzenie, ale efekt będzie tak samo maleficzny.

42. Aspekt beneficzny w temacie radykalnym zachowuje wszystkie swe prerogatywy w dyrekcjach, nawet jeśli potem dochodzi w dyrekcjach do złego aspektu. To samo jest z solariuszami, progresem i tranzytami. Jeżeli mamy Słońce w trygonie Saturna, to żaden, nawet najgorszy aspekt Saturna do Słońca nie zamieni tego trygonu w zły. I opozycji Saturna do Słońca nie należy traktować maleficznie. Zachodzący w dyrekcji symbolicznej zły aspekt, animuje i kondensuje korzystne wibracje konfiguracji radykalnej. Co najwyżej jakieś nieprzyjemne czy niekorzystne warunki dołączają do korzystnego obrazu. Np. Wenus w trygonie Marsa w temacie radykalnym. Jeżeli przez dyrekcje Wenus dojdzie do opozycji Marsa nie należy jej interpretować złoczynnie, ale raczej według dobroczynnych właściwości trygonu. Potem należy poszukać, jak owo nowe położenie Wenus psuje te korzystne warunki i w czym przeszkadza.

43. Analogicznie jest w wypadku aspektu maleficznego w temacie radykalnym. Np. Saturn w opozycji Marsa. W dyrekcji Mars dochodzi do trygonu Saturna ale należy to interpretować wg znaczenia opozycji. Potem trzeba zbadać, czy nowe położenie Marsa nie wnosi jakiegoś korzystnego warunku, który mógłby być wykorzystany dla zwalczenia złego wpływu tej opozycji.

44. Aspekt beneficzny, czy maleficzny, powstający przez dyrekcje miedzy planetami, które nie maja aspektu w temacie radykalnym, realizuje tylko mało ważne efekty. Właściwie powinien być pomijany. Uważać jednak należy, na aspekt do dyspozytora, bo np. Saturn może nie mieć aspektów Marsa, ale znajdując się w Baranie, jest przez niego rządzony i dlatego doszedłszy do jakiegokolwiek aspektu Marsa działa bardzo silnie. Dotyczy to również planet w recepcji mutualnej, nawet jeżeli nie ma między nimi aspektów. Np.: brak aspektu miedzy Słońcem a Marsem, ale Słońce jest w Baranie a Mars w Lwie i to wystarczy, żeby one na siebie bardzo silnie działały. Dyrekcje między tymi planetami, są szczególnie silne.

45. Aspekt dobroczynny lub złoczynny produkuje nie tylko wydarzenia w życiu posiadacza horoskopu, ale również w życiu otoczenia, rodziny, itd. Można to wydedukować, posługując się regułą domów derywacyjnych. Np. Saturn w opozycji Marsa w 2 i 8 domu, tematu radykalnego, nie tylko sprowadza poważne trudności finansowe, zapowiada w życiu właściciela horoskopu przedwczesną śmierć współmałżonka, ale również jest sygnifikatorem całego szeregu wypadków i nieszczęść dla kolejnych pokoleń rodziny, ciotek, wujków, znajomych, wrogów itd.

46.  Data wydarzeń zapowiadanych przez dyrekcje, metodą domów derywacyjnych, jest ustalana wg wieku właściciela horoskopu. Np. śmierć matki jest określana nie wg jej wieku, ale przez wiek właściciela horoskopu.

47. Dom i znak zajęty przez malefika, oznacza nie tylko organ, czy część ciała atakowaną przez chorobę, wyznacza też dokładny punkt w ciele. Początek znaku oznacza górną część, środek – część centralną organu, a ostatnie stopnie dolną, czasami tylną część, zależy jak ten organ jest zbudowany. Domy i znaki  parzyste oznaczają prawą stronę u mężczyzn, a lewą u kobiet. Domy i znaki nieparzyste oznaczają lewą stronę u mężczyzn, a prawą u kobiet. To już jest zjawisko radiestezyjne.

48. Merkury oznacza lekarza i środki farmakologiczne stosowane w chorobie. Stąd z położenia Merkurego można wydedukować wartość i dokładność diagnozy lekarza, skuteczność stosowanej terapii i leków. Uran oznacza natomiast chirurga i skuteczność operacji. Trudności diagnostyczne najczęściej powoduje Neptun oraz Pluto. Z tym, że Neptun jest zwalczany homeopatycznie dość łatwo, natomiast Pluto – nie.

