Astrologia – wykład 10. Działanie znaków, planet i domów.

Umiejętność stawiania zagadnień przy interpretacji horoskopu

Cała zabawa interpretacyjna polega głównie na stawianiu zagadnień interpretacyjnych, stawianiu problemów i rozwiązywaniu ich w określony sposób. Omawialiśmy już metody, uproszczonej interpretacji, pozwalającej zrozumieć z kim mamy do czynienia. Przy rozważaniu bardziej szczegółowym możemy stawiać sobie dowolne pytania i problemy, a wtedy w bardzo specyficzny sposób musimy odczytać znaki i planety.

Kiedy chcemy rozpatrzyć np. temat sentymentalny w danym horoskopie musimy zwrócić uwagę na szczyt domu 5 i na znak znajdujący się, na owym szczycie. Następnie na znak Lwa. na planety znajdujące się zarówno w domu 5 jak i w znaku Lwa, następnie na władcę domu 5 i na Słońce jako władcę znaku Lwa. Dalej musimy zwrócić uwagę na sygnifikatory ogólne spraw sentymentalnych (Księżyc i Wenus – u mężczyzny, Słońce i Mars – u kobiety) jako na naturalne sygnifikatory związków sentymentalnych. Teraz musimy pamiętać, że np. znak Barana na szczycie domu 5 będzie powodował wielką impulsywność, energię i inicjatywę własną wykazywaną w związkach sentymentalnych, podczas gdy znak Byka będzie wykazywał pewną bierność, smakoszostwo, duży apetyt i wytrzymałość, ale i dużą stałość związków. Znak Bliźniąt raczej będzie się interesował flirtem, intelektem, pogadaniem, napisaniem wiersza, będzie dawał dużą powierzchowność związków i częste zmienianie obiektu zainteresowań z powodu ruchliwości intelektualnej. Jest to dość częste dla związków platonicznych. Znak Raka daje dużą czułość i natychmiast powoduje związki rodzinne, chęć opiekowania się i ofiarowania innej osobie. Znak Lwa daje dużą dumę, egotyzm, może dawać stałość związków, bo jest to znak stały ale też i ognistość temperamentu. Jest to bardzo prawidłowy znak w domu 5. Znak Panny będzie sterylizował uczucia z jakichś tam przyczyn, czy własnych, czy zewnętrznych stresów, będzie powodował nerwice ale także i wysubtelniał uczucia. Znak Wagi to natychmiastowa legalizacja wolnego związku sentymentalnego, będzie z tego ewidentny kontrakt. Znak Wagi będzie poza tym dawał mężczyźnie piękną towarzyszkę bo to znak Wenus. Znak Skorpiona będzie dawał silny seksualizm, ale też przez działanie Marsa może wywołać skandal i kłótnie, destrukcje związku, śmierć partnera, usuwanie ciąży. Znak Strzelca będzie dawał sportowe traktowanie związków. Koziorożec będzie wychładzał uczucia w związkach, będzie powodował celibat lub samotność – wyklucza to pobudzenie seksualne. Znak Wodnika może dawać bardzo liczne wolne związki, nadmierną pobudliwość, ale i liczne zerwania przez obecność Urana. Znak Ryb daje wielką uczuciowość, poetyczność, ale też naraża na to, że człowiek staje się ofiarą własnych uczuć.

Planety działają tu w sposób specyficzny.

Obecność w domu 5 Jowisza, lub jego silny związek z sygnifikatorem domu 5 oznacza legalizację i szanse socjalne uzyskane przez związek sentymentalny. Może również oznaczać, że dany osobnik poszukuje związku sentymentalnego ze względu na protekcje i szanse socjalne jakie będzie miał na skutek tegoż. Uran daje nagłe przyjaźnie i afekty ale też nagłe komplikacje i nienawiści – czyli zmiana o 180° z dnia na dzień. Neptun daje przede wszystkim złudzenia i iluzje, projekcje rzucane przez nasz własny umysł na innych ludzi – bardzo się potem dziwimy, że oni są zupełnie inni, następują rozczarowania. Może też dawać inspirację przy dobrych aspektach. Może sygnifikować osobę bardzo uduchowioną, poetę czy pastora, którego się pokochało. Pluto daje związki czysto seksualne, oparte na instynktownych chciejstwach, nieracjonalne i często jest sygnifikacją wielkiego fatalizmu w miłości, fatalnych zbiegów okoliczności. Zły aspekt Wenus z Plutonem oznacza jakieś bardzo silne przeżycie w młodości, jakąś nie skonsumowaną miłość, fatalną, romantyczną, która zostawiła bolesne ślady w duszy. Dlatego obecność Plutona w 5 domu, gdy dotyczy on związków sentymentalnych, oznacza zawsze pewien fatalizm i śmierć miłości, destrukcję i powstanie nowej, analogicznej zresztą. Tak długo, aż się nauczymy lekcji. A za każdym razem – jest gorzej.

