Astrologia – wykład 11. Działanie Saturna.

Aspekty tranzytowe Saturna do innych planet.

– do Słońca. Działają przede wszystkim ujemnie na charakter, zwłaszcza jeżeli w horoskopie urodzeniowym Saturn ma opozycję Słońca. Wówczas każde przejście przez zły aspekt Słońca będzie powodowało silne pogorszenie się charakteru, zwiększy podejrzliwość, marudzenie, ograniczy wolę.

W ogóle ludzi można, z grubsza, podzielić na tych, którzy mają zły aspekt urodzeniowy Saturna do Słońca i tych, którzy mają dobry. Ludzie mający zły aspekt inaczej reagują na stresy i są typami o wiele bardziej nerwicowymi, z tym że są bardziej ambitni. Dobry aspekt Saturna ze Słońcem powoduje brak ambicji, tzw. bezczelność i nie daje wrażliwości. To, że już w dzieciństwie wola człowieka natrafia na kamień, na różne przeszkody – spina ambicję. Również będzie powodowało przeszkody natury psychicznej, gdyż człowiek od razu spodziewa się najgorszego przy najmniejszych oznakach kłopotów (kierując się poprzednimi doświadczeniami), jest pesymistą ale kierując się ambicją pokonuje przeszkody. Człowiek mający dobre aspekty Saturna ze Słońcem, ma na ogół dobre warunki życia i w związku z tym najmniejsza przeszkoda może go załamać. Działają wówczas tylko dobre aspekty Saturna do Słońca, a po trzydziestu latach, gdy wszystkie trygony przejdą w kwadratury, w drugiej fazie życia zaczynają się kłopoty i człowiek nie może zrozumieć dlaczego.

Saturn i Słońce sygnifikują ojca w horoskopie i w związku z tym każdy aspekt Saturna do Słońca będzie miał związek z jakimiś perypetiami ojca czy z jego chorobami lub śmiercią. Słońce jest analogiem domu 5 i w związku z tym sygnifikuje serce. Jeżeli jest jakikolwiek związek Słońca i Saturna z planetami domu 6 lub 12, czy Ascendentem (złymi aspektami) wówczas dany człowiek choruje na serce i jest to bardzo częstą sygnifikacją chorób serca, krążenia, zawału.

Ogólnie rzecz biorąc aspekt Saturna do Słońca działa na całe życie, ale przede wszystkim trzeba zrozumieć naturę działania danej planety, zobaczyć, co to będzie za konflikt pomiędzy przykrym doświadczeniem a wolą człowieka, który sprzeciwia się, bo np. Saturn doszedł do opozycji Słońca w danej chwili.

– do Księżyca. Dotyczą one bardziej spraw życia publicznego niż osobistych. Życia partnerki, matki – należy to wydedukować z natury planety. Natomiast bardzo charakterystyczne są złe aspekty Księżyca z Saturnem dla chorób układu trawiennego i dla raka żołądka. Powiedzmy, że ktoś ma Saturna w Lwie a Księżyc w Wodniku, dysponowany przez Saturna. Księżyc w Wodniku daje mentalność dość niestabilną, żywą, towarzyską, inwentywną, powoduje zainteresowanie się astrologią, radiestezją, wahadełkiem, wszelkimi takimi ciekawostkami. Przez samo położenie Księżyca w Wodniku jeszcze nic nie wynika. Księżyc jest planetą niestałą, a opozycja Saturna w Lwie będzie go peszyła. Saturn w Lwie to jednak duże ambicje i nastąpi pewna sterylizacja wyobraźni. Teraz jakikolwiek zły aspekt do Księżyca będzie z ogromną siłą wydobywał tę pierwotną ambicję, i będzie bardzo ujemnie wpływał na środowisko, które zacznie temu człowiekowi dokuczać i szarpać go, a przy jego małej odporności psychicznej może sobie bardzo ładnie skumulować wrzód na dwunastnicy czy żołądku, a później wyhodować raka. Przez kumulowanie, gdyż Saturn daje opanowanie, a Księżyc nie.

– do Merkurego. Powodują albo duże spoważnienie ducha, albo pesymizm. Bardzo charakterystyczna jest koniunkcja Saturna z Merkurym dla filozofów, matematyków, ludzi głębokiej wiedzy i erudycji, ale śmiertelnie poważnych i nie znających się na żartach. Albo też dla zupełnych melancholików i pesymistów przebywających w domu bez klamek. Każdy zły aspekt Saturna do Merkurego będzie wywoływał przygnębienia. Dobre aspekty mogą utrwalić pewne sprawy związane z pracą papierkową, dokumentami itd. Charakterystycznym utrwaleniem dokumentu są papiery związane z hipoteką, nieruchomościami. Saturn jest analogiem nieruchomości i ludzie mający Saturna – władcę domu 4 w trygonie Merkurego mają bardzo dobrze ułożone te papierki i często zajmują się spekulacjami nieruchomości.

