Astrologia – wykład 5. Reguły interpretacyjne.

Przede wszystkim musimy sobie przyswoić dwa pojęcia: BENEFIK i MALEFIK. Benefikiem, czyli planetą beneficzną nazywamy głównie Jowisza, Słońce, Wenus i Księżyc (w określonych położeniach), gdyż ich wpływy zawsze są dobre. Czasem niedoskonałe, gdy jest jakiś zły aspekt. Malefikami nazywamy głównie Marsa, Saturna, Urana, Neptuna i częściowo Plutona. Efekty ich działania zawsze są negatywne, a tylko w wyjątkowych wypadkach pozytywne .

W astrologii urodzeniowej ( i nie tylko) istnieje 21 reguł wyliczonych przez wielkiego astrologa francuskiego M. Willefranche. Zajmiemy się teraz tymi regułami.

1. Benefik jest szczególnie dobrze dysponowany, gdy znajduje się w znaku zgodnym ze swą naturą. Chodzi tu np. o Jowisza w Strzelcu czy Rybach, a również w Raku, gdzie jest wywyższony. Jest on także dobrze dysponowany, gdy znajduje się w znaku swojej “przyjaciółki” Wenus.

2. Malefik jest szczególnie źle dysponowany, gdy znajduje się w znaku przeciwnym swojej naturze. Np. Mars w Wadze jest szczeg6lnie źle dysponowany.

3. Efekt działania benefika silnego przez pozycję i aspekty jest szczególnie korzystny.

4. Efekt działania benefika silnego przez pozycję, ale źle aspektowanego przez innego benefika (np. Jowisz w opozycji Wenus) jest niedoskonały. To znaczy: szczęście się zrealizuje, ale z trudnością, lub po pokonaniu jakichś przeszkód.

5. Efekt działania benefika silnego przez pozycję, ale w złym aspekcie malefika nie zrealizuje się inaczej, jak po nieszczęściu. Oznacza to, że dobrze położony benefik, nawet jeżeli jest źle aspektowany przez malefika, nie traci dobrej cechy, tylko trzeba pokonać określone przeszkody, albo musi się zdarzyć jakieś nieszczęście, żeby coś dobrego z tego wyszło.

6. Efekt benefika w złej pozycji, ale dobrym aspekcie innego benefika. jest korzystny. np. Jowisz w Bliźniętach w trygonie Wenus. Jowisz jest zniszczony, ale w dobrym aspekcie benefika może być korzystny dla literatury, działalności artystycznej itd. Efekt ten nie musi dotyczyć całego życia, może być krótkotrwały. Zależy to od dyspozytora. Np. Jowisz w Koziorożcu. Wówczas efekty dobrego aspektu z Wenus będą zupełnie hamowane przez Saturna.

7. Efekt benefika w złej pozycji i złym aspekcie benefika zapowiada wydarzenie tylko pozornie szczęśliwe. Oznacza to, że kalumnie, kłopoty czy choroba będą ceną za to szczęśliwe wydarzenie.

8. Planeta beneficzna produkuje zawsze efekty korzystne. W dobrej pozycji i aspektach zachowuje całą swą moc. W złej pozycji i aspektach produkuje pozornie dobre lub ukryte słabości. Szczególnie gdy w grę wchodzi dom 12 lub Ryby, albo – w innych domach – widzialne słabości ciała i charakteru.

Patrząc szczegółowo na naturę planety:

– Jowisz – słabość charakteru, kompromisy, hipokryzję, nie spełnialne nadzieje, bigoterię, lekkomyślność, choroby krążenia, zatrucia krwi.

– Wenus – lenistwo, zły sposób prowadzenia się, chaos, nadmierną efektywność, skandale, choroby weneryczne i kobiece.

– Słońce – dyshonor, niełaskę, niekorzystne zmiany sytuacji zawodowej, życiowej, czyjąś śmierć, choroby serca i oczu.

– Księżyc, jako że jest silnie związany z mentalnością człowieka dojrzałego- niestałość charakteru, złośliwą mentalność, powodującą złe ocenianie innych ludzi, śmierć matki czy siostry, niekorzystne zmiany w środowisku, choroby żołądka i układu limfatycznego.

9. Malefik produkuje tylko złe efekty. Jednak w dobrej pozycji i aspekcie daje układ korzystny. Malefik musi po prostu mieć zły aspekt, bo tylko przez aspekty wyładowuje się energia planety. Planeta dobrze aspektowana nie jest maleficzna, nawet jeżeli jest to Mars lub Saturn. Dobre działanie malefików przejawia się w następujący sposób:

– Saturn daje korzyści przez przewidywanie i persewerancję, poświęcenie, pracę, erudycję, metodę, organizację. Charakterystyczny jest dla wyższych stanowisk urzędowych, geologów, górników, ludzi dokonujących poszukiwań i klasyfikacji materiałów. Długie życie, spadek, nieruchomości.