Merkury daje na ogół przyjaźnie intelektualne. Położenie Merkurego w domu 5 jest charakterystyczne dla osób nieco homoseksualnych. W największym nasileniu te skłonności występują przy obecności Urana lub Neptuna w domu 5, ale jeszcze przy innych bardzo charakterystycznych czynnikach. Przez Urana wydziwiamy w seksie, a przez Neptuna się łudzimy. Natomiast Merkury oznacza przyjaźń młodzieży, która jeszcze nie uważa się za płciową. Ale trzeba to bardzo ostrożnie rozpatrywać, bo może to być po prostu nauczyciel, przyjaciel młodzieży, wychowawca. Tam gdzie Merkury działa w domu 5 zawsze narzuca się jeden wniosek, że związki sentymentalne mają charakter bardziej intelektualny, oparty na korespondencji, pisaniu wierszy, platoniczny. Wenus jest naturalnym analogiem miłości i jej położenie w domu 5 jest najbardziej prawidłowe (tak samo jak Słońca). Natomiast Mars, zwłaszcza u mężczyzny symbolizuje czynności natury seksualnej, dużą popędliwość i działa podobnie jak znak Barana, natomiast u kobiety symbolizuje on amanta, tak jak Wenus u mężczyzny – kochankę. Łatwo zauważyć, że Wenus, przez swoje charakterystyczne cechy jest bardzo pomocna w ocenie środków używanych do uwodzenia, natomiast Mars do oceny wykonywania czynności uwodzenia. Wenus w znaku Bliźniąt będzie kokietowała sposobem mówienia, w Raku będzie opowiadała o swojej mamusi, w Lwie o swoich możliwościach seksualnych, itd. Mars mówi natomiast o fizycznym działaniu, a Jowisz o konsumpcji związku. Zawsze się Jowisz dołącza jakimś aspektem, bo tak to może być bardzo ładny układ, ale bez Jowisza nie jest skonsumowany.

Księżyc – naturalny sygnifikator związku, zwłaszcza u mężczyzny, ale także i u kobiety, bo chodzi tu o pewne relacje społeczne, powodzenie w sensie towarzyskim i środowiskowym – daje wielką zmienność i kapryśność związków. Gdy znajdzie się w domu 5 daje bardzo liczne znajomości i kontakty, natomiast raczej jest charakterystyczny dla płodności i posiadania dzieci, niż dla samych związków. Lepiej jest mieć Księżyc w trygonie do władcy domu 5 niż obecny w domu 5.

Saturn na ogół wyklucza związki sentymentalne, powodując ich wychłodzenie albo opóźniając je do starości, ewentualnie daje stosunki z osobami znacznie starszymi od nas, z dużą różnicą wieku. Tam gdzie Saturn – tam nas boli i uwiera, i jak Saturn znajdzie się w 5 domu istnieje podejrzenie jakichś chorób natury ginekologicznej, jakichś trudności.