49. Studium nad tematem radykalnym, musi być przeprowadzone dosyć rygorystycznie, zanim przystąpi się do wyliczania dyrekcji, solariuszy itp. Studium przeszłości powinno być zrobione bardzo skrupulatnie, zanim oceni się teraźniejszość i zacznie robić prognozę. W zasadzie należałoby bardzo dokładnie przyzwyczajać umysł , do poznawania sygnifikacji planetarnych. Dlatego najłatwiej to osiągnąć studiując horoskop, ze względu na weryfikowalną przeszłość.

50. Astrologia racjonalna, w przeciwieństwie do astrologii irracjonalnej, ezoterycznej, czy humanistycznej, jest nauką logiczną i precyzyjną. Dla pewności i jasności sądu i dla praktyki, nie należy zaciemniać jej okultyzmem i innymi nieweryfikowalnymi praktykami, przynajmniej na początku.

51.Jest bardzo pouczające zbadać dobrze jeden temat zgodnie z regułami. Prowadzi to do lepszych rezultatów niż zrobienie stu horoskopów powierzchownie i niezgodnie z regułami. Subtelność i dokładność sądu najlepiej wyrobić sobie przy studiowaniu wypadków raczej typowych, a nie rzadkich i wyjątkowych. Każdy temat jest interesujący, gdyż odzwierciedla życie. Jeżeli przyzwyczaić się do interpretacji dowolnych tematów, łatwo jest później odróżnić przypadki typowe od nietypowych.

52. Na początku studiów astrologicznych najlepiej trzymać się rygorystycznie reguł i metody podanej na końcu naszych rozważań.

53. Zawsze trzeba mieć na uwadze znaczenie symbolu, litery pisma astrologicznego. Trzeba dobrze rozumieć symbole znaków i planet.

54. Dla osądzenia jakiejś dziedziny przez dyrekcje trzeba poruszyć tylko sygnifikatorami tej dziedziny. Np. żeby odszukać przez dyrekcje rok śmierci ojca należy ruszyć dyrekcyjnie władcę domu 8 w stosunku do 4, który jest ascendentem ojca. Czyli chodzi nam o władcę domu 11 tematu radykalnego, który sygnifikuje śmierć ojca (należy poruszyć szczyt tego domu oraz planety, które się w nim ewentualnie znalazły).

55. Każda z osób rodzeństwa młodszego jest oznaczona przez dom 3, potem przez trzeci w stosunku do trzeciego, czyli 5,7 itd.

56. Rodzeństwo starsze jest oznaczane przez dom 11, 9, 7 itd.

57. Każde kolejne dziecko posiadacza horoskopu, nawet to, które jest poronione czy spędzone, jest wyznaczane przez dom 5, 7, 9 itd.

58. Każda osoba małżonka, czy małżonki jest wyznaczona przez dom 7, następna przez 9, 11 itd. dla kolejnych małżeństw. Chodzi tu o sprawę zawarcia kontraktu prawnego – to uważamy za małżeństwo. Życie “na kocią łapę” traktujemy jak wolny związek.

59. Poszukiwanie wpływu gwiazd stałych nie powinno być przedsiębrane zanim się – bardzo dokładnie i skrupulatnie – nie przestudiuje kombinacji domów, planet, znaków i aspektów. To samo dotyczy takich rzeczy jak dekanaty, punkty szczęścia, czy inne wrażliwe punkty horoskopu, czy np. zwykłych czułych stopni Zodiaku jak: 14° Byka – to dyfteryt, 22° Ryb – szaleństwo, 6° Lwa – ślepota itd. Ale w interpretacji jest to tylko “kropką nad i”. Powinno być to wyinterpretowane normalnie, a takie punkty są jedynie czwartym, upewniającym czynnikiem.

