Asteroidy – kosmiczne boginie. Ceres, Pallas, Juno i Westa.

W astrologii ezoterycznej ważne miejsce, obok poznanych dotąd planet, zajmują planetoidy. Choć obecnie odkryto już w naszym Układzie Słonecznym ponad pięć tysięcy tych drobnych ciał, to jednak największe znaczenie w horoskopie przypisuje się kosmicznym boginiom, do których należą Ceres, Pallas, Juno i Westa. Te cztery planetoidy mają także związek z szeroko pojmowaną kobiecością.

Czarny Księżyc – LILITH. Astronomia, mitologia, astrologia.

Czarny Księżyc – Lilith nie jest żadną planetą, ani też jak przypuszczano, niewidocznym astralnym satelitą Ziemi, lecz pewnym astronomicznym punktem, w którym, według niektórych koncepcji astrologicznych, koncentrują się szczególnie niebezpieczne energie kosmiczne utożsamiane z siłami zła, a nawet mocami piekielnymi.

Jak działa astrologia?

Astrologia współczesna to nie tylko sporządzanie horoskopów czy też mniej lub bardziej udatne wieszczenie z nich ludzkich losów albo wyniku najbliższych wyborów parlamentarnych. To także wielka praca badawcza, wielkie poszukiwanie spójnej i pięknej teorii, zdolnej poruszyć umysły sceptyków i przekonać niedowiarków. Fakt, że astrologia szuka swej własnej teorii, dowodzi jej dojrzałości, albowiem tylko wiedza dojrzała, mająca w swej służbie prawdziwe wielkie umysłowości, jakąkolwiek poważną teorią się interesuje.

Jung i astrologia

Rodzi się w naszych czasach nowa astrologia. Jest jeszcze stosunkowo nieukształtowana, nieskoordynowana, nie w pełni przystosowana do potrzeb społecznych1 – pisze Stephen Arroyo, psycholog i astrolog.

Czy astrologia, którą wraz z początkiem epoki industrialnej wyrzucono z uniwersyteckich katedr, może nieść jeszcze dziś jakąś wiedzę o człowieku i jednocześnie ulegać takim przeobrażeniom, aby jej język, w gruncie rzeczy symboliczny, był zrozumiały dla nas, ludzi żyjących już w XXI wieku?

Horoskop Jana Pawła II

Pisząc o politykach w XX wieku trudno nie wspomnieć o papieżu Janie Pawle II, który wszak nie zajmuje się polityką w dosłownym tego słowa znaczeniu, niemniej jest przecież głową państwa watykańskiego. Działalność papieska koncentruje się na sferze moralno-etycznej, jednak stanowisko zajmowane przez papieża wobec podstawowych problemów współczesności ma także wymowę polityczną, pociąga bowiem za sobą polityczne konsekwencje. Nie ma już dziś żadnych wątpliwości, że papież Jan Paweł II w dużej mierze przyczynił się do obalenia komunizmu w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zbliżenie Marsa do Ziemi

Każdej nocy Czerwona Planeta, widoczna na porannym niebie, staje się coraz większa i jaśniejsza. 27 sierpnia 2003 roku o godz. 11:51 naszego czasu osiągnie swe apogeum. Mars wówczas zbliży się do Ziemi na minimalną odległość, jakiej jeszcze nigdy wcześniej nie osiągnął. Dystans między tymi planetami wyniesie zaledwie 55 746 199 kilometrów, podczas gdy normalnie wynosi on ponad 78 milionów kilometrów. Mars pozostanie wówczas, obok Wenus i Księżyca, najjaśniejszym punktem nocnego nieba – jaśniejszym nawet od Jowisza i każdej innej gwiazdy. Nic dziwnego, bo Mars będzie wtedy sześć razy większy niż obecnie i aż 85 razy jaśniejszy!