– do Wenus. Utrwalają pierwotne związki. Nawet złe aspekty Saturna do Wenus nie powodują niewierności i dużych kłopotów sentymentalnych, poza frustracją. Saturn symbolizuje starszy wiek, Wenus – miłość i może być duża różnica wieku w miłości, wykluczająca zbyt wielkie porywy, co może być dokuczliwe. Mogą to być przeszkody chorobowe. ale najbardziej charakterystyczne jest to, że powrót Saturna do Wenus, przy dobrym aspekcie urodzeniowym, powoduje powrót starych miłości – takich sprzed lat. Natomiast złe aspekty powodują stałe frustracje, ale rzadko Saturn sygnifikuje rozwód, nawet będąc w 7 domu w opozycji Wenus w Ascendencie. Nie wskazuje on sytuacji rozwodu, tak jak Mars albo Uran, lecz raczej trwałą rozłąkę, trwałe rozbicie związku, odejście mentalne. Tranzyt Saturna przez Ascendent będzie nas bardzo spoważniał, zaczniemy na serio traktować pewne sprawy. Poprzednio był w domu 12 a teraz każda niedoróbka z tamtego okresu się wyda i stanie się problemem.

Dość powszechnym błędem jest traktowanie tranzytu jako bezpośrednie zajście aspektu i próba jego interpretacji. Np. Tranzyt Saturna przez 17° Skorpiona, a Wenus jest w 17° Byka, czyli przez ścisłą opozycję i teraz z tego Byka, Skorpiona, Saturna i Wenus usiłujemy coś wydedukować. Niewiele się w ten sposób zrobi. Trzeba zrozumieć, że Wenus w Byku, w pierwotnym położeniu w horoskopie urodzeniowym znaczy to i tamto, że rządzi ona jeszcze Wagą i wniosła ten element Wagi do domu 7 i do Byka, i że daje to np. określony charakter małżonce. Musi być tu również dorzucona planeta, która jest w elewacji nad Wenus – bo przecież coś tam na nią naciska, jakimś wpływom ulega, ma jakieś powiązania aspektowe sygnifikujące konkretne sprawy i konkretnych ludzi, z którymi ma ona powiązania i których wpływom ulega.

Teraz popatrzmy sobie z drugiej strony na tę samą sprawę – na nasze własne doświadczenia. Teraz mamy np. Saturna w Ascendencie w Skorpionie. W horoskopie urodzeniowym był np. w Byku. To znaczy, że na mój umysł i sposób doświadczania Saturn wpływa tak, a tak. Np. w Baranie – Baran jest znakiem Marsa – moje doświadczenie będzie wpływało na mój sposób działania, na inicjatywy osobiste. W Byku raczej na sposób zarobkowania i na sprawy finansowe. I teraz Saturn przewędrował całą tę drogę, z domu 12 wszedł na Asc. – znaczy to, że już jestem na określonym etapie samorozwoju i teraz wyda się coś, czego ja nie zauważyłem przedtem. Tak działa Saturn. To jest twórcze podejście do kłopotów.

Najszybszym i najwygodniejszym sposobem interpretacji tranzytów jest wypisanie na kartce papieru: Słońce w moim horoskopie jest w domu 9, a włada 10 i co to znaczy (nie należy patrzeć na nic więcej). Teraz trzeba powiedzieć sobie: Saturn w złym aspekcie to jest przeszkoda, mur, trudność. Saturn w dobrym aspekcie to jest powolna krystalizacja, perseweracja, upór pozwalający załatwić sprawę. I teraz Saturn w trygonie Słońca załatwi mi ten problem domu 9 i 10. I to będzie szczera prawda, tylko tu właśnie dochodzimy do sedna. Dwukrotnie trzeba spojrzeć na tranzyt. Raz przez ten bardzo powolny ruch przez znaki i domy i tu rzeczywiście Saturn nam załatwi sprawy domu 9 i 10, bo to jest jedna historia opowiadana przez ruch planet. Jest jeszcze jeden motyw nakładany jak na kanwę: ten Saturn jest w ścisłym aspekcie do np. opozycji Wenus. I to już trzeba potraktować drugi raz osobno. Tamto jest sprawą ogólną, a to są szczegóły dziejące się z tygodnia na tydzień i dopiero razem da nam to pewien obraz.

Ale to są już szczegóły, a o wiele bardziej jest interesujące zrozumienie podstawowej historii człowieka, jego przemian wewnętrznych, sterowaniasamym sobą i rodzenia się woli.