60. Aby zreasumować w/w wywody, technika interpretacji wymaga:

1. Głębokiej znajomości trzech podstawowych elementów interpretacji;

2. Znajomości sygnifikacji dwóch głównych zasad;

3. Określenia zasadniczych sygnifikatorów władcy horoskopu (sygnifikatorem władcy horoskopu nazywamy planetę władającą Ascendentem i planety znajdujące się w Ascendencie);

4. Określenia zasadniczych, szczególnie węzłowych, punktów życia;

5. Określenia najbardziej korzystnej i najbardziej niekorzystnej wibracji planetarnej oraz efektów wywołanych przez nią;

6. Dokonania opisu fizycznego, charakteru, temperamentu, inklinacji, zdolności, ogólnych i szczegółowych (okresowych) dyspozycji;

7. Oceny zdrowia, określenia hylega, anarety, aphety itd., witalności, tendencji chorobowych, długości życia, przyczyny śmierci (naturalne, czy gwałtowne), ryzyka wypadków i operacji;

8. Oceny finansów, stopnia, jaki może osiągnąć fortuna, sposobów zarabiania pieniędzy (spadki, spekulacje, inne źródła);

9. Oceny sytuacji życiowej. Ogólne prognostyki na całe życie. Warunki społeczne normalnego życia, możliwość kariery, zwierzchnicy, osoby równe i podporządkowane;

10. Oceny życia uczuciowego: małżeństwo, życie rodzinne, warunki życia rodzinnego;

11. Określenie ilości dzieci, ich charakteru, temperamentu, dyspozycji, zdolności, zdrowia, ich sytuacji życiowej, małżeństwa itd.;

12. Oceny przyjaciół i znajomych, ich charakteru i dyspozycji – tych najważniejszych z kręgu przyjaciół i znajomych;

13. Określenie wrogów jawnych i ukrytych, ich charakteru, dyspozycji, zawodu itd.;

14. Oceny podróży krótkich i dalszych, wodą, lądem i powietrzem;

15. Określenie rodzeństwa, ich dyspozycji, charakteru, rodziny, dzieci itd.;

16. Następnie należy dokładnie zanalizować koniec życia i to kim człowiek będzie na starość. Stosunkowo łatwo jest zobaczyć sens tego życia, jeżeli zobaczy się jego koniec.

Tyle przynajmniej trzeba umieć wydedukować – na początku studiów astrologicznych -z horoskopu.

Symbolika astrologiczna

Mamy obecnie 10 ciał niebieskich: Słońce, Księżyc, Merkury, Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluto oraz 12 znaków Zodiaku – czyli 22 symbole, tyle co liter alfabetu hebrajskiego. Gdy omawialiśmy symbolikę Tarotu powiązaną z planetami posługiwaliśmy się astrologią ezoteryczną. W astrologii racjonalnej te sprawy wyglądają trochę inaczej. Cała historia Zwierzyńca Niebieskiego opowiada dramatyczny przebieg zajścia kosmicznego, życia ludzkiego itd.

Znak Barana symbolizuje wytrysk energii. Jest to erupcja świetlnej energii yang. Jako pierwszy znak Zodiaku symbolizuje przewodnictwo, początek i prapoczątek, a wygięte rogi Barana symbolizują także atak. Czyli to, co typowe dla Barana. Wystarczy to zapamiętać, aby bardzo dobrze rozumieć jak działa znak Barana w różnych kombinacjach, na szczycie jakiegoś domu, lub jakie jest działanie jakiejś planety w Baranie. Kiedy będziemy mieli znak Barana na Ascendencie, będziemy mieć człowieka porywczego, dość szczerego w poczynaniach, skłonnego raczej do ataku niż do bierności, energicznego. Kiedy Baran będzie na szczycie 2 domu, to ten człowiek tak będzie zarabiał. Szybko, porywczo i natychmiast, będzie bardzo pod tym względem agresywny. Na szczycie 3 domu daje to osobowość aktywną intelektualnie, itd.

Znak Byka symbolizuje przewagę elementu księżycowego nad elementem słonecznym. Jest to Księżyc nad Słońcem – tak się często tłumaczy racjonalnie symbol Byka. Chodzi o to, że znak 2 jest żeńskim elementem siły yin. Przewaga elementu wodnego nad yang powoduje powstanie Ziemi. W charakterze ludzkim znak Byka symbolizuje upór, konserwatyzm, pracowitość i te wszystkie cechy woła roboczego. Pewną przyziemność, zamiłowanie do dobrego jedzenia, napady szału przy próbie naruszenia jego własności, posesywność. Nie lubi czerwonego koloru.