– Mars daje duże zdecydowanie, energię, odwagę i postępowość;

– Uran daje genialne objawienia i wynikające z tego nieprzewidziane korzyści, wielkie sukcesy towarzyskie i socjalne;

– Neptun daje intuicję i inspirację (idącą ze świata niewidzialnego). Częste u kompozytorów, poetów, a także samotnych nawigatorów typu Teliga. Neptun w 9 domu lub w Strzelcu jest charakterystyczny dla podróży astralnych;

– Pluto, to planeta, która uśmierca coś, żeby stworzyć coś nowego . Dlatego daje nowe okazje. Po klęskach i potopach stwarza nową, ciekawą sytuację;

10. Planeta maleficzna, silna przez pozycję i aspekt traci wiele ze swej złej natury i produkuje efekty korzystne, które mogłyby być określone poprzez jej właściwe sygnifikacje oraz sygnifikacje planety aspektującej. Np. Saturn wywyższony w Wadze, z sekstylem Wenus i umieszczony nad horyzontem (szczególnie źle działa w nocy) w 7 domu. Właściwe sygnifikacje Saturna w Wadze w 7 domu oraz sygnifikacje planety aspektującej. Może on dać małżeństwo ze starszym mężczyzną, ale traci wiele ze swej złej natury, bo daje możliwości wyjazdów zagranicznych, kształcenia, a przez Wenus i Słońce układy sentymentalne robią się całkiem dobre, ale skończy się to rozwodem.

Interpretacja horoskopu

Zanim przystąpimy do szczegółowego rozpatrywania horoskopu pod względem różnych aspektów życia, różnych dziedzin, spraw finansowych, małżeńskich itd., najpierw trzeba zrozumieć z jaką jednostką mamy do czynienia. Trzeba zrozumieć psychikę człowieka i umieć popatrzeć na świat oczami tej psychiki. Nie wymaga to zbyt szczegółowego badania. Jest to raczej tak, że na pewnym piętrze społecznym powstają typowe sytuacje. Jeżeli wiemy, że jest to np. 25-letnia warszawianka studiująca na medycynie i będzie lekarzem psychiatrą, to już się mniej więcej do tej sytuacji społecznej przymierzamy. Nic więcej nie musimy wiedzieć. Najpierw zabieramy się do znaku Ascendentu. Zawsze zaczynamy od Ascendentu – to jest pierwszy akord. Ale nie starajmy się wydobywać z tego pełnej treści i nie wypisujmy wszystkich cech np. znaku Barana. Zapamiętajmy tylko jedno: wschodzący znak Barana daje sporą energię, bojowość; niecierpliwość, porywczość – typowe cechy Marsa. Teraz patrzymy na to, gdzie znajduje się Władca Asc. w znaku. Mars w Skorpionie. Bardzo silny, i jeszcze bardziej tę energię podsyca, a dodatkowo kieruje na seks i determinuje szalenie w kierunku kontaktów z ludźmi (dom 7), małżeństwa itd. Na razie nie zwracamy uwagi na nic więcej! Teraz, jeżeli planeta władająca Asc. jest w koniunkcji z jakąś inną planetą, to musimy to bardzo starannie rozpatrzyć. Jeżeli nie – to nie. Na razie nie badamy żadnych innych aspektów. Koniunkcja jest w zasadzie najważniejsza. Ponieważ Mars jest w koniunkcji Neptuna to czytamy teraz sygnifikacje Neptuna w Skorpionie. Czyli: inspiracja płynąca ze świata niewidzialnego, pozagrobowego skieruje (wraz z Marsem) uwagę człowieka do działania w tym kierunku. Czyli: jest to dziwna osobowość i dziwna wyobraźnia, nerwicowa. Teraz patrzymy na dyspozytora Marsa, którym głównie jest Pluto w domu, a nie w znaku. Jeżeli dyspozytor znajduje się w końcu horoskopu, to znaczy, że cechy te rozwiną się dopiero w końcu życia.. Jeżeli jest u góry – to już we wczesnej młodości. A to zmienia postać rzeczy, bo możemy rozmawiać z daną osobą w fazie, gdy nie ma ona jeszcze tych cech wyrobionych i kokietuje nas, że jest inna. A de facto jest osobą inspirowaną ze świata niewidzialnego i jej uwaga kieruje się na śmierć. To, oczywiście, może dać różne efekty, bo jeżeli dalej wyczytamy, że jest to pisarz, to będzie pisywał powieści kryminalne.

