Horoskop

Przykład współczesnego horoskopu
Przykład współczesnego horoskopu

Horoskop (z gr. hora: godzina + scopein: oglądać = horoscopos – dosłownie: oglądanie godziny, zlatynizowana forma: horoscopus).

1. Symboliczne przedstawienie nieba z naniesionym położeniem na ekliptyce najważniejszych elementów: Słońca, Księżyca, planet, osi Ascendent-Descendent i Medium Coeli-Imum Coeli obliczonym dla określonej chwili i określonego położenia. Do XVIII w. nazwy tej używano jako synonimu Ascendentu, podobnie jak w astrologii hellenistycznej. Z czasem nazwy horoskop coraz częściej używano na określenie schematu nieba, podobnie jak obecnie, lub nawet na określenie samej interpretacji. Inne nazwy: radixkosmogram (nieprawidłowa), natywnik.

2. (pot.) Prognozy, rokowania na przyszłość.