Znak Bliźniąt, który niejako rodzi się, przedstawiany jest jako dwoje dzieci i ma symbolizować podwójność oraz ruch powietrza. (Pierwszy znak jest elementem Ognia, drugi – Ziemi, trzeci – Powietrza, czwarty – Wody i te elementy powtarzają się). Byłby to nasz intelekt. Duchem jest Baran, ciałem – Byk, intelektem – Bliźnięta. Dlatego też znak Bliźniąt może symbolizować z jednej strony ruch powietrza, a z drugiej życie społeczne, które jest możliwe przy pomocy komunikacji, słów i gestów. Stąd jest to dziedzina Merkurego. Baran realizuje wszystko siłą, pięścią, Byk – pracą, a Bliźnięta działają intelektualnie.

Znak Raka to fale na jeziorze. Dostrzega się także związek z pozycją embriona w łonie, zarodkiem. Rządzony jest przez Księżyc. Jako czwarty znak symbolizuje macierzyństwo i wszystkie pojęcia z tym związane. Daje dużą wrażliwość psychiczną, tak samo jak każde muśnięcie wiatru marszczy powierzchnię jeziora i porusza różnymi żyjątkami. Właśnie taka jest psychika człowieka. Znak Raka symbolizuje także fale rozchodzące się w przeciwnych kierunkach, a przez to daje kapryśność. Jeżeli dobrze rozumiemy symbol, widzimy jego sposób działania i przemyślimy to sobie, wówczas dość łatwo znaleźć cały szereg atrybutów związanych z człowiekiem, który ma te cechy. Znak Raka, to także coś, co jest niejako tworem intelektu, coś, co znajduje się jakby powyżej normalnego, krytycznego intelektu, czyli intuicja i poczucie humoru.

Znak Lwa może przedstawiać w swojej symbolice ruch ogona tego wielkiego kota. Gdy Lew jest na Ascendencie – będzie to król zwierząt. Przy znakach zwierzęcych dusza animalna bierze górę i człowiek jest skazany na uleganie pewnym instynktom zwierzęcym. Lew jest raczej stworzeniem leniwym, lubiącym pustą chwałę, ma piękną grzywę ale on tylko straszy. Zabija jego mniej wybitna i mniej odznaczająca się małżonka. Lew wschodzący na Ascendencie ryczy autorytetem, ale przyparty do muru okazuje się potulnym kotem. Znak Lwa jest symbolem działań dość pokrętnych.

Jeżeli wyobrazimy sobie życie ludzkie jako pewną krzywą, pełną różnych wpadek, lepszych i gorszych momentów i wyznaczymy (na współrzędnych kartezjańskich) pewien pułap szczęśliwości, jaki człowiek może osiągnąć oraz pewien dół (przez sukces i uczucie szczęśliwości rozumiemy spełnienie marzeń, a najbardziej przeciwstawne jego woli jest cierpienie moralne i fizyczne), to wówczas Lew właśnie ma tendencję do życia, w sposób odpowiedni do jego symbolu graficznego.

Znak Panny jest jednym z najbardziej skomplikowanych znaków w rysunku. Jest to znak Ziemi (wspólny ale pojedynczy), znak zaszeregowania w poczet robotników, podporządkowania, ciężkiej roboty i ciężkich zmartwień. Symbolizuje wieśniaka, pracę na roli. A ponieważ jest to znak 6, ma wiele wspólnego z naszym zdrowiem i rodzajem pracy zawodowej, ciężkiej harówy. Jego symbol graficzny oznacza zwierzę pasące się. I albo jesteśmy jak ta pasza (rosnące zboże) i wówczas przeżywamy wzloty i upadki, albo jesteśmy jak to zwierzę – pasożytem nastawionym na użycie.