Następnie patrzymy na pozycję władcy Asc. i całej koniunkcji w domu horoskopu. W tym wypadku władca Asc. jest w 7 domu, czyli człowieka szalenie interesują kontrakty ze światem ludzi obcych. I to zarówno małżeństwo jak i kontrakty zawierane z różnymi osobami np. wydawcami.

Już wiemy, że jest to osoba ustawicznie umawiająca się. Teraz czytamy sens znaku znajdującego się, na szczycie domu, w którym jest władca Asc. Tu jest to Waga dająca pewną zgodność, możliwość małżeństwa, możliwość zawierania kontraktów jest jeszcze bardziej podkreślona. Władca Asc. w 7 domu oznacza, że osoba ta będzie dysponowana przez męża. Władca 7 domu w Ascendencie oznacza odwrotnie.

Teraz trzeba rozpatrzyć kolejne aspekty do Władcy Asc. Najpierw dobre, bo wyrabiają one zalety i stwarzają dobre możliwości. Patrzymy na Marsa i widzimy, że ma on trygon do Urana. Uran w Raku i 4 domu powtarza się w swojej sygnifikacji i daje dość burzliwe układy w domu rodzinnym, jakieś niepokoje i burze, ale Mars, czyli mąż w tym wypadku (bo to 7 dom, a Mars jest ogólnym sygnifikatorem kochanków i męża u kobiety) zapewnia jej spokojny dom i przenosi ją w inne warunki, gdzie osobowość się lepiej sprawdza. Wybawia ją z tego kłopotu – Mars jest malefikiem, a malefiki nie dają korzyści, tylko wybawią z kłopotu. Z kolei trzeba rozpatrzyć domeny władania planet w aspekcie do Władcy Asc. a zwłaszcza opozycje. Tu jest opozycja Marsa z Jowiszem czyli będą się wytwarzały konflikty finansowe. Szanse socjalne (Jowisz w Byku) są duże. Jednak właścicielka horoskopu sama neguje tym szansom. Przez lekkomyślne postępowanie. Jowisz symbolizuje ludzi wokół nas, warstwę konformistów, patrzących na świat przez dokumenty i papiery. Natomiast postępowanie tej osoby jest sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, bo Jowisz to również to piętro naszej psychiki, które określa zdrowy rozsądek. Mars to nasze postępowanie. Ponieważ jej postępowanie jest sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i koncertowo lekceważy obowiązki prawne wobec społeczeństwa, nie zwraca uwagi na dokumenty, jest lekkomyślna pod tym względem – to urzędnicy państwowi będą mieli pretensję. I szanse socjalne nie zostaną wykorzystane. A więc: osoba w zasadzie bogata i mająca duże możliwości, która przez pewną abnegację i zwariowanie osobiste nie zwraca na to uwagi i na starość może być zupełnie samotna i goła. Nie umie o to zabiegać. Zrobi te pieniądze, ale nie dla siebie.

Teraz patrzymy na inne aspekty. Kwadratura Marsa z Wenus i Plutonem. Po pierwsze jest to aspekt chorobotwórczy. Mars włada domem 8, Wenus jest na szczycie 6, co już nas ukierunkowuje, a poza tym Pluto też jest na szczycie 6, a włada domem 8 i to wskazuje, że istnieje silne zagrożenie chorobowe przez nadużycie i przeforsowanie. Mars – to działanie, w Skorpionie – zdeterminowane. Wenus – to użycie, sublimacja instynktu smakoszostwa – więc już jest jakieś nadużycie, które może nawet zagrozić śmiercią (Pluto). W związku z tym są to choroby z przejedzenia, przepicia, nadużywania przyjemności.

Przede wszystkim zwracamy uwagę na aspekty pryncypialne: koniunkcję i opozycję. Słabsze aspekty odgrywają rolę przy dokładniejszej analizie.