– do Marsa. Z reguły są bardzo silne i bardzo charakterystyczne dla nagłych wypadków. W ogóle konstelacja Saturn, Mars, Uran musi występować przy wydarzaniu się złamań, uderzeń, wypadków, pobić. Tak jak przy każdym tranzycie musi być również brana pod uwagę dziedzina, którą włada Mars i należy tam również uważać. Ale np. jeżeli Mars jest w znaku swojej godności a Saturn doszedł do koniunkcji często powoduje to prawidłową aktywizację. Inaczej trzeba rozważać Saturna w koniunkcji Marsa w Koziorożcu a inaczej w Baranie. W Baranie Mars jest władcą a Saturn jest w upadku i taka koniunkcja jest bardzo ujemna dla Marsa

– do Urana. Z reguły są to kłopoty natury politycznej. Ogólnie rzecz biorąc największymi przyjaciółmi szefa partii politycznej są członkowie tejże partii. A jeżeli my jesteśmy szeregowymi członkami partii to naszym największym przyjacielem może być tylko jej szef. Dlatego też Uran symbolizuje świat przyjaciół, wzbudza entuzjazm, może sygnifikować jakąś wielką przeszkodę i mur w przyjaźni. I bardzo częsty jest Saturn w kwadraturze czy opozycji Urana u ludzi, których spotkały jakieś dziwne przygody z własną partią.

Tam gdzie Uran symbolizuje kanał łączności podświadomości ze świadomością i sposób wykorzystania przez świadomość tych bodźców, Saturn może zapewnić krystalizację tego, syntezę i filozoficzne ujęcie.

– do Neptuna i Plutona. Jeżeli ani Saturn, ani Neptun, ani Pluto nie władają Ascendentem, to można sobie te aspekty pominąć, bo u większości ludzi pełnią one niewielką rolę (najwyżej jakieś przeżycia typu marzenie senne). Natomiast jeżeli któraś z tych planet włada Ascendentem, np. Saturn i teraz Neptun dojdzie do koniunkcji Saturna w horoskopie urodzeniowym, to taki aspekt może bardzo silnie zadziałać, bo człowiek włączy się w tedy w pewien ruch społeczny, a to ma określone konsekwencje. Neptun to ruchy takie jak hippisi, ruchy muzyczne, narkomańskie, a Pluto to mafie.

Ruchy Jowisza bardzo ładnie opisują przemiany mody, ale nie tylko damskiej. Są to mody społeczne, zwyczaje i pewne nastawienia społeczeństwa do pewnych spraw.

Ruchy Urana to głębsze przemiany podświadomości. Tam, gdzie Uran jest dobrze położony w horoskopie i ma silny związek z intelektem, czyli z Merkurym, czy też jest w domu 3 lub 9, albo ma dobry aspekt z Księżycem symbolizującym mentalność, wówczas ma wszelkie szanse zrewolucjonizować pierwotną, dość konserwatywną naturę ludzką, leniwą i skłonną do kompromisów. I może stworzyć człowieka dość oryginalnego, a przy złych aspektach ekscentryka. Bowiem planety społeczne określają nasze miejsce w społeczeństwie. zarówno nasz stosunek do społeczeństwa jak i stosunek społeczeństwa do nas .

Tam gdzie Uran jest w Zenicie, człowiek dąży do tego, żeby być jak największym dziwakiem, którego wszyscy pokazują palcami na ulicy. Może też wyróżniać się z powodu wielkich wynalazków, których dokonał. Działa to szczególnie dobrze wtedy, kiedy ma związek z Merkurym. Nawet w znaku swego upadku, np. w Byku może Uran w koniunkcji Merkurego w zenicie dać genialnego wynalazcę maszyn elektronicznych. Natomiast jego tranzyty to z reguły rewolucjonizowanie zastałych struktur. W każdym sensie. Np. Uran w opozycji Słońca zrewolucjonizuje naszą wolę, nastawienie do jakichś spraw. Najpierw konkretnie realizowaliśmy jakiś cel, a teraz mamy ochotę wykonać obrót o 180°. Uran w kwadraturze czy opozycji Wenus jest bardzo charakterystyczny w horoskopach żeńskich dla bardzo silnych przeżyć natury miłosnej, rozbić, nagłych separacji związku, rozwodu itd. W horoskopie męskim działa podobnie przy związkach z Księżycem. Z Wenus może podsycać erotyzm i nastawienia czysto seksualne.

Neptun i Pluto to raczej przemiany społeczne zachodzące wokół nas. Rzadko kiedy ich tranzyty – to już człowiek musi całymi latami uprawiać Jogę, żeby to na niego osobiście podziałało – zaczynają wydobywać piętro nadświadomości. Bo tak na ogół to wywołują tylko trans u przeciętnego człowieka, jaki miewają niektórzy artyści czy ludzie robiący filmy, którzy nie wiedzą, skąd im się to wzięło. Z reguły aspekty, nawet dobre Neptuna wywołują chaos w pewnych dziedzinach, przewrażliwiają, człowiek ma sny, intuicję, zaczyna marudzić, nie działa, sam nie wie dokładnie, co by chciał. Jest to tylko mgła, dym.

Natomiast Pluto dokonuje całkowitej destrukcji poprzedniej sytuacji i tworzy nową, jeżeli w ogóle jest w stanie ją stworzyć.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.