Znak Wagi jest to cykloida, powtarzanie pewnego kółka. Przedstawia Słońce wschodzące lub zachodzące nad horyzontem nad morzem. Symbolizuje wahania. Ale znak Wagi to także przeciwstawność znaku Barana. Indywidualna akcja Barana zamienia się w społeczną akcję Wagi. To już nawet nie jest akcja, to jest arbitraż. Waga wszystko dokładnie rozważa, ale też i chwieje się strasznie przy najmniejszym potrąceniu. Charakter staje się czuły na każdą fluktuację, ale bardzo obiektywnie rozsądzający. Przez to, że jest to znak Powietrza (jak wszystkie znaki powietrza nazywany naukowym) i kardynalny daje bardzo silną akcję umysłu. Są to ludzie bardzo inteligentni.

Znaki Powietrza: Bliźnięta, Waga i Wodnik są najczęściej spotykane u ludzi o zainteresowaniach naukowych. Co wcale nie znaczy, że np. Byk nie może być intelektualistą, bowiem tak samo działają domy: 3, 7, 11. Znak Wagi znalazłszy się w MC, gdy wschodzi jednocześnie Strzelec oznacza, że temat małżeństwa, kontraktów społecznych, stosunków z ludźmi, kontraktów prawnych dominuje w życiu tego człowieka. Co nie znaczy, że on przez całe życie traktuje małżeństwo jako najważniejszą sprawę. Przy takich rozważaniach zawsze trzeba jeszcze dołączyć symbolikę planet. Wagą rządzi Wenus, ale także, przez egzaltację, Saturn. A to bardzo zmienia postać rzeczy.

Znak Skorpiona podobny w rysunku do Panny, ale kończący się jadowitym żądłem, symbolizuje korzenie. Tak jak Panna symbolizowała pszenicę, tak Skorpion symbolizuje korzenie tej pszenicy. Znak Skorpiona, jako znak 8 jest parzysty i żeński. Tak samo jak Rak jest znakiem Wody i w związku z tym dotyczy bardziej intuicji, wyższych pięter duszy. W trygonie Wody, na najniższym poziomie – nieświadomości jest Rak, na wyższym – podświadomości – Skorpion, na najwyższym – nadświadomości – Ryby. Znak Skorpiona kojarzy nam się ze śmiercią, rozkładem, wszystkim tym, co kończy akcję socjalną. Waga, to właśnie akcja socjalna człowieka. Ego, to co jest “ja”, to Baran i pierwszy dom. To co jest “ty” w świecie otaczającym – to Waga i 7 dom. Dom ósmy to właśnie koniec tej akcji socjalnej człowieka i zaczyna się życie pozagrobowe. Wynika z tego zainteresowanie Skorpiona okultyzmem, jogą i wszystkimi sprawami związanymi z życiem pozagrobowym. Sama symbolika tego znaku oznacza kontrakcję. W Wadze była akcja, a tu jest jeszcze kontrakcja, bo ruch jest przecież cykliczny, a życie pozagrobowe jest tylko przejściem do świata niewidzialnego. Kontrakcja powoduje ruch powrotny, odrodzenie i regenerację – można wydobyć te cechy z symboliki Skorpiona. Rozkład, po którym zaczyna się regeneracja. Stąd częsty jest ten znak u lekarzy i innych ludzi, którzy determinują losy człowieka. O znaku Skorpiona mówi się, że powoduje wielkie rozterki wewnętrzne, bo zawsze dusza animalna Skorpiona będzie wyłaziła, a jednocześnie wyższe piętro psyche walczy z nią bardzo silnie. Z tej rozterki wewnętrznej rodzi się nowy człowiek, który jest jeszcze w stanie dopomóc innym.

Znak Strzelca, którego symbolem jest strzała wypuszczona z łuku oznacza akcje Strzelca. Akcję gdzieś wysoko, bo gdy Skorpion to śmierć, Strzelec jest wędrówką duszy. Strzelec jest bardzo częsty u kapłanów, ludzi zainteresowanych filozofią, okultyzmem, podróżami kosmicznymi, czy innymi sprawami oderwanymi od praktycznego życia. Strzała może również symbolizować prostolinijność, stąd np. szczerość tego znaku. Strzała albo trafia w cel – i wtedy już w nim zostanie, albo spadnie i próbuje drugi raz. Daje to również rozstrzelenie, a przez Marsa w Strzelcu w 8 domu – rozstrzelanie. Chęć podróżowania, ruchliwość, powstaje przez to, że jest to znak wspólny, a przez to, że 9 – zainteresowanie wyższymi studiami, podróżami zagranicznymi, językami obcymi itd. Może również mieć wiele wspólnego z religią. Pierwsza połowa Strzelca jest ludzka, druga – zwierzęca i dla prawidłowego wnioskowania należy zwrócić uwagę, która jest silniej zaznaczona.