Baran daje związki szybkie, impulsywne, ale i częste zmiany, bo to znak ruchliwy. Byk daje stałość związku, cierpliwość, ale i dużą zachłanność, może być typowy dla osoby szalenie zazdrosnej, posesywnej. Bliźnięta dają związki natury intelektualnej, a więc zmienność – jest to charakterystyczne dla panów po 60 interesujących się niepełnoletnimi panienkami. Rak daje czułość w związkach, rodzinność i opiekuńczość. W złym sensie może dawać kapryśność i też częste zmiany, bo to znak Księżyca. Lew daje dumę i egotyzm, człowiek myśli tylko o sobie. Natomiast w innych sprawach może to być silne przywiązanie do dziecka. Oczywiście będzie to wówczas zależało od położenia Słońca i Wenus. Waga w domu 5 może być traktowana różnie. Dom 5, sam w sobie, sygnifikuje pewną twórczość człowieka, gdyż chciejstwa są stworzone przez człowieka. Często zapominamy że nasze chęci i niechęci do różnych ludzi nie są obiektywną prawdą. Cały system chciejstw nieodpartych, które człowiek uważa za rzeczywiste, pochodzi z domu 5 i z niego powinny być wydedukowane. Jest to ta otoczka, przez którą jednostka musi najpierw przebrnąć. Człowiek musi przede wszystkim wyrwać się ze swojego środowiska pierwotnego – z domu 4. Później idzie do szkoły – dom 5 – edukacja i zaczyna budować własny system chciejstw nieodpartych. Żeby przystąpić do realizacji musi pokonać problemy własnego zdrowia i nauczyć się działać – dom 6. A następnie przez dom 7- świat ludzi obcych zaczyna się ekspansja horoskopowa do góry. Można również opowiedzieć tę historię “w drugą stronę”: w domu 3 zdobywamy określoną wiedzę i rozwijamy “codzienny” intelekt. W domu 2 uczymy się zdobywać pewne rzeczy w świecie rzeczywistym. W domu 1 zdobywamy się na inicjatywę a przez przebrnięcie kłopotów w domu 12 zaczynamy ekspansję.

Obecnie omówimy, w ten sam sposób, sprawy finansowe.

Sprawy finansowe widziane przez horoskop wyglądają bardzo różnie, bo trzeba wyraźnie rozgraniczyć zarobkowanie własne, pochodzące z domu 2, od różnych spekulacji na giełdzie, gier liczbowych, odbieranych z procentem pożyczek – bo to dom 5, jak również od dochodów płynących z domu 8 czyli spadków czy darowizn. Czym innym jest również zarobkowanie przez szanse socjalne, przez to, że się jest prezydentem – to dom 10.

Tam gdzie jednostka musi dokonać określonego wysiłku, uprawia określony zawód, działa w społeczeństwie i na codzień zdobywa jakieś pieniądze, wyrywa je społeczeństwu ciężkim wysiłkiem – to dom 2. Każdy ze znaków i planet inaczej tu działa.

Znak Barana daje zarobki szybkie, ale i szybkie wydatki – typowe dla Marsa. Jest duża impulsywność ale i zmienność zarobkowania. Charakterystyczny jest dla zarobków płynących z działania militarnego, zdecydowanego, agresywnego lub z przemysłu. Mars ma bowiem analogię do przemysłu, inżynierii.

Znak Byka stwarza sam w sobie wielkie szanse zarobkowe przez to, że jest rządzony przez Wenus i Księżyc (w egzaltacji) i może być charakterystyczny dla kogoś, kto zdobywa pieniądze przez uprawianie jakiejś sztuki, czy przez popularność społeczną – typowe dla handlowców czy geszefciarzy. Zarobki są duże, a z wiekiem bardzo się stabilizują i są regularne.

Znak Bliźniąt będzie dawał zmienność zarobków, kapryśność. Wysiłek jest czysto intelektualny, ale że Merkury jest też sygnifikatorem pieniędzy papierowych, banknotów, zarobki powinny wyglądać dobrze z powodu tego znaku, bo inteligencja jest posesywna.

Znak Raka jest znakiem płodnym i już jest sygnifikatorem sporych zarobków, często związanych z rodziną, pochodzeniem. koterią, partią, chociaż też może być charakterystyczny np. dla muzyka, który uprawiając swój zawód zdobywa ogromną popularność, a przez to ma duże zarobki. Znak Raka, jako że jest księżycowy zapowiada odmianę, czyli inaczej będzie działał w pierwszej fazie życia, a inaczej w drugiej.

Znak Lwa daje stałość zarobków i jest charakterystyczny dla takich zawodów jak złotnik, jubiler (rządzi nim Słońce – czyli złoto). Może jednak być również charakterystyczny dla nauczycieli – bo to znak 5. Wydedukować to można tylko z innych sygnifikacji. natomiast sam w sobie znak Lwa daje dużą stałość zarobków i raczej regularną pensję.

Znak Panny jest charakterystyczny dla tyrania – trzeba się narobić, żeby zarobić i na ogół nie daje specjalnych zarobków. Jest to znak 6 i sytuacja jest raczej podporządkowaniem się innym, służbą czy czymś takim.

Znak Wagi daje zarobki z umów i kontraktów.