Teraz przystępujemy do badania planety określającej charakter. Słońca – dla mężczyzn, Księżyca – dla kobiet. I aspektów tychże. Tutaj jest Księżyc w Strzelcu, co daje mentalność bezpośrednią, szczerą, tolerancyjną i życzliwą. Ale to będą pozory, a prawdę to już tu wymieniliśmy. To jest tylko jej mentalność pokazywana światu: bardzo miła osoba, która nie znosi krętactw i matactw, uduchowiona, idealistyczna, nosi ją po świecie, zna języki obce – taki się stwarza obrazek Teraz aspekty Księżyca. Trygon Słońca daje dużą pewność siebie, poczucie godności własnej i okazywaną na zewnątrz wielką równowagę wewnętrzną. Trygon Merkurego daje dar przekonywania, elokwencję, logikę myślenia okazywaną na zewnątrz – i już jest o człowieku dobra opinia. Trygon Wenus daje prawidłową wyobraźnię artystyczną, odtwórczą, a w związku z tym sukcesy towarzyskie. Sekstyl Saturna daje pewną punktualność, pracowitość i wywiązywanie się z obowiązków. Sekstyl Neptuna daje inspiracje. Trygon Plutona pozwala rekonstruować różne sytuacje. W gruncie rzeczy jest to mentalność dość stabilna i uzewnętrzniająca się w sposób prawidłowy i ładny. I to może nieźle podpuścić, bo jest pewna sprzeczność pomiędzy cechami Księżyca a tymi, które wyciągnęliśmy z Ascendentu. Położenie i aspekty Księżyca to jest ego immanentne. Własna wiedza człowieka o sobie samym (przy normalnym, wydarzeniowym życiu). A astrolog musi najpierw wiedzieć, z kim ma naprawdę do czynienia, bo się może nie pozbierać później.

Planeta, która jest w elewacji w horoskopie, czyli ta, która jest najbliżej MC ma ogromne znaczenie dla losów i ekspansji w świat zewnętrzny. Jest to planeta karmiczna, którą człowiek jest szczególnie obarczony. W omawianym wypadku jest to Księżyc, który włada domem 4 i jest w Strzelcu, co dowodziłoby chęci wyniesienia się za granicę. Księżyc w Strzelcu daje chęć włóczenia się po świecie, zainteresowania turystyczne i geograficzne, a to że włada domem 4 raczej dotyczy reszty życia, ostatniego przedśmiertnego okresu. Jednakże wszelkie sytuacje, o których mówi Księżyc nie powinny nas łudzić tym, że daje on pewną popularność i pieniądze, gdyż jest on jednak dość usilnie maleficzny. (Jeżeli Księżyca przybywa – rysujemy go na biało, jeżeli ubywa – na czarno). Kiedy Księżyca przybywa osobowość jest bardziej energetyczna, mentalność bardziej perfekcjonistyczna i rozwijająca się, niż u osób, którym Księżyca ubywa. Oni najczęściej cierpią na silną sklerozę na starość. W omawianym przez nas przypadku osoba jest silnie energiczna do końca życia. Bardzo ruchliwa, bardzo zmienna i bardzo kapryśna.

Karmiczne jest to dlatego, że dominujący Księżyc – to Maja, złudzenie popularności, wciągnięcie w tłum i życie wydarzeniowe.

Szczególnie silna karma jest wtedy, gdy jakaś planeta znajduje się w domu 10. Jest to wtedy szalenie ważne wcielenie, obarczone potworną karmą. Np. Hitler z Saturnem w 10 domu w Raku.

Teraz kiedy zrobiliśmy taką małą próbkę przymierzenia się, sprawdzamy, czy omówiliśmy wszystkie planety. Czy któraś nie umknęła naszej uwadze. W tym horoskopie ominęliśmy Merkurego. O nic nam się nie zahaczył co oznacza, że wyskakuje on z konstelacji. I jest to osoba zdezintegrowana, której umysł racjonalny nie ma nic wspólnego z resztą psychiki. Gdy przy takim prostym wyliczeniu aspektów zauważymy, że nam została jedna lub dwie planety, znaczy to, że jest sprzeczność w osobowości, że rozrywa się ona i nie ma kanału do integracji. W tym wypadku jedynym sposobem jest koniunkcja Merkurego z Plutonem, która nie jest najlepsza, a poza tym przez to, że Słonce dysponuje Merkurym. Oprócz tego Merkury jest retrograd, co znaczy, że umysł racjonalny nie jest zbyt silny. A Merkury w Lwie to jest duża pewność siebie i własnych sądów, czyli błądzenie. Umysł mało logiczny.

Różnica między planetą w upadku a w zniszczeniu.

Planety są silne wtedy, kiedy znajdują się w swoich znakach. Słońce jest silne w znaku Lwa dlatego, że w naszym klimacie znajduje się ono w tym odcinku Zodiaku w okresie największego grzania Słońca. Tak samo inne planety w swoich znakach wskazują na największą siłę planety, gdy się ona tam znajduje. Znaki opozycyjne nazywają się detrimentum i planety znajdując się tam są dysponowane przez swoich wrogów. Zniszczenie jest bezsilnością.