Znak Koziorożca rządzony prze Saturna jest kardynalnym znakiem Ziemi. Bardzo częsty jest u ludzi zajmujących wysokie stanowiska rządowe, mających ambicje i zainteresowania polityczne. A ponieważ w polityce robi się karierę raczej na starość, a Saturn jest planetą starości i erudycji, spotykamy ten znak u profesorów wyższych uczelni, geofizyków, matematyków itd. Tam, gdzie oddziaływuje on na wyższe piętra psychiki, a konfiguracja planet wskazuje na zainteresowania okultystyczne, widać ogromny upór, dużą ambicję i metodyczność działania. Znak Koziorożca jest trudny do zrozumienia dla osoby mieszkającej w Warszawie i mającej niewiele wspólnego z takim zwierzęciem. Koziorożce są zwierzętami mało stadnymi, mieszkają w bardzo wysokich, niedostępnych partiach gór i są niesłychanie płochliwe. Ogromnie odporne, potrafią żyć w potwornych warunkach, przeżyć na lodowcu. Jest to saturnowa wytrzymałość i częstą cechą Koziorożców jest to, że potrafią spać na słomiance lub żyć w trudnych warunkach. Są twardzi, a jednocześnie są samotnikami. Kariera robiona jest nie dla społeczeństwa, a dla siebie. Ciekawość też jest dla siebie. Znak Koziorożca, przez to że jest taką pętlą, daje bardzo zawiłe losy życiowe. Z reguły Koziorożec kończy samobójstwem. Znak ten daje bardzo silny pesymizm. Zwierzę Koziorożec ma obyczaj, że w jakimś momencie odrywa się od stada, nie je, nie pije całymi tygodniami, wspina się na najwyższą górę i skacze w przepaść. Kiedy starożytni to zauważyli, wybrali to zwierzę na symbol znaku. Chodzi tu głównie o ambicję wspinania się. Dla siebie, nie dla poklasku i podziwu. On się wspina na najwyższą górę w okolicy i nic już więcej nie ma do roboty. Na Koziorożcu kończy się możliwość wspinania się człowieka.

Pierwszych 7 znaków, z Wagą włącznie, to życie materialne, tu na Ziemi. Trzy następne – to Astral. Dopiero od Wodnika zaczyna się wyższe piętro obejmujące Wodnika i Ryby.

Znak Wodnika przedstawiający dwie rozchodzące się fale jest stałym elementem powietrza. Jego symbolem graficznym są w rzeczywistości dwa węże: jeden czarny, drugi biały, podążające w przeciwnych kierunkach. Jest to walka dwóch przeciwnych natur w człowieku i dwóch sił rozkładających życie materialne. Tej siły, która przychodzi i tej, która odchodzi. W momencie dezintegracji ciała dusza odchodzi do nieba – biały wąż, a ciało wraca do ziemi – czarny wąż. Wodnik symbolizuje rozłąkę świata duchowego ze światem materialnym. Jest prawdziwym końcem Zodiaku, a pierwsze połączenie następuje w Rybach. Ryby są prapoczątkiem Zodiaku, a widzialnym początkiem jest Baran.. Wodnik rządzony jest przez Urana, nowoczesną planetę, symbolizującą współczesną technikę, rewolucję, łączność radiową, itd. Tradycyjnym władcą Wodnika jest Saturn, tak samo jak Koziorożca. Saturn ma troistą naturę. W znaku Koziorożca symbolizuje upór, metodyczność, erudycję, mur, przeszkodę, pesymizm. W Wodniku symbolizuje chęć zdobycia wiedzy naukowej i zamienienia jej w wartość techniczną. Saturn ma także naturę Wagi: rozważania wszystkiego, bardzo skrupulatnego mierzenia. W Wodniku daje bardzo ciekawe efekty, bo tego rodzaju wewnętrzna walka w człowieku powoduje ferment w środowisku i w samym człowieku, a ten ferment jest twórczy intelektualnie.