Znak Skorpiona przez własną determinację, upór i dociekliwość, ale może też oznaczać samodestrukcję w tej sprawie – czyli nadmierne wydatki.

Znak Strzelca to przede wszystkim zarobkowanie przez wyjazdy i kontrakty zagraniczne.

Znak Koziorożca to zarobki przez ciężką pracę. ale i oszczędność. systematyczność, ekonomię wysiłku.

Znak Wodnika przynosi zarobki przez popularność i przyjaciół.

Znak Ryb – przez ofiarność.

Planety natomiast działają w sposób następujący:

Słońce daje zarobki przez autorytet – jest się szefem. Jest charakterystyczne dla zawodów niezależnych, wolnych, czy dyrektorsko – ministerialnych. Prędzej czy później ma się w tych sprawach duży autorytet.

Księżyc daje zarobki przez popularność i sam w sobie jest sygnifikatorem bogactwa. Nawet w złych aspektach i w Koziorożcu, jeżeli znajdzie się w domu 2 może przynieść spore bogactwo. To jest reguła, że tam, gdzie człowiek ma Księżyc w trygonie Jowisza, to biedy nie zazna.

Merkury powoduje, że człowiek mało dba o pieniądze. Jest to intelektualista, albo globtroter, czy też ktoś żyjący we własnym, wymyślonym świecie i pieniądze go w zasadzie nie interesują, a na ogół i tak je ma.

Wenus daje pieniądze przez szanse socjalne, popularność artystyczną, a w wypadku, gdy twórczość artystyczna jest niemożliwa, wówczas jest to popularność przez własną urodę. I to też przynosi pieniądze.

Mars daje ogromną aktywność i gdy znajdzie się w domu 2 lub ma jakiś z nim związek powoduje szybkie zarobki, ale i szybkie wydatki. Stanowi również zagrożenie procesowe (kłótnie). Jest bardzo charakterystyczny dla osób, które ostro zarobią na wojnie i konfliktach społecznych czyli dla spekulantów.

Jowisz daje największe szanse w każdej sprawie, gdzie by się nie znalazł, a w domu 2 daje duże bogactwo przez szanse socjalne, zwłaszcza po 40. Jest to typowe dla burżuazji.

Saturn oddziaływuje dobrze na zarobkowanie dopiero na starość. Z reguły powoduje wielką biedę i duże kłopoty w młodości, a na starość dzięki oszczędności, systematyczności i ekonomice, przychodzi wielkie bogactwo. Czasami większe niż przez Jowisza, albowiem najbogatsi na świecie są również wielkimi skąpcami; są to właśnie fortuny saturnowe.

Uran daje niespodziewane sukcesy, a w dobrych aspektach w domu 2 może spowodować bardzo wielką fortunę, ale też stanowi zagrożenie ruiną przez rewolucje i wielkie zmiany społeczne.

Neptun z reguły tylko łudzi bogactwem. Jest charakterystyczny dla ludzi, którzy mają ciągle różne szanse i różne plany. Żyją tym, marzą o tym, ale nic nie dochodzi do skutku. Są bogaci potencjalnie. W wyjątkowych wypadkach może to oznaczać korzystanie z takich rzeczy jak nafta, paliwo, czy fortuna oparta na sprzedaży komuś złudzeń (przemysł filmowy, zabawki dla dzieci).

Pluto w domu 2 to plutokracja oparta na mafii i terrorze. Pluto tylko w ten sposób daje pieniądze. W ogóle Pluto jest charakterystyczny dla takich organizacji jak CIA, czy mafia sycylijska. Natomiast w pewnych układach z Merkurym czy w znakach wodnych Pluto może bardzo dobrze działać na okultyzm. Jego związek ze światem niewidzialnym symbolizuje w jednostce podświadomość zbiorową, tę najgłębszą warstwę podświadomości i może to być wykorzystywane do zdobycia popularności w okultyzmie. Oczywiście, jak każda planeta, silnie zależy od swego dyspozytora. Pluto w Raku da raczej popularność – Księżyc nie działa tajnie. Natomiast Pluto w Pannie – Merkury już umie działać tajnie.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Astrologia – wykład 9. Działanie znaków, planet i domów.

Omawiając to zagadnienie nie będziemy zajmowali się natywnikiem, gdyż jest on tylko ogólnym trendem, nastawieniem charakterologicznym. Już Ptolomeusz mówił, że...

Zamknij