Upadek jest sytuacją odwrotną do egzaltacji (wywyższenia). Planeta wywyższona działa podobnie jak w swoim domu, ale jest dysponowana przez swego przyjaciela. Natomiast planeta w upadku nie ma żadnej siły oddziaływania. Egzaltacja jest czasem przedobrzeniem.

Sygnifikatorem szczegółowym jakiejś sprawy nazywamy planetę władającą szczytem domu, planetę obecną w danym domu oraz planety znajdujące się w znaku odpowiadającym danemu domowi.

Sygnifikacje szczegółowe wyglądają w ten sposób:

– sygnifikator osoby, której stawiamy horoskop (osoby pytającej w horoskopie horarnym): władca Ascendentu i planety znajdujące się w 1 domu;

– sygnifikator zarobków i finansów (niekoniecznie stanu majątkowego) sposobu zarabiania pieniędzy oraz wielkości tych pieniędzy: władca domu 2 i planety znajdujące się w domu 2 oraz w Byku;

– sygnifikator intelektu i sposobu myślenia na codzień: władca domu 3, natomiast światopoglądu, wyższego piętra świadomości oraz możliwości rozwoju duchowego: władca domu 9 oraz planety tam się znajdujące;

– sygnifikator ojca:  władca domu 4 oraz planety tam się znajdujące, matki- zawsze! – władca domu 10 oraz znajdujące się tam planety;

– dziecka pierwszego: dom 5, drugiego- dom 7 itd. Uwaga! Trzeba liczyć każdą ciążę;

– rodzeństwo młodsze: dom 3, 5, 7 itd;

– rodzeństwo starsze:  dom 11, 9, 7 itd;

Jeżeli chodzi o dalsze związki rodzinne to przekręcamy horoskop i patrzymy wg tych samych reguł. Jeżeli chodzi o dziedziczenie, to dziedziczymy bardziej po ojcu matki i matce ojca. Dziedziczenie jest szczególnie silne, jeżeli Słońce (u mężczyzn) lub Księżyc (u kobiet) są w rogu horoskopu, a zwłaszcza w Ascendencie. Jest to charakterystyczne dla jakichś rodzin aptekarzy, czy adwokatów z dziada-pradziada, czy rodzin królewskich;

– sygnifikator chorób: wynikających z niewłaściwego trybu życia i nabytych- szczyt dom 6 i planety w domu 6; chorób chronicznych, z reguły dziedziczonych, uśmiercających i przewlekłych – dom 12;

– sygnifikator śmierci – szczyt domu 8 i planety w domu 8;

– sygnifikator pracy narzuconej, którą wykonuje się z obowiązku, z nakazu chwili, środowiska, konieczności życiowej – szczyt domu 6;

W astrologii horarnej zawsze zwracamy uwagę na Księżyc, jako dodatkowy sygnifikator osoby pytającej. Jest to jej nastawienie mentalne w momencie zadawania pytania. Tak samo w astrologii urodzeniowej zwracamy uwagę na Księżyc lub Słońce -(zależnie od płci)- bo to też jest dominujące nastawienie mentalne.

– sygnifikator chorób nabytych – to Merkury. Przez niego głównie się zarażamy. Wenus natomiast sygnifikuje takie choroby jak ospa, grypa czy inne epidemiczne.

Choroby chroniczne to Neptun i Jowisz. Bardzo negatywny jest Jowisz w horoskopie położony w Bliźniętach czy w Pannie, zwłaszcza w opozycji lub kwadraturze do malefików. Jest najbardziej charakterystyczny dla osób przykutych do łóżka przez dłuższy czas.

– sygnifikatorem ogólnym matki jest Księżyc przy urodzeniu nocnym, a Wenus przy urodzeniu dziennym; ojca – Słońce przy urodzeniu dziennym, a Saturn – przy nocnym;

– sygnifikatorem dziadków – Saturn, wujków i cioć – Jowisz;

– sygnifikator własnych dzieci to Jowisz – bo szczęście i Merkury – bo młodzież;

Sam fakt urodzenia dziecka (lub fizyczny akt poczęcia) symbolizowany jest przez Plutona – następuje widzialne przyjście na świat. Również przez Plutona sygnifikowana jest śmierć – odejście ze świata widzialnego. Bardzo często, gdy liczymy dyrekcjami urodzenie dziecka mamy jakiś aspekt Plutona (Ascendentu czy szczytu domu 5);

– sygnifikatorem podróży zagranicznych dalszych są Księżyc i Merkury, a także Uran, który dowodzi zainteresowania nowoczesnymi środkami lokomocji. Podróże morskie – Księżyc (żagiel) a Neptun – żeglarze samotnicy.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.