Znak Ryb to znów powtórzenie poprzedniej sytuacji. Symbol graficzny przedstawia dwie ryby podążające w przeciwnych kierunkach. Jak popatrzymy na ryby w akwarium, to stwierdzimy, że kręcą się bez celu. Ludzie mający znak Ryb, też lubią się włóczyć bez celu. To jest ich główne zajęcie rozrywkowe. Jeżeli władca Ascendentu będzie w Rybach, człowiek lubi samotne spacery, samotne żeglarstwo, medytacje. W Wodniku nastąpiło rozłączenie elementów i teraz, na pograniczu Wodnika i Ryb, wyższa energia jakby wraca przez znak Ryb i powstaje plan nowego ciała, które zostanie zrealizowane w Baranie. Stąd znak Ryb symbolizuje naszą podświadomość i nieświadomość. Efekty domu 12 dlatego są takie maleficzne (mówimy tam o katastrofach, wrogach, chorobach, więzieniach itd.), gdyż sami je wywołaliśmy swoją własną podświadomością.

We wszystkich symbolach rysunkowych planet widzimy kombinacje trzech elementów: Słońca, Księżyca i Ziemi. Ziemia symbolizowana jest jako krzyż. Chodzi tu o formę materialną, jaką idea przyjmuje na Ziemi. A przyjmuje ją przez chwilę, przez moment kosmiczny – odzwierciedla to przez horoskop.

Słońce to koło z kropką w środku. Ma to symbolizować siłę yang, twórczą, męską siłę światła, albo też pozytywną energię kosmiczną. Kojarzą się z tym następujące pojęcia jak: czystość, cnota. Ludzie urodzeni dokładnie o wschodzie Słońca są niezwykle przywiązani do tzw. czystości moralnej, nie ulegają pokusom.

Księżyc – symbolizuje przeciwstawną energię ciemności. Żeńską energię yin. Księżyc przybywający rysuje się na biało, ubywający na czarno, bo wtedy energia Księżyca jest szczególnie złośliwa. Rysowany zwykle jako półksiężyc, w rzeczywistości powinien być oznaczany jako półkole, gdyż Słońce jest kołem – doskonałością idei, a Księżyc półkolem formy materialnej.

Merkury – jego symbol; składa się z symbolu Księżyca, Słońca i Ziemi. Już z samego rysunku można wydobyć pewne informacje. W środku jest Słońce, czyli idea, która skupiona przez energię żeńską trafia na Ziemię i to właśnie jest intelekt, który stanowi łącznik pomiędzy ideą niebiańską a formą na Ziemi.

Wenus oznacza uczucie. Piętro sublimacji instynktu smaku konsumpcji.

Mars – jego energia rysowana jako energia wychodząca ze Słońca, to energia pojedynczego promienia Słońca, laser. Czyli aktywne działanie. Jest to odwrotność Wenus. To, co Wenus obudziła, realizujemy przez Marsa.

Jowisz to Księżyc na wschodzie (horoskopu).

Saturn – odwrotnie – Księżyc na zachodzie.

Działanie Jowisza i Saturna można bardzo prosto sprawdzić. W ciągu doby raz dominuje Jowisz, a raz Saturn (w horoskopie). Wystarczy zasiać marchewkę przy dominującym Jowiszu i przy dominującym Saturnie. Ta “jowiszowa” wyrośnie w nać, a korzonki będą kiepskie. Przy Saturnie, cała energia pójdzie w korzenie. Będzie wielka marchew z małą nacią. W pośrednich stanach jest ona normalna. Jowisz znakomicie wydobywa energię żeńską i szybko ją realizuje. Saturn znakomicie ją zwalcza. I ogranicza. Stąd ich cechy. Jowisz sprzyja wszelkiemu życiu, manifestowaniu się życia, które walczy z entropią w przyrodzie, a Saturn – to właśnie zjawisko entropii w przyrodzie. I dlatego wydaje się nam dopustem bożym. Życie, a zwłaszcza nasza psychika nie lubi entropii.

Uran – rysowany jest symbolem wymyślonym przez swego odkrywcę (pierwsza litera nazwiska). Nie ma nic wspólnego z omawianą powyżej symboliką, jako że Uran, Neptun i Pluto są niedostrzegalne gołym okiem i w związku z tym pojawiły się w Zodiaku dopiero niedawno. Ale jeżeli zna się dobrze symbole rysuje się Urana nieco inaczej: jako energię Słońca ukierunkowaną w górę. Jest to raczej światło aparatu filmowego, umożliwiające rzucenie obrazu na ekran. To jest światło żarówki przez soczewkę, a nie światło Słońca. Słońce wysyła energię na wszystkie strony, Uran tylko w jednym kierunku, i w dodatku niewidzialną. Niemniej ma coś wspólnego z energią Słońca i Marsa – stąd jego maleficzność. Działa podobnie do koniunkcji Słońca z Marsem.

Neptun – rysowany jako trójząb Neptuna określany jest często jako potrójna energia wychodząca ze Słońca. Ale ten symbol nie odpowiada prawdzie. Neptun to przede wszystkim inspiracja duchowa. To, że przyjmuje ona często wypaczone formy powodując różne nieporozumienia na Ziemi, to nie wina Neptuna, tylko człowieka, który jest takim a nie innym odbiornikiem tych energii. W końcu, jak jest zepsuty odbiornik, to najpiękniejszy koncert będzie wypaczony i trudno mieć pretensję do kompozytora. Tak trzeba rozumieć działanie planet. W wypadku Neptuna są to bardzo subtelne energie, prawidłowo działające tylko u osób bardzo uduchowionych, znających technikę medytacji, rozwiniętych duchowo, walczących z sobą. U Jogina to pracuje prawidłowo, u przeciętnego człowieka powoduje omamy, przewidzenia, złudzenia, narkomanię i jeszcze bardziej potęguje księżycową chęć widzenia świata w sposób życzeniowy. Neptun jest wyższą oktawą Wenus, która w maleficznym sensie rozleniwia, powoduje przestępstwa, gwałty, choroby psychiczne na tle seksualnym itd. Tradycyjnie, od tysiącleci uważana jest za przyczynę najgorszych epidemii, jakie zdarzyły się w historii ludzkości. Bardzo uczula nasz organizm na te rzeczy, a u ludzi mających dużą wrażliwość na wibracje Wenus powoduje w pewnych okresach wyłączenie bariery immunologicznej i wtedy każdy wirus ich załatwi. Neptun jest jej oktawą i działa nie w świecie materialnym, tylko psychicznym i może bardzo silnie zakłócić pracę świadomości.

Pluto rysowany jest różnie. Używany przeze mnie symbol przedstawia skasowaną energię Marsa. Czyli jest to Słońce w koniunkcji Marsa, ale w Wadze – tak działa Pluto. Działa w sposób bierny, a nie aktywny. On absorbuje energię, działa nieaktywnie,  pochłaniając coś. Powoduje całkowitą destrukcję dotychczasowych sytuacji i odrodzenie w nową. On coś zabiera i daje. Nie niszczy niczego do końca. Powoduje tylko przejście z jednej sytuacji w drugą. Daje metamorfozę, właśnie taką, jaką spowodowałaby koniunkcja Słońca z Marsem w Wadze, bo jest dysponowana przez Wenus, czyli nie może być tak bardzo maleficznie i odrodzenie nastąpi. Np. dałaby rozwód i następne małżeństwo. Dlatego właśnie Pluto jest rysowany w ten sposób. Wszystkie inne jego cechy, symbolizujące pracę nieświadomości zostały w tym rysunku pominięte.

1 komentarz do “Astrologia – wykład 7. Reguły interpretacyjne – ciąg dalszy.”

  1. Ten eksperyment botaniczny warto wypróbować.Natomiast uczucie może oznaczać Księżyc.Niekoniecznie Wenus.W każdym razie u mnie Wenus nie kojarzy się z emocjami ale raczej odczuciem wygody.Na pewno często jest tak jeżeli Wenus jest w znaku ognisym czy powietrznym a Księżyc w znaku wodnym.Jak np. w horoskopie Eugeniusza Bodo.I nie uwzględniono tu punktów wklęsłych i wypukłych.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.